Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1925

REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1925 —26-IK ISKOLAI ÉVRŐL. Dr. VERESS ISTVÁN IGAZGATÓ. DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET könyvnyomda-vállalata 1026. *

Next