Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1935. (27. évfolyam, 1-35. szám)

1935-01-11 / 1. szám

V. PÁLY1ZáT(K, hivatalos hirdetések és körözvénot.- 2 ­Á törvényhatósági tiszti főorvosi hivatal ­­KIMUTATÁSA a 6405/1914. B,M. sz.a. kelt körrendelet alapján-az 1934, évi december havának II. felében bejelentésre kötelezett fertőző betegsógekről.­I. Roncsoló toroklobr Szentes m. város:4, Csongrád m.v.:3, kiskundorozsmai járás:3, mindszenti járás:3, összesenil3. II. V 0 R H£ N Y . Cffongrád m.v.: 3, csongrádi járás:3, mindszenti j.:4, összesenrlO. III, Hasi hagymáz. Szentes m. v.:i., összesen: 1. IV, Bárányhiralő, Szentes m.v,:4, kiskundorozsmai járás:1, összesen:5. V. Szamár köhögés. Kiskund oroz sírni járás :1. összesen:!. Szentes, 1935. évi január hó 10-én.- §§§ ­KIMUTATÁS a Csongrád vármegye , területén lévő ragadós állati betegségdoről, Juhhimlő: csongrádi járás: Sövónyháza: 5 maior /3 m,/; Sertósp^estiff: kiskundorozsmai járás: Kiskundorozsma: 2 udvar, 3 tanya / 2 t./ uj, Ottömös / 2 t./; mindszenti járás:, Kiskirályság: 1 tanya, Na^mágpcs 1 udvar. Szegvár, 2 udvar, 2 tanya; Szentes; 1 udvar, 2 tanya*- Bäromfikoleraf Csongrád: 3 udhTar,'4 tanya. Össze sttés: Juhhimlő: 1 3.» 1 k., 5 u., ebből uj 3 u.. Sertéspestis: 2 j,, 6 k,, 16 u., ebBől uj^1 k., 4^u.. ^Barorafíkolera: 1 k,, 7 u.­­Szentes, 1935, évi január nó 10-én. — §§§ — Csongrádvármegye alispánjától, 6121-9/alisp. 1934.szám, Pfal5z lászló körözésének megszünte­tése , Fő sz olgabi ráknak. Hivatkozással 5121/alisp. 1934. szám alatti körözésre, értesitem, hogy nevezett lakhelye megállapitást nyert s igy körözé­sét besz ün tetem.­Szentes, 1935. évi január hó 5-ón, dr. Csergő, alispán. — §§§ — Körözés. ­iürendeltség Vámosmikola. 1934Aih, 352/3 K ö.r ö z vény Juhász Aarg|i/ Elemér szabó vo].t,perőcsényi lakoson jogerős büntető paranci folytan az egy napi elzárás volna végrehajtandó. Minthogy nevezett ismeretlen helyre költözött,^ megkeresem a hatóságokat nevezett u­­tán a nyomozás megejtésére és feltalálás^esetén hivatalom értesi­­tésére. Vámosmikola 1934, december 13-án. Gálffy s.k, tb. főszol­gabíró. ­- §§§ -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék