Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme III. (Debreczen, 1871)

SZABAD KIRÁLYI DEBRECZEN VÁROS TÖRTÉNELME. HARMADIK KÖTET EGY TÉRKÉPPEL ÉS HÉT ÁBRÁVAL. DEBRECZENNEK SZAB. KIRÁLYI VÁROSI RANGRA EMELTETÉSÉTŐL (1693), A MAI IDŐKIG. IRTA Ialros ISTVÁN MAGYAR AKADÉMIAI LEVELEZŐ TAG. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1871.

Next