Délmagyarország, 1950. május (7. évfolyam, 101-124. szám)

1950-05-24 / 119. szám

A Lokomotiv motorosai nyerték a Déltiszántúl bajnoki pontszerző túraversenyt Vasárnap bonyolították le a Sze­gedi Lokomotiv rendezésében a Dél­­tiszántúl kerületi bajnoki pontszer­ző motoros versenyt. A motorosok délelőtt in­''’'tak a szegedi városhá­za elől és Makó, Hódmezővásárhely, Csongrád, Kiskunfélegyháza és Kis­teleken keresztül tértek vissza Sze­gedre. Versenytáv 184 km volt. Eredmények: 100 kem­: 1. Lábdi (Sz. Lók.) Csepel. 2. Török II. (Ceglédi VSK) Csepel. 3. Török I. (Ceglédi VSK) Csepel. 200 kem­. 1 Kovács László (Sz. Lók.) Csepel. 2. Temes­vári (Vörös Meteor) Csepel, 3. Sza­bó (Ceglédi VSK) Csepel, 250 kcm. 1. Kollár (Sz. Lok.) DKW, 2. Kois (Sz. Lok.) NSU, 3. Ledényi (Bp-i Autójavító NV) Jáva. 350 kcm. 1. Baranyi (Sz. Lok.) DKW, 2. Endrődi (bp-i OTI MSzSz) DKW, 3. Szabó (Sz. Lok) Puch. 50 kcm. 1. Gyap­­ponyi (Sz. Lok.) BMW, 2. Ábrahám (Sz. Lak.) DKW, 3. Carlig (Cson­grádi MSzSz) Jáva 250-es. A verseny lebonyolítása után a felsővárosi KASE-pályán nagyszámú érdeklődő előtt motoros ügyességi versenyt rendeztek Szegeden receni Lók Röplabda vendégszerepelt a Deb­­férfi és női csapata. Férfi eredmények: D. Lók.—Sz. Postás 2:0, D. Lók.—SzSzMTE 2:1, Sz. MEFESz—D. Lók. 2:1. (A nap legszebb mérkőzésén győzött a ME­­FESz­ csapata.) Jó, Trebics, Zsák és Palásti. Női eredmények: MEFESz—P. Lók. 2:0, Postás—D. Lók. 2:1, EDAC-D. Lók. 2:0. Férfi 1 o. EDAC—Textil 3:0. ME­FESz—SzSzMTE 3:2, MEFESz— KASÉ 3:0. II. o. Tűzoltók—Gép­ipar 3:1, Honvéd—Postás 3:0, Peda­gógiai főiskola—Sz. Kender 3:0, Dózsa—Sz. Kender 3:0, Dohánygyá­ri L.—Kendőr 3:2. Női I. o. MÉ­­MOSz—EDAC 3:1, MEFESz—KASÉ 3:0, METEOR—MNDSz 3:0, Birkózás A Nagykőrösön megtartott dél­kerületi senior bajnoki verseny ered­ményei: Tamási M. Lók. légsúlyban harmadik. Pehelysúlyban Dobó I. harmadik, nagyközépsúlyban Vas J. második. Vívás. * Budapesten bonyolították le az 1950. évi országos női és férfi tőr egyéni és csapatbajnokságot. Férfi egyéniben dr. Mónus S. (Szegedi Lokomotiv) V. Csapatversenyben a Sz. Lok. III. helyezést nyert el. Asztali­tenisz Az Orosházán megtartott Oros­házi Munkás—Sz Lok. NB II. oszt. versenyt a Lokomotiv csapata nyer­te 13:10 arányban. NB II. ÁLLÁSA HÁROM Szegedre érkező férfi bú­torozott szobát keres, lehetőleg ebédkoszttal. Címer ,,Állandó je­ligére a kiadóba. Szolgálatos gyógyszertárak: Frankl József: Szent György­­tér 6. Telefon: 35—10. Megváltó gyógyszertár Nemzeti Vállalat, Klau­­zál­ tér 9. Surányi József: Kossuth Lajos sugárút 31. Telefon: 34 36 BELVÁROSI rei«.(pn : 40—25 ~»Arlw*. Május lo-tól ni nütnr.ap : Seiies, *<• nős, t* ucos ss»*­et film (Igj&Uk VM4rra wAsár K­O­R­I­O “I Telefon Ami 33- 44 házig­ MÁJUS 26 lü, PÉNTEKIG: Magyarul baszíló szovjet film 1 AZ EZRFD FIA Valentin Ka aiev ifjusági regénye filmen fclőadasok kezdet moziban nétk vmAman0 e b Deivtion­ es Korzó Íznap es c órakor. m­en^.0­»­­ » órakor IV PAKLYA lUusz'ntiai -J l ELEKIN 34—In­­ • MÁJUS 24-ig SZERDÁIG: 1. MAGYAR HÍRADÓ 2. SZOVJET HÍRADÓ 3 UJ ALBÁNIA tiranasok netköznap tel­j es ti-koi, Vasár- és ünnepnap 5, fél 7 és f1-kor. TOTÓ ÚTMUTATÓ M. Acél—Gázgyár 1­­ P­ótmérkőzések: Várpalota—Pécsi BTC 2 1 Sajószentpéter—MM­TE 1 1 Kisvárda—Nyíregyh. VSK 2 3 K. Dinamó—Moszkvai VVSz 1 1 Textiles—Édosz 2 2 Előre—Dorogi torna x 1 Soroksár—Salgótarján x 2 Csepel—Győri Vasas 1 ] Dózsa—Postás 1 1 Debrecen—Teherfuvar 2 3 Soproni FAC—Soproni VSE 1 > Kaposvár—MESZHART d. 1 1 Kecskespót—Szegedi MTE 2 2 Cegléd—Szolnoki Lők. 2 3 Salgótarján—Ózd 1 2 MÁV Nyugdíjasok taggyűlést tar­tanak f. hó 27-én d. u. 15 órakor, a Szakszervezeti Székházban (Kál­­vária­ u. 10). Megjelenés kötelező. A Diákszövetség központja, a Pe­dagógiai Leánygimnázium udvarán jól sikerült ifjúsági bálát rendezett. A bálon részt vettek a Szegedi Szít szervezetek tagjai, a diákfiatalok, akik vidám szórakozás közben is­merkedtek meg egymással. A Magyar Rádióhivatal három nagy szegedi üzemben, a Szegedi Kenderben, Magyar Kenderben és a Lemezgyárban hangfelvételeket készített.­­ Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonok, ismerősök és az összes fürdőszemélyzetnek, kik a felejt­hetetlen jó férjem temetésén meg­jelentek. Ezuton mondok köszö­netet. Özv. Baráth Istvánná és gyermekei.­­ Köszönetnyilvánítás. Mindazok­nak, akik drága jó anyám, dr Rot­tenberg Pálné temetésén résztvet­tek, ezúton mondok hálás köszöne­tét. Dr. Bajló Istvánná Rottenberg Éva. MI TÖRTÉNT ÉS MI TÖRTÉNIK? IDŐJÁRÁSJELENTÉS Mérsékelt, helyenként élén­­kebb délnyugati, nyugati szál, változó felhőzet, néhány helye­n, főleg északon és nyugaton zá­poreső, zivatar. A meleg idő to­vább tart. VÍZÁLLÁSJELENTÉS A Tisza igen alacsony vízál­lással végig apad. Hőmérséklete Szegednél 22 fok. Vízállások: Tiszabecs — 49 cm (11 száza­lék), Vásárosnamény — 84 (12), Tokaj — 14 (16), Szolnok — 25 (19), Csongrád — 89 (21), Szeged — 11 (20). EZEKET AZ ELOKOäSOKAT hallgassa MOZI Belvárosi (6, 8): Vidám vásár. Korzó (6, 8): Az ezred fia. Fáklya (fél 7, 8): Magyar-szovjet híradó. — Új Albánia, MSzT filmszolgálat A Magyar-Szovjet Társaság mo­zija szerdán Szentmihályteleken játssza a ,,Sztálingrádi csata" című szovjet filmet és kultúrhíradót. TUDOMÁNY Az Ady-téri egyetem II. számú előadótermében ma délután 5 óra­kor Székely György tart előadást: ,,Az 1514. évi parasztháborúk" cím­mel. BÁBSZÍNHÁZ Szombaton ég vasárnap Szegeden tart előadást a Budapesti Állami Bábszinház,­ ­égj ^ Párthírek Kerületi, üzemi és hivatali alap­szervezeteinkben ezen a héten tag­­gyűléseket tartunk. Ünnepélyes keretek között avat­­ták fel a Moszkvai­ körút és a Kál­vária­ utca sarkán lévő új ipari ta­nulóotthont. Az ünnepi beszédet Kernya Imre elvtárs, az új otthon munkásigazgatója tartotta. Az­­ új otthont Zimonyi Róbert elvtárs adta át és sok sikert, jó munkát kívánt mind a nevelőknek, mind az otthonban lakó tanulóknak. Felvonulási menetrend a csütörtöki békenagygy­űlésre A május 25-i békenagygyülésre a felvonuló csoportok a város hat irányból indulnak ki és a Széche­­nyi­ térre, a szovjet hősi emlékmű­vekhez vonulnak fel. Indulás: 1. Rókus állomástól 2. Szegedi állomástól 3. Újszegedről 4. Fodortelepről 5. A Tiszántúlom elől 6. A Kálvária-úti vámháztól 1. sz. útvonal: A dorozsmai elá­gazástól, Kossuth Lajos-sugárút, Korzó Mozi előtt be a Széchenyi­­térre. Indulás 4 órakor a Lemezgyártól. Juta, 4 óra 30 perckor csatlakoz­nak: rókusi állomás, Villamosva­sút, Konzervgyár, Rosmann-gyár, Hűtőház, 4 óra 45 perckor a Gáz­gyár, Dohánygyár, Winter Kefe­gyár, 5 órakor a Nagykörút sarkán csatlakoznak a rókusi MDP I., II., és a III. szervezetem Az Anna-kútnál 5 óra 15 perckor a MÁV UV, leánykereskedelmi, tűz­oltók. Csatlakozás már a rókusi pályaudvarnál, arccal a Kossuth Lajos sugárút felé a jelzett idő­pontokban történik, hogy a csatla­kozáskor indulni lehessen. 2. sz. útvonal: Alsóváros, Sár­kány-utca, Földmíves-u., Mátyás­tér, Szent Ferenc-u., Április 4 útja, Gizella-tér, Jókai-utca, Lenin­­utcán be a Széchenyi-térre, indulás d. u. 4 óra. Induláskor a Sárkány-u. és a Földmíves-u. sarkánál gyülekezés. Az­­ Alsóváros I., II. szervezet a a menetet a Mátyás-tér sarkánál várja. 4 óra 30 perckor. A Szent Ferenc utcán arccal az Április 4 útja felé, MÁV Fűtőház, Tisza pályaud­var, MÁV forgalom, nyugdíjasok, 4 órakor az Április 4 útja elején lévő hősök kapujánál a Délm­agyar pártszervezet, a Belváros V., VI., OTI, Apáthy kollégium, kollégiu­mok , tanárképző főiskola, Piarista gimnázium, egyetemi pártszerveze­tek, Vízműtelep, Ipariskola csatla­koznak. *A­ menet éle 5 órakor, amikor az alsóvárosival találkozik, megin­dul a Jókai-utcán, Lenin-utcán ke­resztül a Széchenyi-térre. 3. sz. útvonal: Temesvári-körút, Szőregi-út, hídon keresztül Széc­­henyi-tér. Indulás: 4 óra 30 perckor. Itt jönnek: AVI, kertészet, Taní­tóképző, József-telepi MDP, a Sző­regi-út saroknál felcsatlakoznak 4 óra 30 perckor: Újszeged! Gőzfű­rész és Ládagyár, Magyar Kender, Ruházati NV, Rostkikészítő NV, Új­szeged! MDP, a hídnál pedig a KISOSz csatlakozik fel. Beérkezés Széchenyi-térre 5 óra 20 perckor. 4. sz. útvonal: ’Algyői országút, Vásárhelyi-sugárút, Szent György-utca, Sztálin-sétány Vörösmarty­ u., Széchenyi-tér. Indulás 4 órakor az algyői országútról, Uj Petőfi-telep­­ről. Innen indulnak: Uj Petőfi-telep, MDP I. szervezet, Tölgyes-utcai sarok 4 óra 30 perckor csatlakozik Fodor-telepi MDP pártszervezet, Felsővárosi iskola, Felsővárosi MDP I., H. Posta. 5 órakor Sztálin­ körútnál Klau­zál gimnázium, Kereskedelmi fiú­iskola, Belváros: I., II., III. szer­vezet felcsatlakozása után 5 óra 30 percre beérnek a Széchenyi­­térre. Ugyancsak a 4-es útvonalhoz tartoznak: Ó-Petőfi-telepi vámház, Felsőtiszapart, Sztálin-krt., Dózsa György-utca, Arany János-utca, Horváth M.-u., Széchenyi-tér fel­mennek egész a postáig, a postánál bejönnek a Lenin-utcába. Indulás a vámháztól 4 órakor. Indulnak: Ó-Petőfi-telepi MDP, I., II., Koh­ótelep, Tiszamenti Fű­részek szegedi telepe, Petőfi telepi általános iskola 4 óra 30 perckor a Római­ körútnál csatlakoznak a Felsővárosi Cipőgyár, Orion Bőr­gyár, Pick Szalámigyár, Első Sze­gedi Cipőgyár, 5 órakor a Felső­­tiszapart és a Sztálin­ krt. kereszte­ződésénél csatlakozik hozzájuk a Pénzügyigazgatóság, utána a KIOSz és az MSzT. 5. sz. útvonal: Kecskéstelep, Pe­tőfi Sándor-sugárút, Dugonics-tér, Lenin-u. Indulás 4 órakor Kecskés-telepről. Itt jönnek: Kecskés-telepi MDP, 4 óra 15-kor csatlakozik a Var­góhíd, 4 óra 30 perckor a Tisza­­m­alom, Faludy-malom, 4 óra 40 perckor a Szivárvány-u. saroknál Móra­város I­, 4 óra 50 perckor a Petőfi-sugárút és Nagykörút sar­­­kánál Móravárosi I., Déma Cipő­gyár, Szab. Harcos Szöv. A menet a felcsatlakozások után a Dugonics-téren keresztül a Lenin-utcába megy. Beér 5 órára a Széchenyi-térre. 6. sz. útvonal: Kálvária-tér, Kál­váriam., Dugonics-tér, Bajcsy Zsilinszky­ u., Kígyó-utcán keresz­tül be a Széchenyi-térre. Indulás a Kálvária-térről 4 óra 30 perckor. Itt jönnek: Kerámia Téglagyár, Textilkorobinát, Gyárépítő NV, MDP háromhónapos iskola, Kosáru­s­, Felsőipar, Gyufagyár, Móravárosi általános iskola, Honvédkórház. 4 óra 45 perckor a Kálvária­ ut­ca és a Nagykörút sarkánál a Szegedi Kenderfonó, SzOT-iskola, a Börtön és a Margit­ utcai általános iskola csatlakozik, 5 órakor a Sztálin­­körúton csatlakoznak a szakszerve­zetek, az MNDSz és az OKISz. A Széchenyi-térre beérkeznek 5 óra 20 perckor. A csoportok hogy 5 óra 30 Széchenyi-térre, sok legkésőbbi időpontja 4 legyen. Az ifjúság a MINSz székház indul és az ’Arany János­ utca­bán csatlakozik 5 órakor a számú útvonalhoz, úgy induljanak, percre beérjenek a tehát a gyülekező­ 4 óra elől sar-4-es Apróhirdetések l OULALI­UZAS GYERMEKSZERETŐ kislányt tel­jes ellátással felveszek, lehetőleg vidékit. Szén­ 8 sz. István-tér 15 sz.I. emi 3446 YDAS-VÉTELI MAKöl erős túró legolcsóbb, leg­táplálóbb. 2.70 forint. Aradi­ u. 5. Viszonteladóknak árkedvezmény, EGY huzatnélküli rükamié olcsón eladó. Széchenyi-tér 8 sz. I 10. Nó­­táriné. 3447 PRIMA motorkerékpárt vennék 200—350-ig. Forráskút, Gál Pál, Felszabadulás-ú. 24 sz. 3445 DIÓFA ebédlő 12 darab, kifogásta­lan állapotban eladó. Kerekes asz­talos, Tábor­ u. 8 sz. 3427 ELADÓ olcsón egy csinos barnára festett fél hálóbútor. Petőfi telep II. 21 sz. 3428 ELADÓ ovális antik asztal, karos­szék, női ruh­ák Vásárhelyi sugár­út 23 sz. Deutsch. 3413 KÉT PAPRIKAÁGY PALÁNTA eladó. Érdeklődni, Ballagi tó 38 szám. 3422 EL’A’DÓ kisebb új magánház nagy­körút mellett, 2 szobás fürdőszo­bás, beköltözhető lakással. ,,25 ezer" jeligére 3424 ELADÓ ablaktok, képkeret üvegez­ve, üvegszekrény, álló íróasztal, gramofon álvánnyal, kisebb desz­kák. Sztálin-kb­. 90 sz. 3437 OLCSÓN eladó egy női varrógép. Kossuth Lajos sugárút 63 sz. 3433 HÉT méter drap vászon, férfiru­hára és teniszü­tő eladó. Sztálin-krt 79 sz. I. em. 4. 3434 VILÁGOS férfiruha, középtermetre eladó. Bajcsy Zsilinszky­ u. 13 sz. női szabóüzlet. 3432 HÁZZAT vennék kerttel, lakás áta­dással. „Kertes“ jeligére. 3430 HOLNAP, csütörtökön este MÁLNASZÖRP 13.40, Meggyszörp 8 Frt kimérve kg-kint. Meinl fiók, Lenin (Kárász) u. 6 sz. DESZKA 3 cm vastag, 4—5 mi. két­­szárnyas üvegajtó tokkal, egy 50/ 100 mosogató medence, nikkelezett csapokkal eladó. Dugonics-tér 9 sz. Italüzlet. 3443 EGY hatszemélyes alpaka evőesz­köz és egy szép krómozott asztali óra eladó. Szelei órásnál, zálog­házzal szemben. 3438 MACSKÁIDAT vesz az Idegklinika. 3439 EGY ágy sodronnyal, 500 drb me­zei tégla és egy tapéta ajtó eladó. Stáción. 1 sz. 3441 EBÉDLŐ bútor eladó. Fejér, Dó­zsa György­ u. 16 sz. , II. em. 16 Délután 5—6-ig. 3436 D LAKÁS­­ EGY vagy két szobás lakást kere­sek költségmegtérítéssel. Háring órás, Klauzál­ tér 2. 3448 BELVÁROSI szoba, konyha, spej­­zos, fáskamrás lakásom elcserél­ném hasonlóért, disznótartás előnyben. Bocskai-u. 11. 3449 KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo­ba azonnal kiadó, 2 személynek is. Hajnal-u. 39. 3429 ELCSERÉLNÉM alacsonybérű, fel­sővárosi szoba, konyhás lakásom, ugyancsak felsővárosi, esetleg Pe­tőfi telepi nagyobbért. „Megeggye­­zü­nk" jeligére. HÁROM szobás, fürdőszoba nél­küli, főútvonali, főbérlelti lakás átadó. Érdeklődéseket „Költöz­tetésért“ jeligére. 3420 SZOBA, konyhás lakásom csekély bútorral azonnal átadnám. „Lakbér 20.—“ jeligére. 3431 BÚTOROZOTT szoba, ágynemű­­nélkü­l konyhahasználattal június 1-re kiadó. Zsótér­ u. 3-b sz. fszt. 2 sz. 3440 ELCSERÉLNÉM kettő szobás laká­som, egy szoba konyhásra. „Ma­gas földszinti jeligére. 3442 KÜLÖNFÉLÉK­­ ÓRA javítások, alakítások olcsón, felelősséggel, szerkezetet veszek, Csiszár órás, Kölcsey­ u. 2, Royal- Szállóval szemben. PARADICSOM-konzerv, süritető, minden nagyságban­ — Meinl-fiók, Szeged, Lenin (Kárász)-utca. SZEMÜ­VEGJA­VÍTÁSOK. IPARI FÉNYKÉPEZÉS, FOTÓKÓPIA: LIEB­MANN, Kelemen_u. 12. Telefon 48-53. pénztárcát, Vilma név-TA­LÁLTAK egy fekete kulcsokkal és Fenyves­re szóló iratokkal. Igazolt tulajdo­nosa átvehető a kiadóhivatalban. ELVESZETT Farkas Márk névre szóló fontos igazolványaim a Kele­men-utcától Ujószegedig. Becsüle­tes megtaláló adja le a kiadóhiva­talban. 3418 MENYASSZONYI fátyol kölcsön­vehető, ágyneműk, babapólyák el­adók. Deák Ferenc­ u. 6 sz. Né­meth. 3421 SIMON Miklós névre szóló irato­kat, kerékpárigazolványt találtak. Igazolt tulajdonosa átveheti a ki­adóban. SZOMBATON az esti órákban el­veszett egy szürke ruhaőr. A be­csületes megtaláló szíveskedjék leadni a kiadóhivatalban. 3426­­ OKTATÁS fő ÁLLAMI Autóműszaki Intézet gép­járművezetőképző tanfolyamon je­lentkezni lehet. Rendőrpalota N­­em 12 sz. rádióénekes hangversenye gáng László a Hungáriában Belépődíj 2 Ft SZERDA, 1#5f1. MA­ TUS 24. KISKERESKEDŐI HIREK Kiskereskedők figyelmébe! A má­jus 38-i pártkonferencia és párt­­választm­ányi gyűlés jelentőségét a KISOSZ-tagok kirakatdíszítési ver­sennyel óhajtják kidomborítani, ünnepélyessé tenni. Szalagplakátok 24-én, szerdán reggeltől kezdve az irodában kaphatók, darabonként 30 fillérért.___________ M­NSz-HÍREK Ifinapok: MÁV forgalom 7 óra Virágh Mária, Mémosz 7 óra Gáll Anna, Szegedi Cipőgyár fél 3 óra, Bárkányi 4 óra Márki Júlia, Sza­lámigyár fél 3 óra Fekete Antal, Paprika NV 4 óra. Értesítjük alapszervezeti vezető­ségünket, hogy a héten ott lesz az ifi­nap megtartva, ahol a kül­döttválasztó gyűlés volt. Az ifi­ nap után az agitációs gárda részére ér­tekezletet tartunk- A csütörtöki pénteken lesznek megtartva. MNDSZ-HIREK Tűzoltó MNDSz csoport 24-én, szerdán d. u. 5 órakor taggyűlést tart. DÉLMAGYARORSZÁG politikai napilap. Felelős szerkesztő és kiadó: IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY. Szerkesztő: BODAY PÁL Szerkesztőség: Szeged, Jókai­ u. 4. Telefon: 35-35 és 30-03. Éjjeli szerkesztőségi telefon­­ este 8 téi: 84-38. Kiadóhivatal: Szeged, Lenin­ u. 6. Telefon: 31-16, és 35-00.­­A­z x-szel jelzett közlemények díjazottak. Délmagyarország Nyomda M­. Szeged. Felelős vezető: Erményi Lajos

Next