Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1919

/3e£r A DEBRECENI REFORMATUS V __ I . TANITOKEPZŐINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1919—20., 1920—21. ÉS 1921—22. TANÉVEKRŐL. KÖZLI DR. VERESS ISTVÁN IGAZGATÓ. DEBRECZEN SZAB. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA. 1927—1920

Next