Dr. Szendrei János: Miskolcz város története és egyetemes helyiratai IV. Miskolcz város története 1800-1910 (Miskolc, 1911.)

VIII. Kereskedelem

AZ ADÓZÁSI ÜGY. 871 1842-ben az adófizető közönségnek az ez évi februárban tett kivetés szerint évenkint az alább látható jövedelmei és kiadásai voltak : Bevétel ezüst pénzben : Öszvesen 258040 Vs jövedelmet húz még a város rétjeiből is. Van több mint 500 kaszás rétje, de melyből minden harmadik évben a' mintegy 250 kaszás Haliczka nevű rétség közlegelőnek használtaik. De e' réteken termett szénát rendesen a' város' 's katonaság' lovai és bikák emésztik fel. Kiadásai pedig az adófizető közönségnek következők : : 15 köbl. lótartáson 1983 t. gyertya 227 33 Átvitel 11488 86 A’ város’ lovai’ előfogatozásából készpénzben és nyugtatvány sr kr. mellett ......................................................... 58 36 A’ korcsma’ és pincze’ haszonbére................ 384— A’ ládházi jószágrész haszonbére ................ 400— A’ malomnak 3 frt ’s 12 krral számitott 152 ban adni szokott haszonbére ................ köböl gabona-486 24 Dobolásbúl......................................................... 40— A’ pástbérbűl ................................................. 12— A' szántóföldeknek 3 frt 12 krral számított 1 véka gabonából való haszonbére ......... 255 köböl ’s 816 48 A’ szántóföldeknek 1 frt 30 krral számított 1 véka zabban adni szokott haszonbére .. 255 köböl s’ 38252 Vs A’ főbíró készpénz’ fizetése 120 frt, gabona 15 köböl, 3 frt 12 krral, 15 köböl zab, 1 frt 30, 12 öl tűzifa 4 frt 3 krral, 100 f. gyért. 13 kr. számítva ’s egy 20 kaszás rét haszna mellett öszvesen....................................................... Albíróé készpénz 60 fr, 15 k. gab. 15­ k. zab, 6 gy. ’s egy öl szénán kivűl ................................. Főjegyzőé készpénz 100 frt, egyebek 108 frt. 53­4 kaszás rét’ haszna — öszvesen ................ Aljegyzője a’ járulatokkal ’s 2 kaszás rét. hasznán írnok’ fizetése -- öszvesen......................................... Tiszti ügyvédé............................................................... Gazdasági felügyelőé készpénz 100 f. 15 köbl. gab­rab, 6 öl fa, 15 f. gyért., egy öl széna és egy kívül öszvesen .................................................. Főadószedőé készpénz 200 frt, 6 öl fa, és 15 fon öszvesen ................................................................... 260 46 ölfa, 25 f. 160 13 kr. és egy 208 53 kival ... 204 38 80 150 1842

Next