Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1941. (33. évfolyam, 1-40. szám)

54286 J 1/ b (í Betűsoros Tartalom! egryzék Csongfrádvármegye Hivatalos Lapjának XXXIII. évfolyamához. A sorok végén lévő számok az oldalszámokat felzik. A. líj. Abonyi József körözése 410 Achim Jánosné szül. Cimpoiu Vikltiória kö­rözése 301 Adelmann Mátyás körözése 401 Adonyi járásban 192Q-ban születetlt had­kötelesek körözése 186 Ajtoni Andor körözése 246 Alapítványok alapítóleveleinek jóváhagyása tárgyában B. M. rendelet 33 Algyői komphoz vezető állami (közúti) szakasznak törvényhatósági kezelésbe való átvétele 9,9 Algyö község közönsége által gyakorolt k&ípvámszedési jog érvényének meg­hosszabbítása 11 Algyő községi segédjegyzői állás pályázati hirdetménye 192 Algyő községi vezeltöjegyzői állás pályá zati hirdetménye 122 Alispáni jelentés 43, 145, 265 Almási István körözése 319 András János körözése 3, 138 Aszódi járás területén 1920-ban született hadkötelesek körözése 77 Autóbuszjárat menetrendje Szeged—Cson­­grád között 97 Autóhasználati díjak megállapítása 100 A. Ádám Gizella körözése 118 Allamépítészeti hivatali székház építésére ingatlan vásárlása 314 Állami közútak építési munkáira vonat­kozó versenytárgyalási hirdetmény ki­egészítése 69, 81 Állami közúti munkákra vonatkozó ver­­senyitárgyalási hirdetmény kiegészí­tése 33 Állami közúti munkákra vonatkozó ver­­senytárgyalálsi hirdetménye ia keresk. és közlekedésügyi minisztériumnaik 18 Állatorvosok magángyakorlatának díjazá­sáról szóló szabályrendelet módosítása 227, 331 Állattenyésztési alap 1942. évi költségve­tése és munkaterve 313 Allattenyészttési szabályrendelet 341 Árkossy Árpád körözése 335 Árvái János körözése 175, 229 Babós József körözése Bajdok József körözése Balassagyarmati járás területén 1920-ban született hadkötelesek körözése Balassagyarmat m. városban 1920. évben szülétett hadkötelesek körözése Balassagyarmat m. város területén 1921- ben szülétett hadkötelesek körözése Balázs Géza körözése Balázs László körözése Báli János körözése Balogh Gyula körözése Balogh István körözése Balogh Lajos körözése Balu János körözése Bandilla Árván körözése Baramyai Kálmán körözése 246 215 20 423 258 128 184 137, 138 58 115 339 142 198

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék