Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral (Kecskemét, 1860)

Szülö földem — gyönyörű vidékek Ti láttátok az én bölcsömnek ringását S ácsorgó ajakom első mosolygását Szülém forró kebelén. Irtátok a víg gyermek játékait , '1 ifjú Örömit, gondjait, Éltem vidám reggelén. Berzsenyi, Nyomatott Kecskeméten, Szilády Királynál, 1860.

Next