Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1884

Tv /7 értesítő A REFORMÁTUSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN A TANITÓKÉPEZDÉRŐL ÉS AZ ELEMI ISKOLÁKRÓL AZ 1885. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTEtTe croó­­st a TANITÓKÉPEZDE IGAZGATÓJA S A COLLEGIUM! ELEMI OSZTÁLYOK FELÜGYELŐJE. UJ X»GX­«)GC*)GIv. JÍY­OGATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. & 1885. —­908.

Next