Debreceni Szemle, 1997 (5. évfolyam - Új folyam, 1-4. szám)

1997 / 1. szám

DEBRECENI SZEMLE A MTA Debreceni Területi Bizottsága és a Debreceni Universitas folyóirata V. ÉVF. 1. SZÁM Új folyam 1997. MÁRCIUS ÎSS7 -05' 3 1 TARTALOM TANULMÁNYOK Tilmann Schmidt: Fegyverszállítási tilalom és kereskedelmi háború a középkorban ......................................................................................... 3 Szaffkó Péter: Tévedések végjátéka ................................................................ 12 Kálnási Árpád: Szatmári településnevek és történeti rétegződésük............... 19 Bódi Antal: Internet-kapcsolat a nyíregyházi kábeltévé-hálózaton................ 30 Bárdos Gyula: Számítógépes folyamatmodellek az elméleti fizikában és az informatika-oktatásban .................................................................. 34 Kuti István - Szolnokiné Karkus Mária: A bioszféra komplexitása és az adórendszer............................................................................................. 42 Bódi Ferenc: Gondolatok az önkormányzatról................................................. 61 DEBRECEN ÉS TÉRSÉGE TÖRTÉNETÉBŐL Ruszoly József: Beöthy Ödön emlékezete ....................................................... 70 Fehér András: A demokrácia kísérlete Debrecenben (1945-1947), II .......... 74 VITA Hoffmann Tamás: A „nép-nemzeti” kultúra — A kategória-alkotás néhány példája Európában .................................................................................. 90 Orosz István: A magyar nemzettudat történeti szakaszai............................... 98 TUDOMÁNYTÖRTÉNET Jászberényi József: Küszöbön... A Csokonai kritikai kiadásokról................ 109 Gesztelyi Tamás: Alföldi-relikviák a debreceni egyetemen ........................... 114 SZEMLE Cicero öröksége (Maróti Egon)....................................................................... 117 Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok (Pósán László).................... 121 Madarász Imre: Olasz váteszek (V. Tóth László)............................................. 123 Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (Burányi Béla)...... 125

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék