Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-11 / 106. szám

8. oldal. Football és teniszfelszerelési ifjú QUINTUSNÁL. Mailáth tér 6. — Lopások Pécsett. Ma délelőtt­­három lopási ügyet jelentettek be a­­­pécsi állam­rendőrségen. Kiss Va­léria Reiner Venanc pécsi ter­ménykereskedő nevében arról tett panaszt, hogy a Siklósi utca 36. Számú raktárból ismeretlen tettes egy 49 pengő értékű ponyvát vitt el. ►— Özv. Ferencffy Ferencné Kis- Iboldogasszony utca 15. szám alatti lakosnak behatoltak a lakásába és a szekrény feltörése után 43 pengőjét ellopták. — Varga Lajos, aki a Rad­­ercs utca 26. számú háznak a lakója, arról tett feljelentést, hogy az ud­varban lévő tyúkólját feltörték és a baromfiakat ellopták. A nyomozás megindult. ­IMPEX pörköltkávé a legneme­sebb tajkávék keveréke. — Talált tárgyak a pécsi rendőr­ségen. A hét folyamán az alábbi ta­lált tárgyakat szolgáltatták be a ■rendőrségre: egy sétabotot, egy női vállkendőt, egy öngyújtót és egy jjátékmackót. — Ha takarékoskodni akar, úgy figyeli pécsi Tettye forrás Üdítővízet! — Eltűnt a leánya. Özv. G­ö­b­e­­ Károlyné, aki a Hatház utca 4 számú házban lakik, ma délelőtt be­jelentette az álam­rendőrség pécsi kapitányságánál, hogy Teréz nevű leánya már napokkal ezelőtt eltávo­zott hazulról és azóta nem adott­­magáról életjelt. Anyakönyvi hírek. Az anya­ikönyvi hivatalban a mai napon a kö­­vetkező haláleseteket jelentették be: fözv. Göbölyös Alajosné sz. Kispap Yozefin rk. 73 éves, Kertész Mi­­h­ályné sz. Kovács Katalin rk. 42­­éves, Pál József rk. 3 hónapos, Grosz János rk. 61 éves bádogossegéd, Szlavik Lajos rk. 68 éves szobrász,­­Fridrich József izr. 85 éves ügynök.­­ Az elmúlt héten házasságot kö­töttek: Mihálovics Antal villámsze­­rzelő és Molnár Erzsébet, Haut István molnár és Hauszer Margit, Hőnig Ferenc dr. társd. biz. segédfogalmazó­­és Szilágyi Vilma dr. orvos, Földes Jenő dr. társd. biz. segédfogalmazó­­és Daláth Margit, Skrivanek István műkertész és Kováts Jozefa, Sza­­mohil Ödön városi irodasegédtiszt és Matosics Katalin, Muszti Géza bérlő és Schneider Irma, Falcsik Tibor egyet, questurai ellenőr és Szabó Erzsébet dr. orvos. Új kedvezmény vendégeinknek Ezen lap előfizetőinek megelé­gedésére nyújtott kedvezményt szobaárainkból, 10% kedvezményt olcsó éttermi árainkból (menüt kivéve) módunk­ban van az ÚJSÁG kiadóhivata­lával létesített megállapodás alap­ján kibővíteni a Magyar kin. Operaház Nemzeti Színház Kamara Színház előadásaira szóló mérsékelt áru jegyek­kel. Tekintettel a nagy keresletre, két­­szoba és színhosszjegy rendelését két-három nappal előbb velünk közölni. lük PARK SZÁLLODA Budapest, Bemnben a Keleti pályaudvar érkezési oldalával. (Nincs kocsiköltsége.) DUNÁNTÚL Vasárnap, 1926. május 11., Koller Tivadar (Tiszti VC) nyerte holtverseny után a PAC országos junior tőrvívóversenyét Második Keresztes Árpád (PAC), harmadik Steinmetz Endre (PEAC) P­é­c­s, máj. 10. — Az előjeleknek megfelelően nagyszámú érdeklődő előtt folyt le a PAC országos junior versenye 17 induló részvételével. A viadalt négy előmérkőzés után 8-as döntőben vívták le a versenyzők és mindvégig elsőrangú sportot nyúj­tottak. A verseny holtverseny után dőlt el, a döntő asszóban Koller Tivadar és Keresztes Árpád kö­zött előbbi javára. Az asszót meg­érdemelten 4:2 arányban Koller nyerte meg, de nem úgy a versenyt. Többi asszonz­a ugyanis 4:3, vagyis a legminimálisabb arányban nyerte meg jórészt a zsűri jóakaratú téve­désén. A zsűri munkájával behatóan csak a holnapi kardverseny után foglalkozunk. Annyit azonban leszö­gezünk, hogy Holly Rezső alezre­des érkezése után az utolsó asszók­­ban kitűnő munkát végzett. Addig ellenben nem! Reméljük holnapra minden hibát itt is korrigálnak és nem leszünk kitéve annak, hogy a budapesti zsűritag ismét bocsánatot kérjen a budapesti versenyzőtől, mert „Jusst kénytelen a hátrányára ítélni", a másik fővárosi zsűritag viszont lemond arról a Szórakozás­ról, amit a zsebredugott kezű an­­dalgó zsű­riskedés nyújt. A versenyzőkről szólva, a győztes Koller nem nyújtotta azt, azait haj­dani kiváló pécsi szereplései után elvártunk. Oly benyomást keltett, mint aki lényegesen többet foglalko­zik karddal, mint tőrrel. A pécsi vívókat már ismerjük, maradnak tehát a döntőbe került Meistinger, Jeney és Szegheő dr. Különösen Meistinger kitűnő technikájú jeles vívó, aki lényegesen előkelőbb he­lyezést érdemelt volna. Egyetlen hibája, hogy túl passzív és kissé puha. Jeney és Szegheő dr. nem érik el Meislinger klasszisát, de ugyancsak kitűnő erők. A döntő egyes asszóinak eredmé­nyei: Jeney—Koller 4:3, Steinmetz— Caflisch II. 4:2, Koller—Meislinger 4:3, Steinmetz—Caílisch I. dr.— Catlisch II. 4:2, Koller—Keersztes 4:3, Caílisch I dr.,—Szegheő dr. 4:1, Keresztes—Caílisch II. 4:1, Meislin­ger—Steinmetz 4:3, Jeney—Caílisch I. dr. 4:1, Keresztes—Szegheő dr. 4:0, Koller—Steinmetz 4:3, Szegheő dr.—Jeney 4:3, Keresztes—Caflisch 1. dr. 4:1, Caflisch II.—Meislinger 4:1, Keresztes—Jeney 4:1, Stein­metz—Szegheő dr. 4:2, Caflisch I dr. —Meislinger 4:3, Koller—Caflisch II, 4:3, Steinmetz—Jeney 4:3, Keresztes —Meislinger 4:1, Szegheő dr—Caf­lisch II. 4:2, Keresztes—Steinmetz 4:0, Koller—Szegheő dr. 4:3, Jeney— Caflisch II. 4:2, Meislinger—Szegheő dr. 4:1, Koller—Caflisch I. dr. 4:3. A verseny végeredményei 1. Koller Tivadar Tiszti VC 6 gy 2. Keresztes Árpád PAC 6 gy 3. Steinmetz Endre PEAC 4 gy 4. Meislinger Egon Tiszti VC 3 gy. 5. Jeney Kálmán Tiszti VC 3 gy. 6. Caflisch Tibor dr. 3 gy. 7. Szegheő dr. Ceglédi MOVE. 8. Caflisch Iván 1 győzelemmel. Vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel a hölgyek tér és kard előmérkőzé­­seire kerül sor, amit délután 5 órai kezdettel a döntők követnek. A Pécs-Baranya—Somogy mérkőzés után rádió közvetíti az olasz-magyar meccset A barátságos mérkőzés vasárnap délután 3, a közvetítés 5 órakor kezdődik Pécs, máj. 10. — A Pécs-Bara­nya vasárnapi programjában nem történt semmi változás. Holnap dél­után megtartják a barátságos mérkő­zést a Somoggyal, amely komplett csapatával érkezik Pécsre, hogy ní­vós és érdekes mérkőzés keretén belül bizonyítsa be a kaposvári profi­­futball erejét, amelynek a bajnoki tabella pillanatnyilag nem hű erő­mérője. A Pécs-Baranya is standard csa­patát szerepelteti a rivális város tizenegyével szemben. A csapat­összeállítás a következő: Jandala — Ivanicsics, Krebsz — Palkó, Halas, Foór — Kovács, (Etzinger), Teszler, Kautzky, Kocsis, (Tritz) és Darvas. A barátságos meccsen nagy érdek­lődéssel várja a pécsi közönség hu­zamosabb ideig kényszerpihenőt tartó Tritz bemutatkozását. Ha a válogatott balösszekötő kiheverte az operációval járó gyengeségét és jó já­tékot produkál, úgy a hátralevő sors­döntő bajnoki mérkőzéseken állandó helyet kap a csatársorban. A barátságos mérkőzés eredménye bizonytalan, a Baranya lelkes játéka mellett minimális pécsi győzelmet várunk.­­A meccs után kerül sor az olasz— magyar, válogatott rádióközsatitárs­­■­­ Budapestről hozatott megafonokkal , amelyeknek felszerelését és üzembe helyezését a népszerű pécsi G­r­a e cég vállalta, így a Tüzér utcai sport­telep közönségének zavartalan köz­vetítés mellett nyílik alkalma arra hogy a Pécsett is ismert Pluhás István sportújságíró helyszíni riportja révén fültanúja legyen az izgalmas kupameccs minden akciójának. A mérkőzés pontosan délután 6 órakor, a rádióközvetítés 5 órakor kezdődik, a helyárak változatlanok. Itt említjük meg, hogy a Pécs- Baranya—Somogy meccs bírája Ro­senfeld Imre, határbírái pedig Büch­­ler és Balaskó. (:) Kikapott a BEAC Törökország­ban. Konstantinápoly: Galata— BEAC 2:1­­(1:0). (:) PSC—PEAC. A vasárnapi fut­­ballprogram kimagasló eseménye a PSC—­PEAC mérkőzés lesz. A két csapat, formáját tekintve, a legvaló­színűbb eredmény az eldöntetlen. (:) Kaposvári és Nagykanizsai amatőrprogram. Vasárnap az alábbi két bajnoki meccset bonyolítják le Nagykanizsán és Kaposváron. Ka­posvár: KRSC—­KTSE. Nagykanizsa. Olasz-magyar mérkőzés rádió közvetítése Kossuth Lajos­ utca 22. alatti vendéglőben. Minden teremben hangszóró. Utána szalonzenekar hangversenyez. Tisztelettel: BAUMGARTNER LAJOS, vendéglős: ■iiuaiiBimiiiuHiiiusaimniiuiaiiiaiuimai (:) A 4. honvéd vegyesdandár tiszti vívóversenye a Nemzeti Kaszi­nóban. Vasárnap, május 18-án ren­­dezi a pécsi 4. honvéd vegyesdandár évi egyéni kard- és tőrversenyét a Nemzeti Kaszinó nyári helyiségében. A versenyen részt vesznek Pécs és Kaposvár legjobb vívói, ami a via­dalt a szezon egyik legnagyobb és legnívósabb versenyévé avatja. Az eldöntésre kerülő tőr és kard dan­dárbajnokságon a tényleges tiszteken kívül résztvehetnek a nyugállomá­nyú, sőt volt tartalékos tisztek is, miáltal hatalmas mezőny részvétele várható mindkét versenyszámban. Az egyéni bajnokság küzdelmei, va­sárnap délután 3 órakor kezdődnek. Előző napon, azaz május 17-én a 4. honvéd vegyesdandár csapatbajnok­ságait bonyolítják le. A csapatver­seny szombaton reggel 9 órakor kez­dődik a Nemzeti Kaszinó nyári helyi­ségében. A kétnapos vívóverseny iránt városszerte nagy érdeklődés nyilánul. A rendezőség minden vívó­sport iránti érdeklődőt szívesen lát. Belépődíj nincs. (:) A REAC és a dunántúli fő­iskolák atlétái Pécsett. Rég nem lá­tott szép atlétikai versenyt rendez a PEAC május 29-én. A dunántúli fő­iskolák atlétái mérkőznek ezen a napon Pécsett a dunántúli főiskolai­ csapatbajnokságokért és annak a szép ezüst-serleg vándordíjnak egy­évi birtoklásáért, melyet az Erzsé­­­bet tudományegyetem tanácsa ala­pított ezekre a küzdelmekre 1926- ban. Eddig kétszer volt kiírva a ser-­­legvándordíjas verseny, melyet s így a serleg egyévi védési jogát 1927- ben a Keszthelyi Gazdasági AAC, 1928-ban pedig a Pécsi Egyetemi AC nyert meg. 1927-ben 2, tavaly 3, az idén már 5 egyesület versengésében dől el a bajnokság s a verseny sorsa. Az öt eg­esület a következő: Keszt­helyi GAAC, Magyaróvári GAAC, Soproni FAC, Zrínyi ASE és Pé­csi EAC. A verseny számai a követ­kezők: 100 m., 400 m., 2000 m., 4200 m. staféta, súlydobás, diszkosz­vetés, magasugrás, távolugrás. A verseny győztesét előre megjósolni lehetetlen, de még korán is volna a győztesről beszélni, hisz több, mint két hét van még hátra, mely alatt a formák igen nagyot változhatnak. Mindenesetre szép küzdelem lesz. Ugyanezen a napon, s ugyanennek a versenynek a keretében egy, talán még az előbbinél is érdekesebb más­­sik verseny is el fog dőlni a szegedi és pécsi főiskolák között. A szege­,­diek is eljönnek a mecsekalji metro-,­polisba, hogy összemérjék erejüket a ZALE—PEAC kombinálttal. Ez a verseny egy olyan, talán évtizedekre terjedő rivalizálásnak lesz a ki-­ induló pontja, melyhez hasonlót ta­lán csak az angol sport tud fölmu­tatni az évente visszatérő Oxford Cambridge harcban. Ennek a ver­r­senynek a számai a fentebb említet­teken kívül még: 800 m., 110 m, gátfutás, rúdugrás, gerelyvetés. (:) A PAC felhívja futballjátéko­­sait, hogy vasárnap reggel 8 órára je­lenjenek meg a PAC--PEAC sport­telepen nagytréningre.

Next