Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1888

■ r­­ . l­ értesítő­­ A REFORMÁTUSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN TANITÓKEPEZDÉRŐL ÉS AZ ELEMI ISKOLÁKRÓL A/ 1888 — 89. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE JOÓ ISTVÁN, A TANITÓKEPEZDE IGAZGATÓJA ÉS A FŐISKOLAI ELEMI OSZTÁLYOK FELÜGYELŐJE. •• _ DEBRECZEN, nyomatott a város könyvnyomdájában 1889. — 830. L___

Next