Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1940. (32. évfolyam, 1-33. szám)

CSONGRÁDVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA Burkoló iparban az ország' egész területén fizetendő legkisebb munkabéreik meg­állapítása 228 Buzi József körözésié 34 'Cementégető iparban fizetendő legkisebb munkabérek megállapitása 229 ChO'Vianiák János körözése 89 Cipő, csizma stb. papíros felhasználásá.val való eiőáUítáiSának eltiltása 17 Cipő-, csizma-, papucskészítő iparban fize­tendő legkisebb munkabérek megállapí­tása 152 Családivédeilmi akció keretében tenyésiz;­­kecskék juttatása 144 Cserepes Mihály körözés© 21 Csizmadia Sándor körözése 112 Csongrádi H. O. N. Sz. helyi csoportja ré­szére egyesületi zászló beszerzésére ado­mánygyűjtési engedély 153 Csongrád m. városi orvosi állás pályázati hirdetménye ' 37 Csongrád m. város vea'senytárgyalási hm­­detménye dunakavics szállítására 31 Csongrád m. város versenytárgyalási hir­detménye terméilkő iszállítására 207 Csongrádi és mindszenti járáshoz tartozó körállato.rvosi állás pályázati hirderb ménye 102, 110 Csongrád m. városnál n>agüresedett tűz­oltói állások pályázati hirdetmény© 222 Csongrád járás területén a legkisebb mun­­ikabérek megállapítása 206 Csongrádvármegyei közutak 1940. évi fenntartási szükségletének biztosítására versenytárgyalási hirdetmény 244 Csongrádvármegye legtöbb adlót fizetők névjegyzékének közszemlére tételére voh natkO'ZÓ hirdetmény 207 Csongrádvármegye lótenyésztési szabály­rendelete 120, 159 Csongrádvárme'gye szabályzata a töiv'ény­­hatósági úthengerlők gépkezelőinek szol­gálati jogviszonyáról 81 Csongrádvármegye törvényhatósága leg­több adót fizetőinek névjeigyzéke 197 Csongrádvármegye törvényhatósági útbiz­­tosainak és útkaparóinak szolgálati vi­szonyairól, minősítéséről és hivatalos teendőiről szóló szabályrendelethez füg-* gelék 135 Kk. Cscnika József illetősége 156 Cisontó és faiparban alkalmazottak munka­idejének szabályozása 41 D Deutsch Berta körözése 225 Ek. Deutsch Katalin illetősége 133 Dékány Béla iparigazolványának megsem.­­■misítóse 226 Díjas és díjtalan közig, gyakornoki állás pályázati hirdetménye 102, 110 Díjnoki állás (vármegyei) pályázati hir­detménye 230, 236 Díjtalan közig, gyakornoki állás pályázati hirdetménye 137 D. Kovács Károly körözése 224 Dósa Endre járási főszolgabíró kérelme személyautó beszerzésére kölcsön enge­délyezése iránt 87 Dömsödi József társas gépjármű vállalat engedélyes bejelentése gépjárómű vál­toztatás ügyében 223 Dömer Mária Ilona körözése . 39 Dörömböző Dávidnó illetősége 216 Durai Sándomé Szilágyi Klára körözése 240 Dvorák Sándor körözése 247 Dvorszky István körözése 113 H Etoadó alap 1939. évi költségvetési elő­irányzata 212 Ebadó alap 1940. évi költségvetési elő­irányzata 212 Bbvódj egyek szétosztásáról ikimutatás 77 Egyesített nyugdíj alap 1940. évi költsóg­­vetósi előirányzata 219 Egri községi közigazgatási tanfolyam pár lyázati hirdetménye 92, 103 Erdei facsemete és suhángkiszolgáltatás feltételeire vonatkozó hirdetmény 138 Erdélyi Károly illetősége 241 tÉpítőiparban (a kassai keresk. és iparka­mara területét Mvévei) fizetendő leg­kisebb munkabérek megállapítása 206

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék