Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1894

1894-95. ISKOLAI ÉVI Kr­ERTESZTŐ A REFORMÁTUSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN A TANÍTÓ ÍS ÉRZŐ INTÉZETRŐL. SZERKESZTETTE: KOVÁCS LAJOS IGAZGATÓ. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1895. — 632. V DPJ fIR. REV 98­­0 i ^\v Q\ }­(L) Y ^ V I ( tB i)

Next