Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1877

A REFORMÁTUSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN A TANITÓKÉPEZDÉRŐL ÉS AZ ELEMI ISKOLÁKRÓL AZ 187­­8. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE : JOÓ ISTVÁN A TANITÓKÉPEZDE IGAZGATÓJA S AZ ELEMI ISKOLÁK FELÜGYELŐJE. ük­mmm DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1878. IV.

Next