Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1891

ERTESZTO A REFORMÁTUSOK !­­­DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN A TANITÓKÉPEZDÉRŐL ÉS AZ ELEMI ISKOLÁRÓL AZ 1691—92. ISKOLAI ÉVRŐL. * | I SZERKESZTETTE H . M. JOÓ ISTVÁN, :^'TH­I A TANITÓKÉPEZDE IGAZGATÓJA. ÉS A FŐISKOLAI ELEMI OSZTÁLYOK FELÜGYELŐJE. NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next