Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1897

AZ EV. REFORMÁTUSOK DEBRECZENI FŐISKOLÁJÁBAN LÉVŐ TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Értesítője aZ 1897—8. ISKOLAI ÍVBŐL. SZERKESZTETTE : KOVÁCS LAJOS, IGAZGATÓ TANÁR. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next