Csongrád Megyei Hírlap, 1972. április (17. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-16 / 89. szám

Családi események vásárhelyen Született: Szabó Pál és Benkő Évának (Oldakosár u. 3.) Zoltán Pál; Szepesi Ernő és Fülöp Idá­nak (Róka u. 41.) Szilvia; Tóth Rezső Rudolf és Czakó Julian­nának (Lenin u. 2.) Csaba An­tal; Gellért Ferenc és Doktor Rozáliának (Észak u. 42.) And­rea; Lázár Bálint és Zsadányi Eszternek (Miklós u. 8.) Attila; Csengeri Imre és Kis Zsuzsan­nának (Jókai u. 145.) Zsuzsanna; Szalai András és Borbola Er­zsébetnek (Gorzsa tanya 657.) András; Kisalbert László és Rácz Máriának (Bélacigány u. 4.) Anett Ilona; Pallagi Ferenc és Dávidházi Eszternek (Ta­nácsköztársaság tér 68.) Szilvia, Alföldi György Jenő és Kará­csonyi Katalin Erzsébetnek (Kistópart u. 3.) Norbert Ist­ván, Imre Sándor és Égető Er­zsébetnek (Berkenye u. 10/A) Erika Erzsébet nevű gyermeke. Házasságot kötött: Apró Mi­hály (Kinizsi u. 21.) és Kovács Katalin Rozália (Tanya 12?2.); Kádár Ernő János (Gyümölcs u. 14.) és Tóth Erzsébet Edit (Kiss Ernő u. 2.). Meghalt: Balogh Józsefné Ka­­pocsi Viktória (Fáncsi u. 30.) ; Tunyogi Ernő (Lenin u. 3.); Gál Dezsőné Katona Ilona (Lu­mumba u. 8/A); Biczó Zsuzsan­na (Vajda u. 7.); Komlósi Imré­­né Szuromi Mária (Almási u. 4.); Balogh Mihály (Tanya 1974.); Hegedűs Lajos (Vörös lobogó u. 80.); Buzi Julianna (Vidám u. 9) ; Rónai Sándorné Weisz Flóra (Petőfi u. 14.) ; Ju­­hász-Nagy János (Koszta József u. 9.); Regdán Józsefné Magyari Erzsébet (Szeged, Bercsényi u. 18.), MAKÓN Született: Vizi Sándor és Né­meth Teréziának (Sírkert u. 59.) Aranka; Petrovics András és lakatos Máriának (Kiszombor, Szántó-Kovács u. 17.) Attila; Görbe Sándor és Szalai Bor­bálának (Luther u. 59.) Sándor; Opre Sándor és Hajnal Zsuzsan­nának (Gyóni Géza u. 11.) Tün­de és Sándor; Zeitler György és Vörös Irénnek (Ferencszál­­lás, Felszabadulás u. 186.) Zsu­zsanna ; Kis László és Annus Margitnak (Maroslele, Vásárhe­lyi u. 57. Emőke nevű gyermeke. Házasságot kötött: Tápai Ist­ván (Kiszombor, Szegedi u. 62.) és Ferencsik Anna (Kiszombor, Móricz Zsigmond u. 2.); Vas József (Lenin tér 3.) és Len­­kovics Éva (Lenin tér 8.). Meghalt: Varga Péterné Pikó Zsófia (Kiszombor, Dénes-ma­­jor 113.); Brommer Ödön (Deák Ferenc u. 42/A); Szűcs József (Szilágyi Dezső u. 37.); Takács Pál (Vörös csillag u. 37.); Mé­nesi Antal (Oroszlán u. 25.) ; Angyal Géza (Pitvaros, Rákóczi u. 84.) ; Baranyi Anna (Rákos, Tanya 189.); Vér János (Apafi u. 5.). Született: Szénási László és Bugyi Máriának (Ürge sor 18.) Mária Katalin; Dér Imre és Hargitai Zsuzsannának (Nagy S. u. 11.) Erzsébet Katalin; Gye­­nes József és Szekerczés Irén­nek (Jókai u. 5.) Márta; Mol­nár-Farkas Ferenc és Borbás Katalin Évának (Rákóczi F. u. 143.) Róbert Tamás; Takács Fe­renc és Szőke Erzsébetnek (Nagyhegy 49.) Edit; Botos Bá­lint és Molnár Erzsébetnek (Nagyhegy 381.) László; Ragács László és Faragó Éva Máriának (Alsórét 246.) László nevű gyer­meke. Házasságot kötött: Vígh Fe­renc István (Pintér u. 1.) és Wolford Ilona (Marx tér „F” épület.); Vígh István (Április 4. u. 4.) és Murányi Erzsébet (Áp­rilis 4. u. 5.). Meghalt: Szász Imre (Lapisló 59.) ; Tóth Imre (Dónát 152.); Sárközi Jánosné Berta Etelka (Alsórét 115.); Héjja Józsefné Dömsödi Franciska (Szántó- Kovács J. u. 9.). CSONGRÁDON Született: Ürmös János és Deák Máriának (Sugár u. 16.) Mária: Horváth István és Máté Borbála Máriának (Marx tér 20.) Márta: Lekrinszki János és Horváth Máriának (Tanya 252. ) . József nevű gyermeke. Házasságot kötött: Merena István (Iskola u. 12.) és Ajtai Erzsébet (Alsóváros 112.), Buz­­der-Lantos József (Felszabadu­lás útja 56.) és Gulyás Klára (Tanya 509.). Meghalt: Hegedűs Sándor (Ré­ti János u. 7.), Somodi Sándor­­né Szlapák Terézia (Beloiannisz u. 6.), Szántai Józsefné Fekete Ju­­ianna (Felgyő, II. Tanya 55.); Nagypál János (Halpiac u. 12.); Wikhardt Lipótné Gremsperger Irén (Szeged, Nemestakács u. 13.); Karmai Istvánná Bernet Veronika (Sugár u. 37.); Laki Mártonná Márkus Anna (Gyóni Géza u. 9.); Palási Istvánná Kis­­honti Mária (Uzsoki u. 34.) , Félegyházi Kiss Imre (Fohász u. 28.), Kiss-Kása József (Ta­nya 514.), SZENTESEN SEX —SAL —LINK (BARNA TOJÓHIBRID) naposcsibe beszerezhető az URAIÚJFALUI ÁLLAMI GAZDASÁGNÁL. A naposjérce 13,— Ft/db, vegyesivarú csibe 7,— Ft/db áron kerül eladásra. 500 darabon felüli rendelés esetén a csibét házhoz szállítjuk. Szállítási és dobozköltség csi­­­ benként 45 fillér. Napossércét és vegyesivarú csibét­­ május 1-től tudunk biztosítani. Megrendelést az uraiújfalui Állami Gaz­daság, URAIÚJFALU címre kérjük meg­küldeni. Tel.: Uraiújfalu 4. Telex: 037-355. HK 193 Figyelem, mérgezés! A hódmezővásárhelyi „Előre” Vadásztársaság 1­972. április 16-tól május 1-ig az algyői hídtól a szegfűi nyúlgátig — vasháti kendergyári gyékényes, batidai makkos erdő, Tompai-tanya, gorzsai erdő, Tízöles út, Pálé, Pamuk területén — INJEKTÁLT MÉRGEZETT TOJÁSSAL DÚVADIRTÁST VÉGEZ. A tojások halálfejjel vannak megjelölve. A tojásokhoz nyúlni életveszélyes!­xH 402 505 Értesítjük kedves fogyasztóinkat, hogy 1972. április 17-én (hétfőn) 06 órától 17 óráig Makón a magasnyomású vízszolgáltatás VÍZMŰ-FERTŐTLENÍTÉSI MUNKÁLATOK MIATT SZÜNETEL. Cs. m. Víz- és Csatornamű Vállalat 1 M 393 454 m UNIVERZÁLIS ÁROKÁSÓ GÉPEKKEL bérmunkát vállalunk MAKÓ, VÁROSGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT, Köztársaság tér 7. Tel.: 12. Ügyintéző: Csáki. M 393 473 Hódmezővásárhelyen, a Pe­tőfi Művelődési Központ­ban április 24-én luLíd­nah, S­iSten­ rp­iLiuil Közreműködnek: a KÉK CSILLAG együttes és a meghívott énekesek. Je­gyek a Színházi Jegyirodá­ban kaphatók. H.­­102 4S6 Hódmezővásárhelyen, a Pe­tőfi Művelődési Központ­ban április 17-én a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenye Vezényel: Eri Klaas. Köz­reműködik : Bársony Lász­ló. Jegyek a Színházi Jegy­irodában válthatók. H. 402 465 ­ VARGA Sándor: A felszabadu- l­­ás utáni első könyvkiadvány.­­Magyar Kö­nyvszemle, 1971. 4.­­ szám. [A Szegeden megjelent Magyar—orosz szótár és társal­gó című kiadványról.] MIKLÓSSY János: Vajda László: Móra Ferenc írásai. Bibliográfia. Magyar Könyv­szemle, 4. szám. [Könyvismer­tetés.] MOLNÁR József: Sinan ma­gyarországi munkáinak nyomá­ban. Műemlékvédelem, 1972. 1. szám. [A szegedi vár rondellá­járól is. Fényképekkel.] In memóriám Erdei Ferenc. Szociológia, 1. szám. APRÓ Ferenc: Juhász Gyula és Gulácsy Lajos barátságáról. — Gulácsy halálának 40. évfor­dulójára. Művészet, február. [Reprodukcióval.] SOLYMÁR István: Kohási György emlékére. Művészet, február. [A Magyar Nemzeti Galériában rendezett rajzki­állí­tás megnyitója. Reprodukcióval.] SZELESI Zoltán: Kopasz Már­ta köszöntése tárlata kapcsán. Művészet, február. [Reproduk­cióval.] Csongrád megye vezetőinek látogatása a Központi Statiszti­kai Hivatalban. Területi Sta­tisztika, 2. szám. ILIA Mihály: Bemutatjuk Ve­ress Miklóst. Könyvvilág, ápri­lis. [Fényképpel.] MEGYÉNK A HAZAI LAPOKBAN 1972/16 LACZÓ Katalin: A művészeti nevelés igényes műhelye. Nép­művelés, április. [A szegedi Bar­tók Béla Művelődési Központ­ról. Fényképekkel.] D. I.: Szegeden automatizálják a távtöltés munkáját. Textil­­munkás, április. [A textilmű­vekben.] B­AKTAS Ferenc: Tanácstag váll-lappal. Népszava, ápr. 2. [Dr. Czene Mihály szegedi rendőr ezredesről.] TÓTH Gábor: Ahol 85 rész­­közgyűlést tartottak... — For­maság vagy reform? Szövetke­zet, ápr. 5. [Az üllési általános fogyasztási és értékesítési szö­vetkezetről. Fényképekkel.] 25 éves a Tiszatáj. Köznevelés, ápr. 7. [Fényképpel.] GÁBOR István: Aranykopor­só. — Móra Ferenc regénye, színpadon. Köznevelés, ápr. 7. [Kritika a Bartók Gyermekszín­­ház előadásáról.] FORGÓ István: A szakigazga­tási szervek vezetőinek értekez­lete a Makó Városi Tanácsnál. Tanácsok Lapja, ápr. 7. Sz. LUKÁCS Imre: Egész nap. Élet és Irodalom, ápr. 3. [Riport a ruzsai Póka Istvánékról.] A magyar nyelv hete központi rendezvényei Szegeden 1972. áp­rilis 24-től 28-ig. Magyar Hírlap, ápr. 8. Kitüntetett művészek. — [GÁ­BOR István] (g. i.): Vaszy Vik­tor. Magyar Nemzet, ápr. 8. LANTOS Gábor: Tehetségek vannak, de . . . Népsport, ápr. 8. [A szegedi labdarúgó utánpót­lásról.] Hárman vannak egészségügyi megfigyelés alatt a röszkei ha­tárállomáson. Népszabadság, ápr. 9. Házépítés számítógéppel. Ma­gyar Hírlap, ápr. 11. [A sze­gedi házgyárban.] Készülődés a Cigánybáróra Szegeden. Magyar Hírlap, ápr. 11. Szeged is bekapcsolódott a konténeres szállítóláncba. Ma­gyar Hírlap, ápr. 11. BOCSÁK Vilmos: Az uszoda nem vész el, csak átalakul. Népsport, ápr. 11. [A szegedi fedett uszoda építkezéséről. Fényképpel.] Vízhordó zsák és teveitató vödör Afrikának Szegedről, Népszabadság, ápr. 11. [A Ken­derfonó- és Szövőipari Válla­lattól.] PÜNKÖSTI Árpád: Kevesebb íróasztal. Népszabadság, ápr. 32. [Átszervezés a Dél-magyarorszá­gi Építőipari Vállalatnál.­­ Tűzálló szövetet gyártanak Szegeden. Újítók Lapja, ápr. 12. [A Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat újszegedi gyárában.] Szeged. — Készülnek a vá­sárra. Esti Hírlap, ápr. 13. Az egészségügy helyzetéről tárgyalt a Csongrád és Szolnok megyei képviselőcsoport. Ma­gyar Hírlap, ápr. 13. Tudományos ülés Szegeden Petőfi műveinek tanításáról. Magyar Hírlap, Népszabadság, ápr. 13. [A tanárképző főisko­lán.] KELEMEN Gábor: Napirenden az öntözés. — Eredményei­ és gondok Csongrád megyében. Magyar Nemzet, ápr. 13. [A termelőszövetkezetekben.] DOSZTÁNYI Imre: Passzív ifjúkommunisták? Magyar If­júság, ápr. 14. [Felmérés a sze­gedi tanárképző főiskolán.] A népfront Szegedért. Magyar Nemzet, ápr. 14. [Városszépítés a népfront szervezésében.] Jancsó-emlékérem átadása Szegeden. Népszava, ápr. 14. [Julesz Miklósnak.] Keleti közmen­ilás [ VÍZSZINTES: 1. A közmondás első része (zárt betűk: S. N. N.). 14. Gyümmölcs szárítása. 15. Francia író (egyik műve alap­ján készült Bizet „Carmen” cí­mű operájának szövegkönyve). 16. Hangot tompít. 18. Ízeltlábú állat. 19. Római 955. 20. Északi férfinév. 21. Kirakós kártyajá­ték. 23. Költőies indulatszó. 24. A Szovjetunióban élő nép. 25. A csodaszarvas regéjének egyik hőse. 26. Római államférfi és történetíró. 27. A. T. I. 29. Te­tőfedő vagy burkoló lap. 31. L. T. 32. Egymásra helyez. 34. Bí­rák, ügyvédek, egyetemi tanárok öltözéke egyes országokban. 35. G. U. 36. Fokozatosan ledörzsö­­lődik. 38. Autószálló (motor és hotel szó rövidítése). 39. Nitro­gén és foszfor vegyjele. 41. Női lakosztály a mohamedánoknál. 43. Folyadékkal tisztít. 44. Gép­kocsi röv. 45. A szilícium vegyü­­letei. 48. A juh hímje. 49. A­­cukrász dolgozik vele. 50 Vilá­gossá tesz. 51. Vékony, hosszú lábú madár. 52. Rosta közepe! 53. Széles körben ismert. 55. N. D. M. 56. Érez egynemű betűi. 57. Nincsen haj a fején. 58. Pa­pírra rögzítem. 60. Pajkos kis­diákok. 63. Olasz zeneszerző (1801—35), kora egyik legünnne­­peltebb operaszerzője.­­ FÜGGŐLEGES: 1. A vízszin­tes 1. számú sor folytatása (zárt betűk: U, E, N). 2. Hosszú, elől lekerkített fekete férfikabát. 3. Bolti. 4. Kis házikó. 5. Hibázik az írásban. 6. Község Komárom megyében. 7. Kötőszó. 8. Ügy­védi Munkaközösség. 9. Demok­­rácia. 10. Kemény és vegyi ha­tásoknak ellenálló fém. 11. Mely személyek? 12. Omszk fo­lyója. 13. Szem, tekintet van ilyen (mélázó, tétován néző). 17. Csünget. 21. Újság. 22. Sze­mélyemről. 23. Bim­ ... 26. A földművelés istennője az ókori rómaiaknál. 28. Ilyen növény pl. a burgonya, kukorica. 30. Szemmel érzékelem. 32. Hirte­len kibontakozó támadás. 33. Írást, rajzot eltüntet, kigumiz. 37. Elegyít. 40. Kicsiny, parányi dolog. 42. Kossuth-díjas állator­vos (József). 44. Olasz drámaíró (1707—93). 46. Hibázik. 47. Gya­kori magyar családnév. 48. Eről­tetett, kiagyalt verstermék. 53. Holland festő, a reális ember­ábrázolás legnagyobb mestere (Frans). 54. Ötven százaléka. 57. Úti betűi, keverve. *58. „Állás” a labdarúgásban. 59. Római szá­mok: 49 és 1000 . 61. B. V. 62. Az FTC egyik csatára. 63. Bőr és kálium vegyjele. Beküldendő: a vízszintes 1. és a függőleges 1. számú sorok megfejtése. BEDNAY JÓZSEF Beküldési határidő: 1972. áp­rilis 20. — Kizárólag levelezőla­pon. A levelezőlapra rá kell írni „Keresztrejtvény”. Cím: Csong­rád megyei Hírlap szerkesztősé­ge Szeged, Sajtóház. A helyes megfejtők közül hatan könyvju­talomban részesülnek. Az elmúlt heti keresztrejtvény helyes megfejtése: Vízsz. 1.: Ne menj rózsám a tarlóra; Függ. 21.: Gyenge vagy még a sarló­ra; Függ. 11.: Ha elvágod kis­­kezedet; Vízsz. 27.: Ki süt ne­kem lágy kenyeret? A helyes megfejtők közül könyvjutalomban részesültek: dr. Nyerges Endréné (Kútvölgy, Gyógyintézet), Nagy Jánosné (Hmv.-hely, Lenin u. 56.), So­mogyi Ádám (Magyarcsanád), Fontos Ágnes (Csanytelek, Szt. László u. 4.), B. Szabó Sándor (Szentes, Marx tér K. épület), Ambruzs Ilona (Hmv.-hely-Ba­­tida, Tkp. Petőfi S. 17.). Forgalomkorlátozás a csongrádi Tisza-hídon Mint már jelentettük, áp­rilis 18-tól, keddtől fél éven át javítási munkákat végez­nek a csongrádi közúti-vas­úti Tisza-hídon. Ezért a MÁV értesíti az utazókö­zönséget, hogy a hétfői na­pokon 9-től 17.30-ig, kedd, szerda, csütörtöki napokon 7-től 17.30-ig és pénteki napokon 7-től 13 óráig lezárják a hidat mind a vasúti, mind a köz­úti forgalom elől. A vas­úti forgalmat a jelzett időben átszállással bonyolít­ják le. A forgalom szüne­teltetése idején a Tiszántúl déli részét személygépko­csikkal, illetve autóbuszok­kal és teherautókkal a ti­­szaugi (44-es számú út), va­lamint az algyői (47-es szá­mú út) Tisza-hídon lehet megközelíteni. Bővebb felvilágosítást az állomások adnak. ADÁSVÉTEL Mindenfajta épület bon­tási anyag eladó. Vásár­hely, Kazinczy u. 5. x 2 éves tehén bikafiával és 4 éves tehén eladó. Vásárhely, Tanácsköz­társaság tér 38. Új állapotban levő va­ria garnitúra, zongora eladó. Vásárhely, Fel­­szabadulás u. 14. Érd.: délután 16 órától. x Háromhetes bikaborjú el­adó. Vás­árhely, Pál u. 47. Két darab 7 éves kanca­ló eladó. Maroslele, Dó­zsa u. 24.­­ Lengyel központi fűtésű, kétaknás kazán eladó. Szentes, Gergelyi u. 1. Közelellős, előhasi üsző eladó. Nagytőke—Kistőke 107. Kárpitozott garnitúra darabonként is eladó. Szentes, Borza u. 4. Makón, Oroszlán u. 18. szám alatt rövid zongo­ra eladó. Vennék jó állapotban le­vő varrógépet. Makó, Ré­vész u. 67. 2 db herést fiatal ló eladó. Szentes, Nagynyo­más 115. Érd., Hegedűs­nél. 2 éves kancacsikó, egy­éves méncsikó és 1 kb föld eladó. Szentes, Dózsa György u. 61. Bontásból kikerült ajtók, ablakok eladók. Vásár­hely, Galamb u. 31. Ér­deklődni : mindennap 5 óra után. Nagyobb mennyiségű osz­lop és parketta készíté­sére alkalmas akácrönk eladó. Vásárhely, Zsda­­nov tér 21. Hatéves, kisfias tehén eladó. Vásárhely, Szen­tesi út, a 40-es km-kö­­nél, Lázár-tanya. Használt ablakok és ha­zai cserép eladó. Vá­sárhely, Jókai u. 18. Kiadó 8 éves, Köte.in te­hén. Vásárhely, Hajnal u. 31. x L A K A S Egyedülálló nő sürgősen szoba-konyhás, fáskam­­rás lakást keres. Szen­tes, Mécs Balogh u. 16 A. Szoba-konyhás bérlakást keresek Makón. ,, Meg­egyezünk” jeligére a­­békéscsabai Hirdetőbe. Egyedülálló nő külön be­járatú bútorozott, vagy üres szoba, konyhát ke­res. ..Belvárosban — 393 447'’ jeligére a makói Hirdetőbe. Mohácson állami tulaj­donban levő szoba, kony­ha, spájzos lakásomat (kis kerttel) elcserélném szentesi hasonlóért. Ér­deklődni : Szentes, Jókai u. 40. INGATLAN Ház eladó, azonnal be­költözhető. Vásárhely, Béke u. 9. Elköltözés miatt ház­rész sürgősen eladó. Vá­sárhely, Felszabadulás u. 19. x A Vásárhely, György u. 12. sz. ház beköltözhe­tően eladó. x Tanya gyümölcsössel, 1500 n-es telekkel el­adó. Nagytőke—Kistőke 107. 200 n-es utcai telek el­adó. Szentes, Balogh J. u. 33. Házrész eladó 113 n-es telekkel. Szentes, Deák Ferenc u. 132. Ér­dek­­lődni: Tóth József u. 19. Makón, a Nádasdi u. 13. sz. alatti ház el­adó. Eladó Makón, a Bárány u. 11. sz. nagy kertes családi ház, azonnal el­foglalható. Tanya eladó, lebontásra ■ is. Érd.: Földeák, Tán­csics Mihály u. 23. x Makón, a Révész u. 78. számú ház sürgősen el­adó. Házhely eladó. Érd.: Makó, Ady Endre u. 4.___________________x Sü­rgősen eladó házrész, 2 szoba, melléképülettel, utcai rész, 85 000 Ft-ért. Azonnal elfoglalható. Makó, Jókai u. 1/B. Makón, a Szende u. 35. sz. ház eladó. Érd. 3 óra után. Makón, a Kürt u. 2 A számú házrész sürgősen eladó. Azonnal elfoglal­ható. Érd., hétköznap délután 3-tól. Makón, a Vasvári Pál utca 42. sz. ház lebon­tásra, telekkel együtt eladó. Ugyanott tenyész­­érett, törzskönyvezett német juhász szuka el­adó.­­ Makón, a Kölcsey u. 30. számú ház eladó. Makón, a Móricz Zsig­mond u. 4. sz. ház el­adó. A Mártélyon vikendház el­adó. Érd.: Vásárhely, Vörös lobogó út 58. A Vásárhely, Török II. 21. sz. ház eladó, na­gyobb családnak is meg­felel.­­ Ház eladó, gazdálkodó­­i­nak is alkalmas. Vásár­hely, Szántó Kovács J. u. 127. Makón, a Gizella u. 6. számú ház elfoglalható­­an eladó. A Vásárhely, Csalogány u. 30. sz. házingatlan (kétszobás) eladó. Érd.: 14 órától. Ház, két családnak is alkalmas, eladó. Vásár­hely, Arany János utca 2. sz. Magas életjáradékkal vagy havi törlesztéssel beköltözhető házat ke­resek 200—300 n-es kert­tel. Ajánlatokat .,Júliusi költözködés 402 292 ’ jel­igére levelet a vásárhe­lyi Hirdetőbe. Külső Szerháton a Va­­lihora-féle tanya eladó. Érd.: Vásárhely, Klau­zál u. 10., délután 5-től. A Vásárhely, Csomorká­­nyi u. 39. sz. félkomfor­tos házrész fizetési köny­­nyítéssel eladó.­­ A Szentes, Sima Ferenc u. 32. sz. ház eladó. Érd.: Rákóczi u. 82 Vasárnap.____________ Csongrádon, az Arany János u. 14. sz. ház eladó.. Kertes családi ház eladó. Szentes, Burján Lajos u. 17 A. Érd.: 18 órától, vagy szombat, vasárnap. Porta melléképületekkel és házrész eladó. Szen­tes, Kádár Sándor u. 75. Kistökén 1 kh-ra ta­nya, épületekkel, mázsa, szekér eladó. Érdeklődni: Szentes, Arany János u. 21. 12 méteres, cseréptetős téglaépület lebontásra és jó állapotban levő Éva konyhabútor eladó. Szen­tes. Kísér u. 4/B. Érd.: délelőtt. Családi házat keresünk megvételre 40 ezer Ft kp-vel, plusz 1000 Ft havi törlesztéssel. Aján­latokat: Beköltözhető” jeligére a szentesi Hir­detőbe. Tanya jó állapotban le­vő, eladó, esetleg lebon­tásra is. Szentes, D-ol­­dal 79/A. Az iskola mel­lett. Főútvonal mellett na­gyobb ház, mely 2 csa­ládnak is alkalmas, egészben vagy megosztva is eladó. Érd.: 9—14 óra között, Szentes, Lenin út 108. Ez évben induló építke­zésű társasházrészemet, központban átadnám. Ér­deklődni: Szentes, Há­mán Kató u. 20., Ga­­rai. JÁRMŰ Eladó Wartburg de Luxe prima állapotban. Meg­tekinthető: vasárnap, Szentes, József Attila u. 16. sz. C. fehér Zastava első­­kézből eladó. Nagymá­­gocs, Kossuth u. 32., dr. Szánthó. Jó állapotban lert. D. Csepel sürgősei­, eladó. Vásárhely, Botohd u. 57. 600-as Trabant eladó. Makó, Lenin tér 21. III. 5. 1300-as, IF rendszámú Polski FIAT, 11 000 km-t futott, eladó. Vásárhely, Lenin út 28. C6-os Wartburg de Luxe 353-as eladó. Szentes, Felsőrét 40 (Szelevényi kövesúton, a keresztnél, Báli. Panorámás Opel-Rekord eladó. Megtekinthető: va­sárnap, Makó, Zrínyi u. 17. sz. 1971-ben műszakilag vizs­gázott 900-as Wartburg eladó. Makó, Hold u. 20. Jó állapotban levő Volkswagen eladó. Makó, Sze­recsen u. 17 B. Kiskerekü 250 cm3 Ja­va eladó. Vásárhely, Körte u. 6. x CU 408-as Moszkvics ki­tűnő állapotban eladó. Szentes, Hámán Kató u. 3­3. • Eladó keveset használt Ural típusú oldalkocsis és egy 125 cm3 piros Danuvia motorkerékpár. Érd.: Városgazdálkodási Vállalat. Makó, Köztár­saság tér 7. Telefon: 12. Vk.: Csáki. x Karambolozott MB 1000- es Skoda eladó. Szentes, Mécs Balogh u. 15. P 1 10-es Pannónia el­­­­adó. Vásárhely, Garai­­ U. 22. Simson motorkerékpár eladó. Makó, Tomna Im­re u. 21. x 407-es Moszkvics jó álla­potban eladó. Makó, Eöt­vös u. 28. Érd.: 17 órától. x 350-es Jawa eladó. Szen­tes, Marx tér, I. ép., 2. b­. III. em. 11. 601-es Trabant eladó. Szentes, Bercsényi u. 83. VEGYES Alkalmi csokrok, kosa­rak, koszorúk nagy vá­lasztékban a Termál Tsz Piactéri üzletében, Szentes, Marx tér. Megrendelést felveszünk. Magányos asszonyt kere­sek fekvőbeteg feleségem gondozására. Esetleg la­kást adok. Szentes, Kos­suth u. 25. Lucerna kaszálója kiadó, 5 literes gázbojler re­­duktorral eladó. Vásár­hely, a Lelei úton, Ká­­posztás-dűlő, Sziromék­­­nál.­­ Elveszett sárga tacskó szuka. Becsületes meg­találót 1000 Ft-tal ju­talmazom. Vásárhely, Nyár u. 80. x Bejárónőt felveszek. Érd.: délelőtt. Vásárhely, Ki­nizsi u. 17. x Asztalos szakmunkást azonnali belépéssel fel­vesz a TÓVÁLL, Szentes, Bereklapos 6. Pályázatot hirdetünk idegenforgalmi előadói ál­lásra. Feltételek: egye­temi, vagy köz­épiskolai végzettség, idegen nyelv­ből legalább egy közép­fokú szakvizsga. Jelent­kezési határidő: 1972. április 30. Fizetés meg­egyezés szerint. A pályá­zathoz önéletrajz csato­lását is kérjük. Cím: Csongrád városi Tanács VB. Titkársága, Csong­­rád, Kossuth tér 7. Telefon: 31. Cs. 388 054 Drótfonász vállalatok ho­zott anyagból is. Vásár­hely, Mikl­ós utca 3., Szabó. VASÁRNAP, ÁPRILIS 16. 1972.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék