Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1909

33 b) írásbeli dolgozatok. Kéthetenkint egy részben iskolai, részben házi dolgozat. Tárgyuk természeti leirás, kisebb leírások közösen szemlélt, ismert tárgyakról; elbeszélések közös élmények­ről . Toldiból vett jellemzések. V. osztály. 1. Olvasmányok, a) Prózai a történeti prózára: Hunyadi János. Szondi halála. Zrínyi a költő ifjúsága. Zrinyi a költő utolsó évei. Látogatás Zrínyinél. Tomori Pál és a mohácsi csata. — A szónoki prózára: Kossuth L. beszéde a haderő megaján­lása ügyében. Szeged népéhez. Deák F. beszéde a felirati javas­latról. Kölcseytől: Védelem P. J. számára. Emlékbeszéd Kazinczy felett. Eötvöstől: Emlékbeszéd Körösi Cs. Sándor felett. Páz­mánytól: Mint kell a fiuknak tisztelni szülőjöket. Vaszary K. Millenniumi beszéd. — Az értekező prózára: Vörösmarty Mihály­ról. Mikes Kelemenről. Deák Ferenc. Házi olvasmány. Jókai: Az új földesúr. b) Költői. Arany J.: Daliás idők. Toldi estéje. Katalin: Szondi két apródja. Tompa M.: Madár fiaihoz. A gólyához. Pusztuló erdő. Ikarus. Vámosujfalusi jegyző. Szuhaj Mátyás: Három a daru. Petőfi: János vitéz. Tinódi: Szondi históriája. 2. írásbeli dolgozatok. Havonkint egy dolgozat, nyolc házi, egy iskolai. Tárgyak: 1. Szünidei foglalkozásom. 2. Szondi György (Jellemzés.) 3. Milyen hatások alatt nevelkedett Zrinyi, a költő? 4. Toldi és Bence bevonulása Budára. 5. Nemcsak fiatal korunkban, hanem folyton tanulnunk kell. (Érvelés.) 6. Az ifjú és öreg Toldi (Párhuzam.) 7. Mit tanulhatunk Körösi Cs. Sándor életéből ? 8. Garamvölgyi és az új viszonyok. 9. Tiszteljük nagy­jaink emlékét. (Buzdító beszéd.) VI. osztály. a) Olvasmányok: Arany balladái. Zrinyi; Szigeti veszedelem. Vörösmarty: Két szomszédvár. Tompa: Vámosujfalusi jegyző. Szuhay Mátyás. Fazekas: Ludas Matyi. Csokonai: Dorottya. Kisfaludy Károly: Csalódások. Shakespeare: Macbeth. Kisebb költői művek a költői műfajok elméletéhez. b) írásbeli dolgozatok. Havonként egy dolgozat. Mi a kü­lönbség a próza és a költészet között? 2. A humoros hangulat Arany János Toldi estéjében. 3. Széchenyi István gróf érdemei hazánk újjáalakulása körül. (Arany János költeménye alapján.) 4. Az elégia műfaji sajátságai Kisfaludy Károly Mohácsa alapján. 5. Szép Ilonka alakjai. 6. A lelkiismeretfurdalás mint tragikai bűnhődés Arany János balladáiban. 7. Macbeth tragikuma. 8. A Csalódások komikuma. 9. Petőfi mint dalköltő. VII. osztály. a) Olvasmányok: Szemelvények a ker. középkor lirai kör-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék