Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1915

88 II. osztály. A) Kötelező olvasmányok: a) Magyar irodalom. 1. Baksay Sándor 2. Herczeg Ferenc . . . 3. Jókai Mór.................... 4. Gárdonyi Géza . . . 5. Mikes Kelemen . . . 6. Kármán J..................... 7. Arany János . . . . 8. Anonymus ............... 9. Márk barát............... 10. Kézai Simon . . . . 11. Shakespeare—Vörös­marty ........................ Szederindák. Pogány­ok. Sárga rózsa. A láthatatlan ember. Törökországi levelei. Fanni hagyományai. A nemzeti versirodalomról és asszonáncról. Béla király névtelen jegyző­jének könyve. Bécsi képes krónikája. Magyar krónikája. Julius Caesar. b) Neveléstan. 1. W. James . . .v . . . Lélektani előadások a taní­tók számára. 2. Dőri S. Zsigmond . . Tanulmányok a pedagógiai lélektan köréből. 3. Salgó Jakab dr. ... A szellemi élet higiéniája. B) Ajánlott olvasmányok. a) Magyar irodalom. 1. Vörösmarty Mihály 2. Arany János . . 3. Kisfaludi Károly . 4. Szigligeti Ede . . 5. Szigligeti Ede . .. 6. Tóth Ede .... 7. Jókai Mór .... 8. Jókai Mór .... 9. Mikszáth Kálmán 10. Brodarics .... 11. Mindszenthi ... . A két szomszédvár. Buda halála. Iréné. Liliomfi. Trónkereső. Falu rossza. Erdély aranykora. Török világ Magyarországon Beszterce ostroma, históriája a mohácsi vészről, naplója.

Next