Független Magyarország, 1968 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1968-01-01 / 1-3. szám

REGISTERED IN AUSTRALIA FOR TRANSMISSION BY POST AS A PERIODICAL FM Független Magyarország Megjelenik : január, április, julius, oktÓDer 1.-én. Előfizetés egy évre $3. Kiadja és szerkeszti: Dr. Nagy Kázmér. Postacím:szerkeszti: Dr. Nagy Kázmér. Postacím: GP.O.. BOX 1314L, Melbourne, Vic. 3001 "FREE HUNGARY", An independent Quart­erly (Since 1951). Publisher and Editor: Dr. K. Nagy, Postal Address: G.P.O., Box 1314L., Melbourne, Vic. 3001. G.P.O. BOX 1314 L, MELBOURNE, VIC. PRESS L968 JANUAR-MAPCIUS XVIII.évf.1.-3 Európába való költözésem miatt,legalábbis egyelőre a EM folyamatos kiadását ebben a bulletirj-formában tudom csak folytatni. Mint az 1967 októberében megjelent számban közöltük, átmenetileg negyedévenként áll módunkban a FM meg­jelentetése . A jelenlegi bulletin-formában a "világ közepéről" elsősorban tényeket,hireket és ezeken alapuló tájé­koztatásokat közlünk.Minden reményünk szerint azon­ban előbb-utóbb meg fogjuk tudni valósítani a FM mint folyóirat nemzetközi kiadását. Addigis Előfizetőink sokszor tapasztalt megértését és előfizetéseik beküldésével - segítségét kérjük. A FM postázása Ausztráliában történik,postacímünk ausztráliai előfizetőink részére változatlanul a GPO Box 1314L,Melbourne,Vic.,3001. Végül közöljük,hogy a FM a jelenlegi bulletin-for­mában kizárólag előfizetőinknek készül,tehát utc-ai árusításban nem kapható. kJ ___ \ ' A Z U J ÉV Hagyományosan meg kell emlékeznünk az uj esztendő kezdetéről.Térben-időben élünk,valamihez mindig o­­da kell kapcsolnunk ami másokkal s velünk történik. 1968-hoz a következő,belátható 365 napot.De már nem reménykedünk abban,hogy az uj év valami "újat",uj kezdést jelent.Történnek majd uj események,az igaz, de a jövendő atyja a - múlt,az elmúlt évek,évtizedek. Nemrég egyik angol napilapban az alábbi rövid levél jelent meg: "Uraim,minap láttam egy hirdetést,egyik szekta aláírásával,amiben arra hivják fel figyelmün­ket,hogy a világvége 1974—ben fog bekövetkezni.Nem értem,honnan meritik a szekta vezetői ezt az opti­mizmust?! Aláirás." - ~ Valóban,a világhelyzet - és nincsen egy megnyugtató pontja sem a földnek - olyan,hogy minden napot,órát hálásan kell fogadnunk,hogy még élünk.Nincsen sok külömbség: a világ minden égtáján félőrültekezében van akkora hatalom,amivel az egész emberiséget képe­sek megtizedelni és évezredek felhalmozott értékeit porrá-sárrá változtatni.Fegyvereink fejlődtek,mi, emberek alig.Érezzük mindannyian.Azok is,akik strucc­politikával homokba dugják fejüket.Sokszor éppen a legjobbak,akik azután majd vádolni fogják a kort, hogy hová tette,mivé tette századunk álmait.Ezzel a gondolattal kell kezdenünk 1968-at.Pesszimistán? Nem,reálisan látva a tényeket. felelős kiadó-szerkesztő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék