Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1939. (31. évfolyam, 2-33. szám)

54286 BETÜSOl^OS T 'V Lr w íí J 1 G Y Z E K CSONGMTABffiG^ HIVATALOS UPJANAK .'AA LéYio ótí olytmáhcz. /: A sorok végén levő számok az oldalszámokat jelzik. :/ Ae^alag^kozsogto táláéit sikst néma férfi kilétének me.gDyl*= lapitasa ^ Adamcsik István körözése 165c,S49 Algyői vasúti hidcii vamszedés É85 AIgyqi,vasúti útnak a tgií'vény­­halosa^ kezelésébe atadasa Z21 Alje^zo /, váiríic^/fedcrvezése , Apaánatok beszerzése közte­nyésztést célokra .'\pró istyo.n körözésének meg­­^szünte tésc , , , Asványol-aifélék és a fö'ld^á­­zak^Kutató. mplLyfúráscinál vasárnapon és .Szent jstván nap­ján ^végezhető r.o.inkák 3 Au t ébas z yce n ■, td, a 'Buő.c^c s t­­lii 3 kuni é le gyL az a.-H ódnie z dva­­s árhe Jy-.^s z ege d voríals z n kas.z on 79 Autóbusz menetrend a récs- B-ja-Gzqgcd vonalszakaszon 8o ,\u193zabáiyrQi'bc irt . _ 65 Autótaxi :pargyak9rj,ö.saról al­kotót t, vc b' -u z a Ibi-j y rc-nd c le t 67 ifntriTT': i Ír;•'"■’! 141 216 94 33 i±,j c-'í ' jeUsaro^ i.yrt nde-AuiotaXu. alkötlött l.e-m. ^Ict ,mqdosit.Aa 1 Ay vas zó ki / váu:ic / lí Inöki , állás pályázati hirde tményi Árvaseéki ülnöki áilCj szerve zése j '• Bo )S jíorozescBal-^2 Balla józset epaiigaz0.1.aaeyc­­nak ncgscmmiöilóse Bartyik^Lajos körözése Bauer jános körözósb* Bayer jstván körözése^ Bekötő útépítési nunkalatck 16? ■■2,3 ■’ül 07 7, ^ I o 38 177 248 273 vógrcha j t as a ^ t argmban b 0 z 0 e 1 th„ biz- határozat 210 Bcne Ferenc körözése 194 Bérkocsi..^/^autótaxi/ ipar gyakorlásáról alkotott várm, szabályrendelet ^ ^ 87 Bórkocsiipar ^akorlásáról alkotott vám» szabályrende­let médositása 226 Biróqck já.nos körözése 4 Bodnár Pál munkaleonyvének megsemmisítése ^ , 60 . Boros József iparigazolványa­­ncak mégse mis 1 tésc 183 Boza János körözése 81 Bőde peren ez körözése 19,24 Budapesti Keresk, Akadémia keleti keresk» szaktanfolya­mén rendszeresített tandij-r mentes helyek betöltésére pályázati hirdetmény Bujáki Imre körözése Bari István munkás igazolvá­nyán ak megsemis it ase 151 59 161 3 22 161,17? Cs. Császi István körözése Csehiét Ajlárk körözése Cseri jénos körözése^ ^ C'scngrád városnál adóhé.tralók­­han levő' isi:xrétien helyen tcortozkodó egyének körözése 36, 37, 43, 41:0 Gsongrád lu város verse^nytár­gyalási hirdetménye két drb. artézi kút készít ősére ^ 19 Cs ongréal m» vár os ve rs c ny tár ­­gyalási hirdetménye idomított ‘"és alaktalan terméskő szál­lt tás ár a ^ ^148 Csongrád m. v-rqs hozzájé.rulá­­sának biztosítása a 42eSz,é.ll. közút csongrcidi •utlulési szo­kás z ín-k Ovtépit éséhc z 133

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék