Király Pál: Gyulafehérvár története (Gyulafehérvár, 1892)

NYOMATOTT AJTAT K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN KOLOZSVÁRT.

Next