Debreceni Szemle, 2008 (16. évfolyam - Új folyam, 1-4. szám)

2008 / 1. szám

Újraindította: I Debreceni Universitas MTA Debreceni Területi Bizottság__________________________ Szerkesztik: Iifj. Barta János főszerkesztő _____Angi János Kovách Ádám Kovács Zoltán Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen, Bem tér 18/c., 4026 Tel.: (52) 417-266, Fax: (52) 413-945 E-mail: lpallai@yahoo.com URL: http://www.atomki.hu/debrecen/debszem/___________ Kiadja: I „Debreceni Szemle” Alapítvány____________________________ Kuratórium és Szerkesztőbizottság: Berényi Dénes, elnök Abádi Nagy Zoltán Gomba Szabolcs Bazsa György Lakatos Dénes Beck Mihály Mazsu János Bitskey István Orosz István Gaál Botond Szabó József Megjelenik negyedévente Előfizethető: A szerkesztőségben vagy bankszámláján: Debreceni Szemle Alapítvány 11625009-07950000-25000006 sz. számlán Éves előfizetési díj 500 Ft. Külföldre (kivéve a környező or­­[ szágokat) 38 USD, ill. 30 EUR.____________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék