Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1915

87 III. osztály. A) Kötelező olvasmányok. a) Magyar irodalom. 1.Zrínyi Miklós gr. . . Szigeti veszedelem. 2.Arany János .... Buda halála. 3.Jókai Mór................... Egy magyar nábob. 4.Jókai Mór................... Kárpáthy Zoltán. 5.Katona József .... Bánk bán. 6.Kisfaludy Károly . . A kérők. 7.Szigligeti Ede ... . Csikós. 8.Rákosi Viktor .... Az elnémult harangok. 9.Mikszáth Kálmán . . Jó palócok. 10.Madách­ Alexander . Az ember tragédiája. 11.Vörösmarty Mihály Zalán futása. 12.Csokonai V. Mihály Dorottya. b) Neveléstan. 1.Weszely Ödön .... A modern pedagógia útj­a) Ajánlott olvasmányok. a) Magyar irodalom. 1. Sophokles................... Antigoné. 2. Moliére....................... A fösvény. 3. Jósika Miklós br.. . . Abafi. 4. Eötvös József br. . . Karthausi. 5. Kemény Zsigmond br. Gyulai Pál. b) Neveléstan. 1. Pethes János .... Gyermekpsychologia. 2. Mosdósy Imre .... Félszegségek a nevelésben. 3. Somogyi Béla .... A népoktatás jelene Franciaországban.

Next