Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1904

A DEBRECENI EV. REFORM. / / TANÍTÓKÉPZŐ intézet /__ r* értesítője AZ 1904-1903. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI OROSZ ISTVÁN, igazgató. 1905 1474. DEBRECEN VÁROS KÖN­YVNYOMDA-V­ÁLL­ALATA.

Next