Csongrád Megyei Hírlap, 1967. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-28 / 255. szám

­­MOT. OKTÓBER 24. SZOMBAT hírlap Három hízó eladó. Hódmezővá­sárhely, Kisfaludy u. 113. x Takarmányrépa, nagyméretű vá­lyog eladó. Hódmezővásárhely, Pál u. 19. Nagyméretű gyalupad, diófur­nér, kisméretű konyhaszekrény eladó. Hódmezővásárhely, vm.. Gellért u. 39. x Hordozható cserépkályha eladó. Hódmezővásárhely, Agyag u. 18/a. Jó állapotban levő samottos kályha, 2,60-as fenyőrudak el­adók. Hódmezővásárhely, Pus­kin u. 13. Érd.: délután 3-tól Hármasszekrény, kárpitozott garnitúra, asztalok, székek, sez­­lon, előszobafal eladó. Hódme­zővásárhely, Móricz Zsigmond u. 3., H. emelet 1. Érdeklődni: szombat délután és vasárnap.x Jó állapotban levő nagy képer­­nyős Horizont tv eladó. Hódme­zővásárhely, Királyszék u. 28. Hízó, háromtáblás vasborona el­adó. Szentes, Bercsényi u. 139. HálószobaBútor eladó. Szentes, Kossuth u. 41., I. 7. x [ Fehér, mély babakocsi, kis gyer­mekágy eladó. Hódmezővásár­hely, Béke u. 4. Rózsaszükségletét mielőtt besze­rezné, kérje díjtalan árjegyzé­kemet, több mint 300 fajta bo­kor, futó és baba nemzetközi rózsakülönlegességeimről. Szál­kás, rózsakertészet, Pusztasza­­bolcs, a­ Központi fűtéshez kazán és 22. tagú radiátor eladó. Szentes, Petrovics Soma u. 6. Mambó magnetofon és szalagon gépipari technikum I. éves leve­lező tagozat tananyaga eladó. — Szentes, Berekhát. Hétvezér sor 9.________________________________ Mély gyermekkocsi jó állapot­ban eladó. Makó, Szabadság tér 4. x Német hálószobabútor fizetési könnyítéssel eladó. Érd.: Csong­­rád, Kossuth tér 2., fszt. 5. Dél­előtt 8—12-ig. Szőlőoltványok: saszla, Csaba­gyöngye, Szőlőskertek, Erzsébet királynéja, olasz rizling, bánáti rizling, piros szlanka, zöldszilvá­ ner, rizling szilváner I. oszt. 5,5 Ft, II. oszt. 2,50 Ft darabonként utánvéttel, azonnal szállít. Sza­bó Imre: Abasár, Rákóczi út 6. , Zománcozott tűzhely eladó. Szen­tes, Rákóczi Ferenc u. 57. A Felsőnyomási Állami Gazdaság, Telekgerendás megvételre felajánl 121 ezer darab 2 éves olasz nyársuhángot Ügyintéző: Földvári, Telekgerendás X telefonon. p. K. 424 Ma kezdődik a Solti­e&f a hódmezővásárhelyi Béke Étteremben. Fellépnek: Solti Károly, Kőszegi Ibolya, Tilli Gab­riella, Csabai János. Belépődíj: 10,5 Ft. A nagy érdeklődésre való tekin­tettel asztalát az üzletvezetőnél biztosítsa. H. 121 262 Csm. Vendéglátó Vállalat A Csongrád megyei Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, Hódmezővásárhely, Erzsébeti út S. sz. Betanuló marós, esztergályos, valamint ívhegesztő tanfolyamot indít A tanfolyam ideje: marós, esztergályos: 3 hónap, ívhegesztők esetében 2 hónap, mely időre a vállalat órabért biztosít A tanfolyam elvégzése után a bére­zés teljesítménybérben történik. Munkásszállást, valamint étkezést térítés ellené­ben biztosítunk. Jelentkezhet minden 18. életévét be­töltött férfi, illetve nő, aki a fenti szakmákat el kí­vánja sajátítani. Jelentkezni lehet a vállalat üzemgaz­dasági osztályán mindennap. H. 121 248 Angol mechantikás pianínó eladó. Szeged, Tápéi sor 68. ■Mi*TM Bútorozott szoba kiadó két férfi részére. Hódmezővásárhely, Zsdánov tér 10., ugyanott egy nagy pálmafa eladó. x Külön bejáratú bútorozott szo­bába férfi lakótársat keresek. Hódmezővásárhely, Árpád u. 13. Bútorozott szobába fiatal dolgo­zó férfitársat keresek. Hódmező­vásárhely, Moszkva u. 32. x Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó. Szentes, Vajda Imre u. 29. Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó. Hódmezővásárhely, Len­kei utca 1. Bútorozott szoba vidéki értelmi­ségi dolgozó vagy nő részére ki­adó. Hódmezővásárhely, Vajda u.­­ Bútorozott szoba férfinak és au­tógarázs kiadó. Zenegép-vil­lanymotor, lakatosszerszám, kü­lönféle csavarok eladók. Szen­tes, Marx tér 21.­­ Bútorozott szoba kiadó. Hódme­zővásárhely, Malom u. 37. Magános férfinak kis szobát ad­nék. Hódmezővásárhely, Majo­likaboltba. Külön bejáratú albérleti szoba kiadó. Makó, Beloiannisz utca 98. INGATLAN Életjáradékos házat keresek ,,121 335” jeligére levelet a hód­mezővásárhelyi Hirdetőbe.­­ Két hold szántóföld kiadó. Érd.: délután. Hódmezővásárhely, Észak u. 12. Ház eladó, azonnal beköltözhe­tő. Hódmezővásárhely, Nyárig u. 47. Eladó, azonnal elfoglalható a Hódmezővásárhely, Csillag utca 54. számú ház. Érdeklődni: Baj­nok u. 77. alatt. Kis ház eladó. Hódmezővásár­hely, Tölgyfa u. 3. Csongrád, Dembinszki u. 39. szá­mú félkész ház eladó. Érdek­lődni: Vasvári Pál u. 16. szám. Szeged, Hattyú u. 35. számú, 2 szoba összkomfortos, etázsfűté­­rces, kertes magánház eladó. Nagykörúton belül kétszoba összkomfortos lakó nélküli ház eladó beköltözéssel. Érd.: közna­pokon, Szeged, Szent György térnél, 6 os postán, vasárnap. Tímár u. 9/a. Azonnal beköltözhető ház eladó. Szeged, Hattyú utca 48. Újszegeden, kétszoba összkom­fortos, beköltözhető kertes ház eladó. Jobb fasor 50. 670 n-es príma téli almás, mely megélhetést biztosít, eladó. Kis­­homokon, Ágostonék. Nagyhegyen, az imaház mellett 400 n-es gyümölcsös eladó .Érd.: Szentes, mázsaház. Kis családi ház 30 000 Ft-ért el­adó. Kiszomboron, Halászban. Táncsics Mihály u. 26. Köszönet­nyilvánítás Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerő­söknek, szomszédoknak,, a Gyógypedagógiai Intézet dolgozóinak akik szeretett feleségem, PAP LUKÁCS IMRÉNÉ, Simon Terézia te­metésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, részvétükkel fáj­dalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család, Hódmezővásárhely. H. Hl 331 Simson kismotor eladó. Makó, Dohány utca 4. x Pannónia motorkerékpár eladó. Szentes, Wesselényi ut 44. x 350-es nagykerekű Jáva kifogás­talan állapotban 8 000 Ft-ért el­adó. Szentes, Sima Ferenc u. 16. Fekete Pannónia áron alul el­adó. Szentes, Ady Endre u. 44. Sebők Sándor, Danuvia motorkerékpár eladó. Szentes, Hétvezér sor 7. 250-es Jáva kifogástalan állapot­ban eladó. Szentes, Rákóczi Fe­renc u. 109. 175 cm3. Jáva motorkerékpár el­adó. Makó, Szegedi utca 62. Panni robogó eladó. Hmvhely, Mátyás u. 25. Ford Taunás személy­gépkocsi áron alul és Simson Star motor eladó. Hódmezővásárhely, Ber­csényi utca 2. x Wartburg személygépkocsi eladó. Hmvhely, Bálint u. 6. x Pannónia motorkerékpár, mély gyermekkocsi eladó. Makó, Al­ma utca 46. (Bejárat az alsó ka­pun.) 850-es Fiat eladó. Csongrád, Rá­kóczi Ferenc u. 25. x Megkímélt állapotban levő Pan­nónia és Jáva-Ideál eladó. Szeg­vár, n. ker. Szentesi u. 12. x HTOM • «fl# IWM-­ww««.v. Természetes, vitamindús méh­pempő fogyasztása szervezetünk­re rendkívüli hatású, külföldi klinikák tapasztalata szerint: idegesség, idegkimerültség, fár­ad­ság, soványság, vérnyomás­­zavarok, reuma, aszthma, kli­­m­ax, trombózis megelőzése, ízü­leti bántal­mak, lábadozás stb. eseteiben. Válaszbélyeges borí­tékjában kimerítő, ingyenes tá­jékoztatót küld már 10 éve. Farkasréti Méhészet Budapest, XII. Németvölgyi út. 83. T.: 363—640. Kérje orvosa tanácsát-Vöröshagyma termelést vállalok 20—36 holdig. Helyi termelőszö­vetkezetek előnyben. Hmvhely, Vorosilov u. 51. Magányos, nyugdíjas asszony jó otthonra talál. Porta eladó. Hműhely, Gellért utca 44. Kárai Ferenc cipész vállal és készmunkát kiadok. Hétfő és szombati napokon, de­ 8—16-ig. Batida, Rákóczi u. 2. Minden típusú Moszkvics, vala­­mint Trabant, Wartburg. Skoda hengerfúrása hónolása hőkezelt, köszörült dugattyúkkal, rövid határidőre. Gépműhely. Szentes, Lenin u. 85 a. x ipari nyugdíjas komoly nő is­meretségét keresi házasság cél­jából. ,,121327” jeligére levelet a Hműhelyi Hirdetőbe kérek. Középkorú házias jó anyagiak­kal rendelkező nő házasság cél­jából megismerkedne 30—-19-ig rendes férfival. Leveleket ,,Ott­honomba várom” jeligére szen­tesi Hirdetőbe. 35 éves elvált barna asszony megismerkedne korban hozzá­illő intelligens, lelkiekben gaz­dag, jó megjelenésű, magas, csi­nos férfival. Leveleket „Szép otthon” jeligére a szentesi Hir­detőbe. JÁRMŰ 906-as Wartburg eladó, megte­kinthető vasárnap. Hmvhely, Bocskai u. 25. 407-es Moszkvics eladó. Hódme­zővásárhely, Jókai utca 104. Érd.: vasárnap. Jáva Ideál, vizsgázatlan, újsze­rű állapotban eladó. Szentes, Lenin út 85/a. x 500-as Trabant eladó. Megtekint­hető: Csongrád. Felszabadulás u. 16., szombat, vasárnap. x Vidéki vállalatok, szövetkezetek budapesti ügyinézését vállal com. „Irodahelyiség, telefon 232240” jeligére Felszabadulás téri hir­detőbe, Budapestre. Motoros és segédmotoros tanfo­lyam indul Szentesen. Jelentke­zés: televízió állomás­zása.­­ Értesítjük T. megrendelőin­ket, hogy MEKALOR hiba­­bejelentésüket Hódmezővásárhely, Tán­csics Mihály u. 20. alá je­lentsék. Telefon: 691. H. 121295 Az ÉVM Csongrád megyei Állami Építőipari vállalat felvételre keres kőműves, asztalos, Tehergépjár­mű­vezető (Döo­peree) tanfolyamot indít vállalatunk 1968 januárjá­ban. A tanfolyam idejére (12 hét) munkabért, szállást és étkezést biztosítunk. A felvételnél előnyben része­sülnek azok a jelentkezők, akik vállalatunk budapesti munkahelyén a tanfolyam kezdetéig mint kubikosok, illetve segédmunkásként dolgoznak. Érdeklődés sze­mélyesen vagy írásban: FÖLDGÉP, Mohácsy László Budapest V. Vigyázó Fe­renc u. 3. 2627/Bp. üveges, bádogos szakmunkásokat, dömpervezet­éket, kiszolgáló segéd­munkásokat, valamint kubikosokat. Vidékiek részére munkás­szállást és napi háromszori étkezést biztosítunk térítés ellenében. A családjuktó távol élőknek különélési pótlékot fizetünk. A bére­zés, jó kereseti lehetőségei mellett teljesítménybérbe­ történik. Felvételkor az egyszeri utazás költségét megtérítjük. Jelentkezni lehet szemé­lyesen. Szeged. Bocskai u 10—12. Munkaerőgazdálko­dás. H. K. 418 ÉVM 266. sz. Állam­i Építőipari Vállalat eszeim fali belépéssel alkalmaz KŐMŰVES, ÁCS, KÖVEZŐ, füzesszerelő, iv­es LÁNGHEGESZTŐKET, VASSZERKEZETI LAKATOS SZAKMUNKÁSOKAT, KUBIKOSOKAT, BETANÍTOTT KÖVEZÖKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT. Termelőszövetkezeti tagokat szerződéssel alkalmazunk. Bérezés, teljesítménybér — szállás,­­étkezés biztosítva Jelentkezés Dunaújváros, Kenyérgyár u. 1. V. H. K. 426 F­igyelem ! Ma megnyílt Szentesen a Petőfi cukrászda Zenés szórakozóhely, nyitva reggel 1é0t­ óráig. Kevert italok, 22 órától kellemes tánczene, ud­varias kiszolgálással várjuk kedves vendégein­ket. Cs. tv. Vendéglátó Vállalat 17. 131655 A Budapesti Kőolajipari Gépgyár, Budapest XV111. Gyomrot út 79­83 azonnali belépésre keres központi telephelyre lemez konstrukciók szerkesztésé­ben, kivitelezésében, valamint forgácsolási mun­kában jártas gépésztechnikusokat, szaktechni­kusokat, huzalozási munkában, vezérléstechni­kai tervezésben jártas elektrotechnikusokat, szaktechnikusokat és műszer-automatika techniku­­sokat, szaktechnikusokat, esztergályos, köszö­rűs, marós, géplakatos, csőszerelő-hegesztő, hőszigete­lő, hegesztő, elektroműszerész szakmunkásokat és fér­fi segédmunkásokat. Vidéki dolgozók részére közpon­ti telephelyünkön szükség esetén munkásszállást is biztosítunk. Műszer és technológiai szerelési munkahelyekre k­ül­­szolgálatos munkakörbe csőszerelő hegesztő, központi fűtésszerelő, villanyszerelő szakmunkásokat és férfi­­ segédmunkásokat. Vidéki munkahelyen 5 napos munkahét van, mun­kásszállás, étkezés biztosítva. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. HL. 61 ­ Vasárnap rendezik meg Makón az MTS járási konferenciáját A megyében Vásárhely és a szegedi járás után Makón­­ rendezik meg a harmadik t­­erületi sportszövetségi kon­ferenciát. A sportköri köz-­í gyűléseken megválasztott küldöttek első napirendi­­ pontként az MTS járási ta­­­­nácsának négyéves tevé-­­ kenységéről szóló beszámo­lót hallgatják meg, majd a '' számvizsgáló bizottság je­lentését. Ezután vita követ-­­­kezik, a második napirendi a pontként pedig a megyei­­ konferenciára választják­­ meg a makói járás küldötte­it. A konferenciára vasárnap délelőtt 9 órakor kerül sor a járási tanács (Makó, Le­nin tér 6.) emeleti nagy­termében. ■ ■ m * Hét végi műsor SZOMBAT LABDARÚGÁS: NB m: Szegedi Dózsa—Mező­hegyes! MEDOSZ, Hunyadi tér. 14.30. Daubner, M. Vasas-Kos­­suth SE, Makó, Vasas-p., 14.30. Horváth G., Mh. Kinizsi—Szege­di Spartacus, Mezőhegyes. 14.30. Molnár. VASÁRNAP ATLÉTIKA: A SZEAC országos idényzáró versenye,­­ Szeged—Kecskemét, városok közötti ifjúsági viadal, SZFAC-stadion, 11.30. BIRKÓZÁS: Nemzetközi viadal Szegeden: SZVSE—szovjet szakszervezeti válogatott, kötöttfogású csapat, mérkőzés, Rókusi Tornacsarnok. 18. KOSÁRLABDA: NB II: Sz. Postás—Pécsi TK, férfi, 10.30. SZEAC—Pécsi TK, női, 11.45: mindkét mérkőzés a szegedi Rókusi Tornacsarnokban (a H. MEDOSZ NB II-es férő csapata idegenben játszik). VÍZILABDA: Szentesi KATÓÉ—Szegedi VSE, megyei ifjúsági bajnoki mérkő­zés Szentesen, ligeti uszoda, 10. vív­áS: A Szegedi Postás országos serdülő leány tőrversenye. Kos­suth Lajos Ggt. 4. szám alatt, 9 órától. LabdarúGÁS: NB II: SZVSE—MGM Debre­cen. SZEAC-Stadion, 10.30. Soós 3. NB I: SZAK—Kiskunhal­asi MÁV. SZAK­p. 10.30. Hottroga, M. Spartacus—Orosházi Kinizsi. Mezőberény. 14.30. Bacsa, Szal­­vai SE—Kun Béla SE Békés­csaba. 14.30. Megyeri, SZJKMTE— Sarkad! Kinizsi Szentes, Spar­­tacus-p., 14.30. Jármai dr., Kh. MEDOSZ—Békéscsabai VTSK Kiskunhalas. 14.30. Lenkei. Megyei bajnokság: H. HE­­DOSZ—Tátié, Stadion. 14.30. 36. Kés megyei játékvezető: H. Va­sas—Szentesi vízmű, Népkert. Vasas­ p., 14.30, Szabó J., M. Tsz SK—Kistel­eki TE, Mindszent 14.30. Bács megyei játékvezető: Sz. Kinizsi—Sz. Építők, Ady tér. 14.30, Tóth F., Dorozsma—H­­Textil, Dorozsma. 14.30, Tóth L­, Alsóváros—Hunyadi SE, Szabad­ságiér 14.30, Csepregi. Megyei ifjúsági L csoport: a mérkőzések sorsolása megegyezik a megyei bajnokság sorsolásá­val. a játékot mindenütt 11.És­­fél órával a felnőtt csapatok ta­lálkozója előtt kezdik­ KOSÁRLABDA NB II H: MEDOSZ—Miskolczi EAFC 99:73, Egri HSC—Kőbányai Sör­gyár 71:76, Egri Tanárképző- Diósgyőri VTK 88:53 (!). Vörös Meteor KÖZÉRT—Debreceni EAC 77:49, Salgótarján—Miskolci VSC 78:69, Bp. Petőfi—Bp Előre 59 :89 1. Bp. Előre 18 17 1 1518:1029 35 2. H. MED. 19 11 3 1635:1221 35 3. Diósgyőr 18 11 4 1291:1163 32 4. S.­tarján 19 11 8 1318:1281 30 5. Egri TK 18 11 7 1247:1245 29 6. Kőbánya 19 10 9 1187:1306 29 7. Misk. VSC 19 9 10 1327:1327 29 8. MFAFC 19 8 11 1200:1302 27 9. KÖZÉRT 19 8 11 1081:1162 27 10. Eo, Petőfi 19 5 14 10** M »24 24 11. Egri HSC 19 2 17 1064:1472 21 12. DEAC 18 1 17 1063:1416 19 Az első vonal feletti csapatok még esélyesek a bajnokságra, a második vonal alatti csapatok közül egy még kiesik, a harma­dik vonal alatti csapatok már nem kerülhetik el a kiesést. Tegye széppé lakása környékét a francia—magyar virágkiállításon bemutatott rózsafaj­­ákkal. Megrendelhető a Kertészet Központjában, Kopáncsi telepen, helybeli és makói virágüzleteink­ben. Hódmezővásárhelyi Kertészet, H. 121238 5 '' ■— j.j ^

Next