Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1925

A DEBRECENI REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐINTÉZET­­ •. ÉRTESÍTŐJE AZ 1925 —26-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : DR. VERESS ISTVÁN IGAZGATÓ. DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET könyvnyomda-vállalata 1926.

Next