Református tanítóképző intézet, Debrecen, 1939

A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TANÍTÓKÉPZŐINTÉZETÉNEK és líceumának ÉVKÖNYVE AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL --------------------­SZERKESZTETTE A TANÁRI TESTÜLET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TÖRÖK TIBOR IGAZGATÓ. DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA.

Next