Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral 3. (Kecskemét, 1862)

Néked.... Köszönöm azt a helyet, a mellyen bölcsöm rengett, és a sírt, a mellyben— jó szüleim­, nyugodnak, ha ma­gam elmúlok, megmarad ezen sorokban érted égő szerető­temnek béllyege. Katona József: Nyomatott Kecskeméten, Sziládi Károlynál, 1862.

Next