Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1880

ÉRTESÍTŐ A REFORMÁTUSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN A TANÍTÓKÉPEZDÉRŐL ÉS AZ ELEMI ISKOLÁKRÓL, AZ 1880-81. TANÉVRŐL SZERKESZTETTE JOÓ ISTVÁN, TANITÓKÉPEZDE IGAZGATÓJA S AZ ELEMI ISKOLÁK FELÜGYELŐJE. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1881. A­.

Next