Délmagyarország, 1947. szeptember (4. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-01 / 198. szám - Rendkívüli

Rendkívüli kiadás I. Világ proletariat egyesüljetek ! A választások országos ered­ményei: A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT DELM­AGYARORSZÁGI NAPILAPJA FILLÉR Szeged, 1947 szeptember 1. Hétfő Országszerte erőfeléH Az ország legerősebb pártja a Magyar Kommunista Párt Értesülésünk szerint (éjjel 1 óra) a Magyar Kommunista Párt az egész országban 30—3­1 százalékarán­­­nyal vezet. A második helyért a­ Szociáldemokrata, és­ a Pfeiffer-párt vetélkedik 25—25 százalékos szavazat­­aránnyal. A Dunántúlon a második helyért küzd a B­­rankovics-féle Néppárt is. Budapesten első az MKP ung0*»i""♦ [UNK] «*»—■ ■ A fővárosból lapzártáig csak a három legnagyobb szavazatarányt déri párt adatai futottak be szerk­eszlő-égióikbe. Első a Magyar Kor­stran­ista Párt, amely a szavazatok 1á száza­lékát kapta. Második a Magyar Függetlenségi Párt 24 százalékkal, a harmadik a Szociáldemokrata Párt, amelyre az összes szavazók 22 százaléka adta le szavazatát. Reggel 3 órakor a következő bu­dapesti részleteredmények váltak ismeretessé­ : Budapestről nyert értesülésünk szerint Salgótarjánban a Magyar Kom­munista Párt megkapta az összes sza­vazatok 97 százalékát. Baranya me­gyében , Pécs nélkül a szavazók 35 százaléka a Magyar Kommunista Pártra szavazott. Pécsett „Ugyanúgy, mint Budapesten, az MKP vezet. Sal­­góbánya 100 százalékig az MKP-ra szavazott. A bányavidék átlagosan 95 százalékban kommunista. Reggel 5 órakor a következő eredmények váltak ismeretessé: Az MKP Budapesten 32 százalé­kot kapott. Részletes eredmények: V. kerület 32 százalék , Csepel 38 százalék Kispesten az SzDP 30 százalék­kal vezet. Csepelen az SzDP 40 százalék­kal vezet. Országos eredmények reggel 5 órakor: MKP 25 százalék Pfeiffer, SzDP, Barankovi­cs-párt 17 százalék körül Kisgazdapárt 12,5 százalék Parasztpárt 7 százalék. A koalíció abszolút többsége ezek szerint biztosítva van. fl kommunista szavazatok százalékos aránya a nagyobb városokban A Csanád,Csongrádi rés* ek eredményed J'Seged* rés aieleredeiények: A háP­yaviálk kommunista 9 í. kerület 12.8 százalék Rákospalota 32 százalék Kispest 25 százalék Pécs 246/0 Fehérvár 12Wo Diósgyőr 45»/6 Miskolc 270/0 Szeged 62 belső szavazóköréből a következő eredmények érkeztek be: MKP 10.110 (18.60/0) FKGP 'U­nk­;7.56/o)­ SzDP 8126 (14.90/0); NPP 746 (1.40/0) B­aranko­v­ics 4719 (8.7 <­/c); Pfeiffer 27.616 (50.7%) * Radikális párt 1269 (2.3<fő) Balogh 187 (0-36/0) .­ PDP 306 (P-60/o) Budapesti eredmények reggel fél óratkor: MKP­­ 105.000 (FKGP 74.000 SZDP 76.000 ■ NPP 19.000 Barankovvics 1 40.000 Pfeiffer 69.000 Radikális 6800 Balogh 16.000 PDP 5900 Schlachte 14.000 A választások­­ tanulsága (F. L.) A Magyar Kommunista Párt hatalmas győzelmét csak az angliai munkáspárt 1945-ös nagy győzelmével lehet összehasonlíta­ni, amelyet az egész világsajtó földcsuszamlásnak nevezett. A Magyar Kommunista Párt rövid két év alatt kisebbségi pártból első helyre küzdötte fel magát. Ez a győzele­m éppen olyan váratlan,­ mint ami­lyen jól megérdemelt. Váratlan, mert az ország közvéleménye nem számolt ekkora győzelemmel és megérdemelt, mert a nemzet nagy többsége elismerte, hogy pártunk a fejlődés motorja és egyre inkább benne látja azt az erőt, amely­ a hároméves terven keresztül képes a rombadöntött országot a lehető legrövidebb időn belül helyreállí­tani és a dolgozó nép számára olyan életfeltételeket biztosítani, ame­lyet az úgynevezett békeidőkben sem élvezett. A magyar nép ma már lát­ja, hogy a Magyar Kommunista Párt az, amely­­ a leghiggad­­­tabban kormányozta országunkat a nemzetközi politika háborgó hul­lámain i­s Jól tudja, h­ogy e politika eredmén­yeként éppen a választás napján az ország elnyerte teljes függetlenségét. Amilyen szép és megnyugtató a Magyar Kommunista Párt és testvér­­pártunk, a Szociáldemokrata Párt előretörése ,országos viszonylatban, annyira elszomorító a reakció előretörése Szegeden. Kétségtelen, hogy a Délvidék e legnagyobb városának politikai állásfoglalása nem egyezik az ország közvéleményével. Szeged és környékének polgársága még min­dig nem ismerte fel igazi érdekeit és vak áldozatává vált a felelőtlen el­­­­lenforradalmi propagandának. Nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy a két munkáspárt viszonya Szegeden éppen a választások ideje alatt megromlott s ha talán ez nem is járult hozzá túlságosan a reakció erejének növeléséhez, de feltétlenül ennek is része van abban, hogy testvérpártunk választási eredményei nem kielégítőek. Mi számtalanszor hangsúlyoztuk, hogy nem Szegeden, ahol a reakció erős, nem az a fo­ntos, hogy egyik vagy másik munkáspárt egy vagy két százalékkal többet kap, hanem az, hogy mind a két munkás­párt megerősödjék. Sajnos, a Szociáldemokrata Párt szegedi szervezete nem tette magáévá ezt a gondolatot és lapjában, a Szegedi Népszavában minősíthetetlen hangnemben alaptalan vádakkal illetett bennünket. Ez a politika visszafelé sült el. Nem nekünk ártott, hanem elsősorban a­­ Szociáldemokrata Pártnak, amelyben a munkásság kénytelen­ volt a munkásegység lazító tényezőjét látni. Erősen reméljük, hogy testvérpár­tunk is szegedi ’ választási eredményeiből levonja az egyedül helyes és szükséges következtetést. Bármennyire is örülünk pártunk, a munkásosztály, a választási szövet­ség pártjainak hatalmas, országos győzelmének, nem szabad szem elől tévesztenünk azokat az óriási feladatokat, amelyek Szegeden és környé­kén ,m­ég a munkáspártokra várnak. I

Next