Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral 4. (Kecskemét, 1866)

Ha fájni fog, szives olvasó, egy vagy más, mit gyűjteményem­ben látandasz, emlékezzél meg, hogy vannak fájó termé­szetű igazságok, ele azért ismernünk kell, hogy meggyó­gyíthassuk. Különben is nem én csinálom, én csak elbe­szélem azokat. Gr. Mikó Imre. Érd. tört. ad. 1. k. III. lap. Nyomatott Kecskeméten, Szilády Károlynál, 1865.

Next