Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1907

DEBRECENI REFORM.A TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1907—1908. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI OROSZ ISTVÁN, igazgató. DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS KÖNYVNYOMDA-VÁL­LALATA, 1908. — 1824.

Next