Szeremlei Samu: Hód-Mező-Vásárhely története 4. A közmivelődés története 1526-1848. I. (Hódmezővásárhely, 1911)

Roth Antal könyvnyomdája Hódmező-Vásárhelyen.

Next