Csongrád Megyei Hírlap, 1964. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-11 / 161. szám

KOSSUTH RADIO 4.35: Zenés műsor. 6.20: Sport, és fotóhí­rek. 8.15: Operettrészletek. 9.00: A napló. Kovács Júlia riportja. 8.15: Vivaldi-versenymű­­vek. 10.10: Az óvodások mű­sora. 10.30: Kórusok, népi zenekarok. 11.10: Kamarazene. 12.10: Mindenki kedvére! 14.10: Heti zenés ka­lendárium (Gershwin, Wieniawsky). 15.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 15.20: Az aranykakas. Részletek Rimszkij- Korszakov operájából. 16.10: Gyermekrádió. 16.50: Ötórai tea. 18.15: Zentay Anna és Reményi Sándor ma­gyar nótákat énekel. 18.40: Takarodó előtt. Az Ifjúsági Rádió műsora. 19.00: A Magyar Hang­lemezgyártó Vállalat új felvételeiből. Ko­vács Dénes hegedűs, Bacher Mihály zongo­rázik . 20.25: Zenés posta. 21.05: Fölfedezem Tö­rökországot. Vidám összeállítás. 22.15: Zene az éjszaká­ban. Hanglemezek. 23.00: Zenekari muzsika. 0.10: Verbunkosok. PETŐFI RADIO 5.05: Reggeli zene. 14.00: Észt kórusok. 14.25: Operettrészletek. 15.05: Nótacsokor. 15.40: Szovjet irodalom Magyarországon 1919— 1944. Könyvismertetés. 16.00: Zenekari muzsika. 16.50: Nyári nyelvtörő. Egy kis társalgás oro­szul. Az Ifjúsági Rá­dió műsora. 17.05: A spanyol pol­gárháború dalai­ból. Pete Seeger énekel. 17.20: Lányok, asszonyok... 17.30: Hangverseny. 18.20: Fiatalok stúdiója, özvegy Pelrik­né ebéd­je. Nádas Péter elbe­szélése. 18.40: Könnyű fúvós­muzsika. 19.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.18: Andor Éva és An­gyal Sándor magyar nótákat énekel, Burka Sándor klarinéton ját­szik. 18.40: Édes anyanyel­vűnk. 19.45: Gazdaszemmel hazánk m mezőgazdasá­gáról. 19.55: Tánczene. Hanglemezek. 20.52: Mozart: Ascano Albában. Opera. URH-m­űsor 18.40: Fidélio. Részle­tek Beethoven operájá­ból. 19.30: Láttuk, hal­lottuk... A Rádió szín­ház-, film- és művészet­kritikai rovata. 19.50: Gulyás László: Fonó. 20.00: Zenekari muzsika. 20.57: Tánczene. 22.02: Bach: c-moll gordonka­­szvit. PETŐFI RADIO 5.05 Reggeli zene. 14.00: A jazz kedvelői­nek: Tommy Dorsey együttese játszik. 14.25: Zenekari muzsika. 15.05: Könyv dallamok. 16.05: Fiatal zeneszer­zők műsora. 16.45: A növényvilág szépségkirálynőj­e Előadás. 17.05: Verbunkosok, magyar nóták. 17.40: Fiatalok film­klubja. 18.00: Toronyzene. Péter művei. 18.10 : Nagy­­énekesek életregénye: Gina Cigna, összeállítás. 10.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.15: Chopin: e-moll zongoraverseny. 16.55: A klasszikus operett mesteren Offenbach. 21.03: A hatvanéves Pablo Neruda versei­ből. 22.20: Tisza István inga­dozik. Beszélgetés. 22.40: Cigányzene, URH-m­űsor 18.40: Zenekari muzsi­ka. 19.15: Te és a társa­dalom. Tudományos mo­zaik. 19.35: Tánczene. 19.55: Liszt-zongoramű­­vek. 20.50: Könnyűzene. 21.20: Képek az Irodalmi Múzeum Juhász Gyula terméből. 21.45: Álarcos­bál. Részletek Verdi operájából. Tv-mű­sor 17­38: Hírek. — 17.45: Magyar Hirdető. —17.55: Belépés csak tv-nézők­­nek! Látogatás a Kilián repülőtiszti iskolán. — 18.25: A legrövidebb úton. Anyagmozgatás. — 18.50: Ki mit tudott? — 19.20: Esti mese. —19.30: Tv-híradó. — 19.45: Napi jegyzetünk. — 19.50: Nagy pillanatok, nagy felfedezések. Sár­kányok szigete. — 20.15: Tánciskola. A csárdás. — 20.40: A leány és a­­ tölgy. Magyarul beszélő jugoszláv film. — 21.55: Ma este Fekete Gyula dedikál. — 22.05: Tv­­hiradó, 2. kiadás. Kedd KOSSUTH RADIO 4.35: Zenés műsor. 8.15: Harsan a kürtszó! A Gyermek rádió mű­sora. 1­8.55: Dalok, hangszer­szólók.­­ 9.30: Cigányzene.­­ 10.10: Kisasszonyok a magasban. Gyárfás Miklós rádiókomé­diája. 11.11: Bolgár művészek operafelvételeiből. 11.52: Napirenden.­­ 12.15: Tánczenei koktél.­­ 13.00: Ketten a tenger­ben. E. Barbu elbeszé­lése. 13.15: Zenekari muzsika. 13.45: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgaz­daságáról. 14.10: Operettmuzsika. 15.05: Szeretve mind a vérpadig. Regény­folytatás. XXVI. rész. 15.26: Kamarazene. 16.10: Negyven elszánt kutató. Rádiójáték VII. rész. 16.32: Népdalcsokor. 17.04: A francia forra-­­­dalom zenéje. Előadás.­­ 18.15: Fórum. Ügyfelek és ügyintézők. II. rész. 18.35: Könnyűzenei híradó. 19.25: A Szabó család 20.25: Gaál Gabriella és Bolla Tibor magyar nótákat énekel. 20.50: Miért szép József Attila: Ordas című verse? 21.05: A Rádió Serttez­­albuma. 23.10: Mai szemmel... 23.20: Kedvelt régi melódiák. 0.10: Palestrina-kórusok. Szerda KOSSUTH RADIO 4.35: Zenés műsor. 6.25: Orvosi tanácsok. A gyógyfürdőről. 8.15: Reggeli hangver­seny. 9.00: Rózsaszín szala­gocskák. Capek hu­moreszkjének rádió­változata. 9.30: Szórakoztató zene. 10.10: „Felhőbe hanyat­lott a drégelyi rom...” Az Ifjúsági Rádió műsora. 10.30: Zongoraművek. 11.05: Versek. 11.10: Dalok a pártról. 11.25: A Szabó család. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Törvénykönyv. 13.15: Weber operáiból. 14.10: Lányok, asszonyok... 14.40: Mezei c bokor. 15.03: Szeretve mind a vérpadig. Regényfoly­tatás. XXVII. rész. 15.25: Járdányi Pál: Vörösmarty szimfónia. 16.10: Táncneme. 16.34: Nyomorultak. Rádiójáték. III. r. 18.10: Családtagok. Előadás. 18.20: Operettdalok. 18.45: A Rádió Műszaki Klubja. 19.00: Alexander Brni­ lowsky zongorázik. 20.25: Közvetítés a Bp. Honvéd és II. Dózsa mérkőzésről. 21.00: Tánczene. 22.20: Gondolat. A Rádió irodalmi hetilapja. 22.25: Magyar nóták. 23.00: Operarészletek. 0.10: Spirituálék. PETŐFI RADIO 5.05 Reggeli zene. 14.00: Farkas Ferenc: Asztali muzsika.. 14.25: Kórusok. 15.05: Könnyűzene. 15.55: Orvosi tanácsok. A gyógyfürdőikről, 16.00: Operarészletek, 17.05: Szórakoztató édő, 18.00: Finnországi ze­nés útijegyzet, 18.20: Az időjárás és közlekedés. Előadás. 18.45: A dzsessz kedve­lőinek, 19.18: Rák­filmek al­­buma, 19.50: Hangverseny. 20­25: Vidám félóra Latabár Kálmánnal. 21.05: Történetek Pablo Casalsról. 21.20: Magyar dalok. 21.50: Szimfonikus zene. URH-műsor 18.40: Kamarazene. 19.00:­ Tánczene. 19.45: Az a­tom magfizika a régészet szolgálatában. Előadás. 20.00: Zeneka­ri muzsika. 21.40: Dalok 22.05: Francia áriák. Tv-mű­sor 9.30: Tv-híradó. 1­9.40: Gilda. Amerikai film. — 11.25: Dzsessz­­koncert. — 17.58: Hírek. — 19.05: Magyar Hir­dető. — 18.15: Konst­rukció és technológia. — 18.35: 2000 év India művészetében. —* 19.00: Lányok, asszonyok... — 19.20: Esti mese. — 10.30: Tv-híradó. 19.45: Napi jegyzetünk. — 19.50: Az üdülésről. — 20­ 25: Örsi: A pék­­ina­ lámpába. Tv-játék. — 2­ 55: Hangverseny. — 22 20: Tv-híradó. 2. kiadás. Állandó műsorszámok KOSSUTH RADIO Hírek. 16.35: Műsorismertetés, időjárásje­lentés. 16.00:, 18.00: Hírek, időjárásjelen­­tés. 18.34: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Es­ti krónika, időjárás jelentés. 23.00:, 24.90: Hírek, időjárásjelentés. 0.30: Himnusz. PETŐFI RADIO 5.00: Reggeli zene. 6.10: Torna. 8.00—8.05: Hírek­, Időjárásjelentés. 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 15.00:, 17.00:, 19.00:, 21.00:, 23.00: Hírek, időjárásjelentés. 23.15: Mű­sorzárás. A MOSZKVAI RADIO MAGYAR NYELVŰ ADÁSAINAK IDŐPONTJA: Hullámhossz: 31, 41, 49, 337,1 m. Idő: 19.30—20.00. Hullámhossz: 31, 4, 49, 256,6, 337,1 m. Idő: 21.30—22.00. 4.26: Rákóczi-induló. 4.30: Hírei­, idő­já­­rásjelentés. 3.05: falurádió. 6.00: Hírek­, időjárásjelentés. 8.69: Időjelzés. 7.00: Hí­rek, időjárásjelentés. 7.03: Új könyvek. 7.30: Színház- és moziműsor. 7.49: Naptár. 7.59: Időjelzés. 8.00: Műsorismertetés, idő­­járásjelentés. 8.08: Technikai szünet. 10.00: Hírek, lapszemle, időjárásjelentés. 12.00: Déli­harangszó, hírek, időjárásjelentés. 12.38: A vidéki színházak műsora. 14.00: Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 4.35: Zenés műsor. 8.15: Operaáriák. 8.55: Édes anyanyel­vűnk. 9.00: Nagy zeneszerzők gyermekeknek. 9.20: Időszerű nemzet­közi kérdések. 9.30: Cigányzene 10.10: Mesejáték. 10.56: Fúvóshangver­seny. 11.15: Kodály-kórusok. 11.32: Az időjárás és a közlekedés. Előadás. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Gazdaság és nagyvilág. 13.10: Zenekari muzsika. 14.10: Gyermekrádió. 14.25: Részletek Honeg­ger könyvéből. 15.05: Szeretve mind a vérpadig. Regény­­folytatás. 15.23: DaUal-tánecal a világ körül. 16.10: A Tanácsköz­társaság művelő­déspolitikája. Előadás. 16.40: Kamarazene. 17.05: A húsvéti golf­parti Rómában. Előadás. 17.20: Operettm­usika. 18.15: Könnyűzene. 18.42: Ifjú Figyelő. 19.00: Chopin-művek. 19.14: Puccini: Manon Lescaut Opera. 21.08: Versek. 22.20: Tánczene. 23.10: A mai irodalmi szociográfia. Erdei Ferenc írása. 23.30: Operettrészletek. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 5.05: Reggeli zene. 14.00: Cimbalom. 14.25: Könnyűzene. 15.05: Operarészletek. 15.40: Gyermekrádió. 16.00: Délutáni frissítő. 17.05: Zenekari muzsika. 18.10: Könyvismertetés. 18.40: Hanglemezgyűj­­tők húsziperce. 19.15: Népi zene. 19.43: Képesség és neurózis. Beszélgetés. 19.59: Bartók művész pályája. Előadás. 21.05: Három papír­­rózsa. Rádiójáték. 21.58: üdvözlet Ro­asályból. 22.20: Szimfonikus zene. URH-mű­sor 18.40: Három motetta. 18.57: Szabad egy tánc­ra? 19.55: Bartók mű­vészi pályája. 20.23: Fecskék. Elbeszélés. 20.48: Zenekari muzsika. Tv-műsor 17.52: Hírek.­­ 18.00: Zenekedvelő Gyerekei? Klubja. — 18.45: Nyári körúton Szolnok me­gyében. — 18.55: Tele­sport. — 19.20: Esti me­se. — 19.30: Tv-híradó. — 19.48: Napi jegyze­tünk. —­ 19.50: A jövő hét műsora. — 20.00: Dél keresztje alatt. — 20.15: Express szerelem. Magyarul beszélő szov­jet film. — 21.40: Ke­rekasztal-beszélgetés az Olcsó Könyvtárról.­­ 22.10: Tv-híradó, 2. ki­adás. 19.00: Emlékezés Kriza Jánosra. Zenés-verses ös­­­szeállítás. 20.25: Hallgass a ze­nére! ... Irodalmi és zene­találkozások. 22.25: Új felvételeink­ből. 23.37: Versek. 23.40: Magyar nóták. PETŐFI RÁDIÓ 5.05: Reggeli zene. 14.00: Suppé: Költő és paraszt. 14.25: Kamarazene. 15.05: Könnyű dallamok. 15.45: Válaszolunk hall­gatóinknak. 16.00: Népi zene. 16.29: Liesz Ferenc if­júsága. V­­rémi 17.09: Hangverseny gyermekeknek. 17.35: Ifjúsági Őrjárat. 17.50: Gigli énekel. 16.10: Van új a Nap alatt. 18.25: Szórakoztató muaszka. 19.15: Szimfonikus zene. 20.40: lAttuk, hal­­lottuk,..__ 21.05: Müller, az Ötmár­­kás. Rádiókomédia. 21.55: Turisták öt perce. 22.00: Ami a Jövő hét zene­műsoraiból ki­marad ... URH-mű­sor .18.40: Olasz operák­ból. 19.50: Könnyűzene. 20.40: Kamarazene. 22.00: Operettdallamok. Tv-mű­sor 9.30: Tv-híradó. — 9.40: Express szerelem. Magyarul beszélő szov­­jet film. — 11.05: Tele­sport. — 11.20: 2000 év India művészetében. — 11.45: A jövő hét mű­sora. Péntek KOSSUTH RADIO 4.35: Zenés műsor. 6.25: Néhány perc tudomány. 8.15: Tévémelódiák. 9.00: Emberek Budapest alatt. Riport. 9.15: Kamarazene. 10.15: Gyermekrádió. 10.30: Operettdalok. 11.00: Hattyúdal. Dráma. 11.26: Népdalok. 12.15: Pique Dame. Részletek Csajkovsz­kij operájából. 13.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból kimarad... 14.10: Bartók-kórusok. 14.25: A robotember háza. Rádiójáték. 14.45: A dasesaz kedve­lőinek. 15.05: A partom. Elbe­szélés. 15.25: Zenekari mmssik­a. 16.10: Ifjúság magazin. 16.35: Glier: A Vörös Hadsereg. — Nyitány. 16.45: ötórai tea. 18.10: Új Zenei Újság. 18.45: Camping, 1964. Riport. Szombat KOSSUTH RÁDIÓ 4.35: Zenés műsor. 6.20: Orvosi tanácsok. A bél­fertőzésről. 8.15: Lányok, asszo­nyok ... 8.35: Virágcsokor. Verses-zenés­­összeál­lítás. 9.00: Előfordul, hogy... Vajda Márton jegy­zete. 9.05: Romantikus hangverseny. 10.08: „Jer, nézd a Balatont...­­" Versek, dalok, vallomások a magyar tengerről. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Zinka Milanov, Libero de Luca és Ceeare Slepi énekel. 14.10: Verbunkosok, népdalok. 14.45: Béládi Miklós könyvszemléje. 15.00: Kamarazene. 15.50: Hét nap a kül­politikában. 16.10: Hét vége... 18.15: Az arany perec. Lövik Károly elbeszé­lésének rádióváltozata. 18.35: Pierre Monteux emlékezete. 20.25: Erkölcsös törté­net, Fehér Klára iro­dalmi életképe. 20.52: Leányvásár. Jacobi Viktor operett­je rádióra alkalmazva. 23.33: Tánczene éjfél előtt —­éjtél után. PETŐFI RADIO 5.05: Reggeli zene. 14.00: Donáth Jenő feldolgozása: Old Harlem. 14.25: Tudósítás a ENSZ-ből. 14.33: Hegyek alján. Részletek D’Albert operájából. 15.05: Csinn-Bumm? A Rádió Gyermek­­cirkusza. 15.53: Orvosi tanácsok. A befertőzőerő. 15.58: Heti hangver­senykalauz. 16.45: Három, négy, résen légy! William Saroyan elbeszélése. 17.05: Részletek Wehner Tibor zongoraestjéből. 17.47: Operetthangver­seny magyar énekka­rok közreműködésé­vel. II.45: Kiállítás a Nemzeti Galériá­ban. A Vásárhelyi Művésztelep tíz éve. Ambrus Tibor riportja. 10.65: EstéMé.1. Könnyűzene. 20.65: Népi zene. Kutany Katalin és Miklóssy Dezső énekel. 20.44: Legkedvesebb verseim. Elmondja Keres Emil, 21.03: Századunk ze­néjéből, URH-mfisor 18.40: Glinka: Rusz­lán ás Ludmilla. Opera. 20.12: Ének a szomjú­ságról. Günter Kunért verseiből. Tv-mfisor 17.13: Hírek. — 17.20: Szombat esti ultiparti. — 17.40: Riporter ke­restetik. III. — 19.00: Elővételben. — 19.20: Esti mese. — 10.30: Tv­­híradó. — 19.45: Hétről hétre. — 19.55: Vállal­ják a veszélyt. A kincs, keresők. Amerikai film. — 20.10: Szállnak a darvak. Behár György szerzői estje. — 21.40: A pénztárca. Tv-komédia (csak 18 éven felüliek­nek!). — 22.40: Tv-hír­­adó, 2. kiadás. Vasárnap KOSSUTH RADIO 6.10: Zenés műsor. 7.15: Falusi életképek. 8.10: Gyermekkórus. 8.20: Tánczene. 9.05: Édes anyanyel­vűnk. 9.10: Így írunk m­i. 10.00: Járom az utat... 11.49: Peggy Stuart: Hajnalodik. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Rádiólexikon 14.52: Bika viadal. Rádiójáték. 15.46: Tánczene. 16.08: Verdi: Otelló . 16.43: Génitől — Sai­gonig. Dokumentu­mok. 17.03: Dankó Pista da­laiból. 18.05: „Sok bábu költ". Hegedűs Géza jele­nete. 18.30: II félidő. 19.30: Doris Day énekel. 20.10: 11. Richard. Shakespeare ki­rály drámájának rádióváltozata. 22.43: Tánczene. 23.17: Zenekari mbnafika. 0.10: Honthy Hanna és Palóca László énekel. PETŐFI RADIO 7.30: A református egy­ház félórája. 9.00: Mendelssohnt e­­moll trió. 8.30: Miska bácsi lesne­­zesládája.­ ­ 9.05: Operakalawt Of­fenbach: Hoffmann mesél. 10.05: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazda­ságáról. 10.20: Helm: Vidám al­kotás — nyitány. 10.30: Olymposzi album. 11.05: Kamarazene. 12.25: Kulturális króni­ka. 12.45: Mit hallunk a jövő héten? 13.18: Cigányszerelem. Részletek Lehár ope­retttjéből. 14.25: A postás törté­nete. Előadás. 14.35: Színes népi mu­zsika. 15.10: Egy régi operalá­togató emlékeiből. 16.00: Mesejáték. 16.50: „Hófehérke és a hét törpe”’. Részletek 17.05: Bellini: Norma- Jelenet és kórus rész­­.1.. ....... . 17.15: ki en?—~ A felhők, líszl. félidői 18.20: Az isten háta mögött. Móricz regé­nyének rádióváltoza­­ta. 19.23: W. Wilkomímzi a hegedűestja. 20.33: A Bp. Honvéd— Vasas bajnoki mérkó­ 21.00: Könnyűzene. 22.40: Bár kórusmuzsi­­­ka. URH-mflsor 18.35: László Margit és Simándy József éne­kel. 19.20: A koplalómű­vész. Kafka elbeszélése. 19.40: Tánczene. 20.34: Zenekari muzsika. Tv-mflsor 0.00: Falusi dolgokról. — 0.05: Úttörőhíradó. — 9.25: Közvetítés az állat­kertből. — 10.00: Gyer­­mektánc-jelenetek. Az intervízió műsora Rigó­ból. — 10.30: A Tenkes kapitánya. Ifjúsági tv­­filmsorozat, I—III. rész. — 16.80: Magyar Hirde­tő. — 17.00: Mezőgazda­sági filmműsor. — 17.25: Bajnoki labdarúgó-mér­kőzés. — 19.20: Esti me­se. — 19.30: Tv-híradó — 10.50: Kitüntetés a csodagyerekeknek. Ma­gyarul beszélő nyugat­német film. — 21.10: Tánc és harmónia. Filmösszeállítás. — 21.45: Telesport. — 22.10: Az érem harma­dik oldala. — 22.20: Tv­­híradó, 2. kiadás.

Next