Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1881

ÉRTESÍ­T­ŐJ A EIJIGKÍUTUSO­;­­ DEBRECZENI FŐ­I­SKOLÁJÁBAN A TAKITÓKÉPEZDÉRŐL ÉS AZ ELEMI ISKOLÁKRÓL AZ 1881—82. TANÉVBEN. SZERKESZTETTE JOÓ ISTVÁN, A TANITÓKÉPEEZDE IGAZGATÓJA S AZ ELEMI ISKOLÁK FELÜGYELŐJE. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMD­ÁJÁBAN. IH.RL S. A------1

Next