Csongrád Megyei Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

ADÁSVÉTEL Három ablak kék kara­lábépalánta eladd. Szen­tes, Kádár Sándor u. 69. BE. Varrógépek és epectál­­varrógép-alkatrésasek el­adók. Szentes, Felsza­­badnláe üt II. ISO kr-ее fiatal hM és nád eladd. Szentes, De­ák Ferenc n. 30._______ Erzs$B5t hálószobabútor eladd. Smites, Korsós sor 30. ífMIB TbhúzA motor eladd, szivattyúval, csö­­vekkeL Szentes, Nagy­hegy 00. Kis Singer varrógép el­add. Szentse, Balogh J. u. 16. 80—12# kg-oe hfeók ёГ- adók. Szentes, Lenin üt 20. 88. Törzskönyvezett boxer kan eladó, 9 hónapos. Csongrád, Karácsonyi Sándor u. 44. Krizantemdngványt most rendeljen! (óriás, ha­lottak napL) Árenged­mény! Salgótarján, Pos­tán ók 110. Készpénzért veszek an­tik bútorokat, vitrintár­gyakat, festményt, szob­rot, vázát, minden régi­séget. Írjon, érte me­gyek. Használtcikk Bolt, Szeged, Mikszáth K. u. 3, sz, *_____________X teszünk használt, üzem­képes vagy üzemképte­len 1—2 tonnás ráfutó­­fékes pótkocsit. Orvos­­tudományi Egyetem, Sze­ged, Lenin krt. 107. Szállítás. xS 205 134 25 mázsát bíró gumis­­kocsi és másfél éves szamárcsikó eladó. Vá­sárhely, Észak u. 105. Két db kisebb hízó el­adó. Vásárhely, Józsa u. 5. sz. X Fias nyulak 18 rekeszes vasketreccel eladók. Vá­sárhely, Móricz Zsigmond u. 44. Í2Ö kg-os hízó eladó. Vásárhely, Jókai u. 45. Használt vályog eladó. Szentes, Csillag u. 5. LAK AS Kgyszoba, összkomfortos, gázfűtéses bérházi la­kásom elcserélném ha­li os ló kétszobásért, költ­ségtérítéssel. Érd.: „Sür­gős” jeligére a szentesi Hirdetőben. hakásreszt vagy egy szobát vennék Csongrá­­don. Cím: Fekete János u. 25., Vargáné. Fiatal házaspár szoba­­konyhás, vagy nagyobb lakást keres sürgősen Csongrádon. Cím: Fel­győi Állami Gazdaság, személyzeti osztály. Ilaromszobás, kertes ház bérházi kétszobásért el­cserélhető. Érd.: Vásár­hely, Zrínyi u. 57. Két külön bejáratú bú­torozott szoba kiadó. Vásárhely, Vörös Had­sereg U. 38. X Kicserélném vásárhelyi, központi, kétszobás la­kásom hasonló szentesi­ért. Érd.: Szentes, Nagy Sándor u. L. INGATLAN Ház beköltözhetően el­adó. Szentes, Nagyörvény u. 3. Ä Szentes, Klauzál u. 48. sz. kétlakásos ház, részben beköltözhetően eladó. Ház belső része beköltóz­­hetően, sürgősen eladó. Szentes, Kádár Sándor u. 106. Kétszobás házrész azon­­nal beköltözhetően el­adó. Szentes, Nyíri köz 4., Mészáros. Ház eladó. Szentes, Damjanich n. 45. Érd.: csak vasárnap. Ház eladó. Szentes, Kristó N. István u. 16. Több szintes háznak 450 n-öl porta, épülettel eladó. Szentes, Mátyás király u. 23. A Szentes, Árvái Bálint u. 59. sz. ház eladó. Részben beköltözhető. Kétszobás családi ház beköltözhetően eladó. Megosztva is. Telek két utcára nyíló. Megtekint­hető: szombat, vasár­nap, hétfőn, Szentes, Alkotmány u. 7. Tanya lebontásra és 7 hónapos bikaborjú el­adó. Szentes, Alsórét 4., Lantos-tanya. Tanya eladó. Szentes, Szentlászló 14., Sebők. Belvárosban beköltözhe­tő ház mellékhelyiségek­kel eladó. Közület ré­szére irodának és rak­tárnak Is alkalmas. Érd. Vásárhely, Vorosilov u. 31. sa._________________X A Vásárhely, Munkás u. 4. sz. kis ház eladó. Érd.: Zivatar u. 32. Kertvárosban beépíthető telket keresek. „Sürgős- Készpénz 223 774” jel­igére levelet a vásárhe­lyi Hirdetőbe. x H4* eladó. Vfe, vil­lany van. Szentes, Kiss Ernő sor 15. Eladó kétszobás ház, víz, villany van. Szen­tes, Vecseri u. 30. Ház eladó. Szentes, Szi­geti István u. 13. Tanya és kisfias tehén eladó. Szentes, Klstöke 49., a kunszentmártoni kövesút mellett. A Szentes, Jókai u. 30. számú ház és Simson - moped eladó. Érd.: Le­nin iL 65., este. J A R M г Skoda MB lC00-es, CM- es. eladó. Érd.: az állo­másnál, Szentes, Kolozs­vári u. 3. Skoda 1000-es MB CS rendszámmal eladó. Szentes, Kossuth u. 18. CS rendszámú Trabant 601-es sürgősen eladó. Szentes, Rákóczi Ferenc u. 18/a. Bejáratos 175-ös Czetka eladó. Szentes, Elekes J. u. 1. Rendszámtábla nélküli Simson Star 210 km-rel eladó. Nagytőke, Bocskai xl' 7. 1100-as torinói FIAT el­­adó. Szentes, Budai N. Antal u. 16. Műszakilag vizsgázott 600-as Trabant eladó. Szentes, Koszta József u. 1., III. emelet 3. Jó karban levő Skoda Oktávla eladó. Motort beszámítok. Pitvaros, Petőfi tér 13. U—-28-as traktor jó áb lapotban eladó. Szentes, Deák Ferenc u. 14. HÁZASSÁG Rendezett anyagiakkal, Jó fizetéssel rendelkező 49 éves, magas, barna férfi megismerkedne há­zasság céljából kimon­dottan szerény, magá­nyos, jó lelkű özvegy­asszonnyal vagy leány­nyal. Kaland nem érde­kel, lakás szükséges. — . .Csak részletes levélre írok 205 138” jeligére a szegedi Hirdetőbe. VEGYE9 Számviteli gyakorlattal mérlegképes könyvelő ál­lást változtatna. „Áthe­lyezés 223 740” Jeligére levelet a vásárhelyi Hir­detőbe. Jól kereső gyermektelen házaspár gondviselést vállal házért. Vásárhely, Kovács Imre u. 29. x Lugasnak való gyökeres csemegeszőlők a Kossuth Tsz lerakatában kapha­tók. Vásárhely, Táncsics Mihály u. 27. x Egy kh föld felszántva, zabnak kiadó. Hálózati villanymotor colos szi­vattyúval eladó. Szen­­. tes. Somogyi u. 31. i'érfi és női dolgozókat fizikai munkára fel­veszünk. Napi egyszeri étkezést, munkásszállást, 1 női dolgozók gyermekei­nek óvodai elhelyezést biztosítunk. Jelentkezés: I. sz. Téglagyár (volt Kontakta mellett), Szentes, Attila u. 3. Férfíszabómühely beren­dezése és 250 n-Öl kis­­rét eladó. Érd.: Csong­rád, Bajza u. 1., dél­után 5 órától. Sezlonok, rekamiék kap­­hatók. Heverek, fotelok, garnitúrák megrendelhe­tők. Javítás vállalok. Karai József kárpitos­mester, Szentes, Rákó­czi Ferenc u. 7. (A TE­­FU-val szemben.) • x Műszerészműhelynek af­­kalmas helyiséget bérbe vennék. Ajánlatokat: — „Kisiparos” jeligére a szentesi Hirdetőbe. Mozaiklapok szép min­­tákkal, fehér cementtel készítve megrendelhetők. Kérjen Ingyen mintakár­tyát. Molnár Sándor moz&iklapkészltő, Tísza­­földvár. x A csongrádi Petőfi Tsz vállalatnak, vagy ma­gánszemélynek eladásra ajánlja a következő üzemképes, rendszámnál - küll gépjárműveit: Ga­rant В 2 to. tehergép­kocsi, Super • Zetor 50. erőgép. A gépjárművek megtekintése és árközlése a kiskunfélegyházi mű­­út melletti gépparkban. Ügyintéző üjvári. Tele­fon: Csongrád, 303. Gyászközlemények Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a jó feleség, édesanya, nagyma­ma és dédiko. KOVÁCS Mi­ll ALYNÉ Bíró Mária hosszú szenvedés után 83 éves korában elhunyt. Temetése folyó hó fi­án du. fél 4 órakor lesz a Kál­vária temető kápolnájából. A gyászoló család. Szentes, Váradi U. 9. Z. 224 396 T—100. ERŐGÉPHEZ csörlőt és tolőlapot megveszünk, vagy 2,75 m3-es földnyeső ládáért elcserélünk. CSOMIÉP, GÉPÉSZETI OSZTÁLY, VÁSÁRHELY, Tanácsköztársaság tér 59. Ügyint.: Nagy Zoltán. xH 223 688 A PANNÓNIA SZÁLLODA ÉS VENDÉGLÁTÓ VALLALAT BALATONI IGAZGATÓSÁGA A NYÁRI IDÉNYRE munkaerő-felvételt hirdet Szakképzett üzletvezető, szakács, konyhamészáros, cukrász, felszolgáló, valamint képesítés nélküli, lehetőleg gyakorlattal rendelkező konyhai segéderő munkakörök betöltésére. Fizetés a vállalat kollektív szerződése szerint. Melegkonyhás egységekben napi egyszeri térítés nélküli étkezést, VIDÉKIEK RÉSZÉRE CSEKÉLY TÉRÍTÉS ELLENÉBEN SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK. HT 194 Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa és nagyapa, SÁPI SÁNDOR Martinovics u. 2. sz. alatti lakos 74 éves korában el­hunyt. Temetése folyó hó 9-én fél 10 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temető kápolná­jából. A gyászoló család. E. 2871 Munkavállalók figyelmébe! KÖZPONTI raktárost keresünk felvételre, erkölcsi bizonyítvány szükséges. „Megyei vállalat 223 778” jeligére levelet a vásár­helyi Hirdetőbe. xH. 223 778 AZ OROSHÁZI Üveggyár gép­kezelői munkakörbe 18 éven fe­lüli férfidolgozókat keres felvé­telre. Keres továbbá 18 éven fe­lüli női dolgozókat is, üvegosz­tályozó munkakörbe. Étkezés és szállás biztosítva van. Házaspá­rok részére havonta és szemé­­{lyenként 200,— Ft albérleti hoz­­• záj árulást fizet a gyár. Felvétel j esetén az útiköltséget megtérít- I jük. Jelentkezés: a gyár munka- I ügyi osztályán, személyesen vagy levélben. Címünk: UM 1 Orosházi Üveggyár, Orosháza. V. 108 931 A SZEGEDI Építő Ktsz Kis­­zombori munkahelyre azonnali belépéssel felvesz kőműves és ács szakmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Kiszomboron, a Gabonanemesitő építkezésén. A CSONGRÄD megyei Tanácsi Vegyesipari Szolgáltató Vállalat VII. sz. üzemegysége felvétel céljából keres: lakatosokat, he­gesztőket, vasipari segéd- és betanított munkásokat. Fizetés kollektív szerint. Jelentkezés: Csongrád, István u. 35. Cs. 133 264 A VOLÁN 10. sz. Vállalat üzemegysége felvételre keres portást, forgalmi szolgálattevő (érettségizett) férfit, kocsimosót, gépkocsivezetőket, jegykezelőket, gépírni tudó adminisztrátort azonnali, belépéssel, jelentkezés: Volán 10. sz. üzemegysége, Vá­sárhely, Lenin u. 33. xH. 223 351 A VÁSÁRHELYI Vas-Fém Ktsz takarítónőt és segédmunkást ke­res felvételre. Jelentkezés: Jó­kai u. 31. xH. 223 674 Gépjármű-előadói munkakörbe férfidolgozót felveszünk Motorkerékpár-vezetői jogo­sítvánnyal rendelkezők előnyben. Jelentkezés: Ker­tészeti Kutató Állomás, Szentes. Z. 224 167 Telefon: 11-246. A Fővárosi Szerelőipari Váyalat szegedi kirendeltsé­ge rövid átfutási határidő­vel villanyszerelési, kábelfektetési, térvilágítási stb. munkákat vállal S. 205 133 A Szentesi Vas- és Fémipa­ri Ktsz felvételre keres általános lakatost. hegesztő szakmunkásokat, vasipari segédmunkásokot Bérezés: megegyezés sze­rint. Jelentkezés: Szentes. József Attila u. 2. Z. 224 331 23 m-es lakó- és mellék­­épület lebontásra eladó Érd.: Árpád Tsz, Szentes, Marx tér 20. Z. 224 340 Folyó hó 10-én este 8 órai kezdettel a Béke Szálló nagytermében húsvéti bált rendez a Vendéglátó Vál­lalat KISZ-alapszervezete. A zenét a Piramis zenekar szolgáltatja. H. 223 790 A KÖBANYAI Textjuuiüvek ultramodern Leányotthona meg­nyílt. Felvesz 16 évet betöltött, munkakönyvvel rendelkező lá­nyokat fonodái betanított és se­gédmunkára. Jelentkezés: Kőbá­njai Textilmüvek, Budapest, X., Maglódi u. 25. A felutazási költ­séget felvétel esetén a vállalat téríti. Bp. 2062 A SZENTESI II. sz. téglagyár (az erőtakarmánygyár mellett) fizikai munkára férfi és női munkaerőt vesz fel. x A BMAÉV, Szentes 146 lakás­­építkezésre segédmunkásokat vesz fel. Béiezés teljesítmény­bér szerint. Természetbeni jutta­tás kollektív szerződés szerint. 44 órás munkahét. Jelentkezés: munkaidő alatt a Szentes, Hősök erdei munkahelyen Gilicze Imré­nél, szombaton, vasárnap: Szen­tes, Dugonics u. 8. Z. 224 261 VÁSÁRHELYEN az ügyeletes orvosi szolgálat április lü-én 13. órától 13-án reggel 7 óráig a Bajcsy-Zs. u. 59. sz. alatti kör­zeti rendelőben történik. Tele­fon: 853. xH 223 793 Л CSONGRÁD megyei Sütő­ipari Vállalat szentesi üzeme vil­lanyszerelőt keres felvételre. Je­lentkezés: Ady Endre u. 20. FŰRÉSZ üzemünkbe szalagfű­részhez gépkezelőt keresünk fel­vételre. Jelentkezés: a MEK szentesi transit-telepén, Attila u. 3. Z. 224 308 ÉRTÉKESÍTŐ raktárunkhoz rakodó-, gépkocsikísérő munká­ra férfi dolgozókat keresünk felvételre. Jelentkezés: a MEK szentesi kirendeltségén. Iskola U. 1. * Z. 224 309 VARRÓGÉPPEL rendelkező dolgozókat bedolgozói munka­körbe felveszek. Jelentkezés: a háziipari szövetkezetben. Vásár­hely, Lenin u. 13., 3. szoba. Forog a szerencsekerék Megfiatalodva várja látogatóit a budapesti Vidám Park. Kitűnő szórakozást kínálnak a vendégeknek a já­tékautomaták és az új olasz dodzsem. Képűnkön: Pö­rög a szerencsekerék, a Vidám Park egyik újdonsága. (MTI-fotó: Kovács Sándor.) tfasarnagstar Aprilis 10-én, szombaton kétnapos országos állat- és kirakodóvásár kezdődik Mindszenten. Április 11-én, va­sárnap Szegeden és Szentesen autóvásár lesz. Húsvétin illatszer-árudáinkban ajándékcikkekből és hagyományos húsvéti árukból óriási a választék ! Kölniárusítás: Húsvéthétfőn déli 12 óráig Hódmezővásárhely, Makó, Szentes 7в CSÜTÖRTÖK, ш. Április s.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék