Nagy István - Szigeti János (szerk.): Hódmezőváráshely története 1. A legrégibb időktől a polgári forradalomig (Hódmezővásárhely, 1984)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÖRTÉNETE I. A LEGRÉGIBB IDŐKTŐL A POLGÁRI FORRADALOMIG A háromkötetesre tervezett várostörté­neti monográfia első kötetében a város történetének kutatásáról és a természet­­földrajzi viszonyokról szóló fejezetek után az igen gazdag leletanyagú és országosan is jelentős régészeti kutatások eredmé­nyeit összegzik a honfoglalás előtti korok történetével foglalkozó kutatók. A kötet második részében a honfoglalás utáni településtörténet és a török hódolt­ság korának bemutatása után, a vissza­települést követő mezővárosi fejlődést, majd a Törő-Pető mozgalomtól a feuda­lizmus utolsó évszázadának gazdasági, társadalmi fejlődését tekintik át a kötet szerzői. Végül a kötet utolsó fejezete hatalmas anyaggyűjtés alapján a város feudalizmus­kori művelődéstörténetét mutatja be a polgári forradalomig. A kötetet számos szövegközti térkép, magyarázó rajz, valamint több mint száz színes és fekete-fehér tárgyfotó teszi telje­sebbé.

Next