Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1887

A REFORMÁTUSOK D­E­B­R­E­C­ZE­NI FŐISKOLÁJÁBAN A 1 . TANITÓKEPEZDERŐL­­ÉS A­­. ELEMI­ ISKOLÁKRÓL AZ 1887 II. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE JOÓ ISTVÁN A TANITÓKÉPEZDE IGAZGATÓJA ÉS A FŐISKOLAI ELEMI OSZTÁLYOK FELÜGYELŐJE. NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1888. 1­846 DEBRECZEN.

Next