Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1898

A DEBRECZENI EV. REFORM. TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1898—1­. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI KOVÁCS LAJOS, IGAZGATÓ TANÁR, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1898 — 771. DEBRECZEN.

Next