Pánczél Ferencz: Kolozsvár részletes leirása és Erdély földrajza (Kolozsvár, 1876)

KOLOZSVÁR RÉSZLETES LEIRÁSA ÉS ERDÉLY FÖLDRAJZA. AZ ÚJABB NEVELÉSI ELVEK SZERINT, ELEMI ÉS NÉPISKOLÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZITÉ Két kőre metszett tér~ és földképpel. Második javított és bővített kiadás. ^—------—~—- - — KOLOZSVÁRT, 1876. KIADJA STEIN J. ÉRD MUZ. EGYLETI KÖNYVÁRUS.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék