Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1880

m­f­i É­RTESÍTŐ A REFORMÁTUSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN A TANITÓKÉPEZ­DÉRŐL ÉS AZ ELEMI ISKOLÁKRÓL, AZ 1880-81. TANÉVRŐL SZERKESZTETTE JOÓ ISTVÁN,­­ TANITÓKÉPEZDE IGAZGATÓJA S AZ ELEMI­ ISKOLÁK FELÜGYELŐJE. I / m «■ V' f/r DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1881. Ag. ijjr 4

Next