Videcz Ferencné: Fejezetek Hidas történetéhez (Hidas, 1999)

A szerző ezúton kíván köszönetet mondani mindazon testületeknek és magán­­személyeknek, akik segítségükkel, támogatásukkal hozzájárultak e könyv megje­lenéséhez. A Soros Alapítványnak és Hidas Község Önkormányzatának, akik az anyagi alapokat biztosították, a szerzőt szakmai útmutatással, forrásanyaggal ellátó tudós szakembereknek, az idegen nyelvű dokumentumok fordítóinak, valamint mindazoknak a hidasi lakosoknak, akik féltve őrzött emlékeiket ajánlották fel, korábban önként vagy kényszerítő körülmények miatt elhallgatott, nem ritkán fájdalmas sebeket felszakító élményeiket osztották meg a kötet írójával. Cseleke­detükért - az élőket és az időközben elhunytakat - méltán illeti meg az olvasók és az utókor megbecsülése, tisztelete.

Next