Dr. Szendrei János: Miskolcz város története és egyetemes helyiratai IV. Miskolcz város története 1800-1910 (Miskolc, 1911.)

VIII. Kereskedelem

872 AZ ADÓZÁSI ÜGY Tanácsnokok’ fizetése, egyenkint 24 frt, 6 öl fa, 15 f. gyer­tya, a’ 12 főé öszv............. Négy aladószedőnek 30 írtjával A’ 3 normális tanítók fejenkénti fizetése készpénz 50 frt, 2 öl fa — öszvesen.............. Két vásárbíróé 20 írtjával... Seborvosé 30. Bábáé 20. öszv. A’ korházi mosó asszonynak Kéményseprőnek ........... Katona szállásosztónak 60 ft. 10 köböl gab. 5 öl fa, 17 font gyertya, mint város gazdájának fizettetni szokott 18 ital öszvesen....................................................... Tömlöcztartóé 66 frt. és 6 köb. gab. öszv. Tíz közhajdú fizetése 40 frt. és 3 köb. gab. Négy kocsis’ fizetése, egyenkint 50 fr. 12 köböl gabona 2 öl fa ........................... Négy mezei lovas kerülőnek fejenkint 41 frt 36 fr. és 4 köböl gabona ............................................ A­ tömlöcztartó és hajdúk’ ruházat­okra A’ tanácsházak, írnok, tömlöcztartó, hajdúk' háza és tömlö­czök’ fűtésére 40 öl fa................................. A' közházhoz 1 m. a’ majorhoz 50 ft. gyér. A’ mesteremberek’ árjegyzékei ................ Az épületek’, mint városháza, tisztiszállások tájára ............................................................................. író eszközökre 200, posta bérre 12, öszv......................... Rabok és dolgozó emberek tartására 100 köböl gabona A’ raboknak sóra, húsra, ’s ruházatra A’ fogatok’ újítására........................... Lóért a’ bikák ’s lovaknak ........... Háj és zsír, a’ szekerek és szerszámokhoz Elegyes előre nem látható szükségekre .. A’ város javaitól járó adó .................. Adóbeli kiengedésre.................................. Lepedők’ mosásáért a’ kaszárnyánál Az uradalom magtárába 16 köb. gabona Ugyan oda 38 köb. zab .......................... A’ lovaknak 260 köb. zab .................. A’ vmegye pandúrjainak, ’s katonáinak .. Szénának Sz. Istvánra szállítása .......... Az elnyomorodott szegény emberek, cselédek’ gyógyítására Kaszállás, gyűjtés és hordásért, az idén a’ Haliczka is kaszál­tatván ..................................................................................... Levélhordásért ............................................................................ Öszvesen ősz. s major igazi­ 620 120 174 40 50 20 10 133 56 85 , 12 436 1 386’ 217 1 36 200 162 32 33 600­­ 200 212 320 56 200 19 20 100 180 200 5 51 57 390 50 60 50 86 24 18 12 500 120 ; 76281 14 A’ 2580 ft 40 1/2 kr. jövedelmet, 's a’ kint lévő tartozások­ból bevehetni reménylhető legfeljebb 400 ftot a­ 7628 ft 14 kibói Át­hozat 1488

Next