Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1923

A DEBRECENI REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1923—24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : Dr. VERESS ISTVÁN IGAZGATÓ. iCia£CZ£Si tér föisilu­l!PL .ÜGYIÍTVTT. • DEBreczen sz. kir. város ,és a tiszántúli református egyházkerület KÖNYVNYOMDA VÁLLALATA 1924 813

Next