Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-11 / 106. szám

Vasárnap, 1930. május 11. DUNÁNTÚL. ossasRssacEPoaiBffiSBSBBíata Vasárnap, május 11. , BUDAPEST, 9.00: Újsághírek, kozme­tika. 10.00: Ünnepi istentisztelet. 11.15: [Ev. istentisztelet. 12.25: Időjárásjelentés.­­Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Közreműködik Christian­­Lili operaénekesnő. 2.30: Buday Gyula.­­„Első segélynyújtás háziállataink gyako­ribb megbetegedéseinél." 3.00: Rádió Sza­bad Egyetem. 4.15: Gramofonhangverseny. 5.00: A magyar—olasz válogatott csapa­tok futballmérkőzésének helyszíni közve­títése. 7.00: Szórakoztató zene. 8.00: Sport­­eredmények. 8.10: Egy magyar diák uta­zása postakocsin 1830-ban Nagykállóról— Késmárkra. Majd: Sovánka Nándor és ci­gányzenekarának hangversenye. BÉCS, 11.00: Hangverseny. 13.00: Gei­­ger-zenekar. 15.00:­ Az új wieni Madrigal­­egyesület hangversenye. 16.00: Délutáni zene. 19.00: Szláv zene. 20.05: „A Schöl­­ler-penzió", bohózat. Utána a Pauscher­­zenskar játéka. BERN, 21.00: Japán dalok. BERLIN, 20.00: Hangverseny.­­. BRIT NEMZETI MŰSOR, 17.30: Pach­­mann zongoraművésznő játéka. 21.05: A­­walesi nemzeti zenekar hangversenye.­­ POZSONY, 19.30-22.00: Flotow, Márta. BUKAREST, 20.45: Rabega énekesnő narestje. KÖNIGSBERG,­­20.00: Verdi: „Truba­dúr.'' KÖNIGSWUSTERHAUSEN, 20.00: Da­lok és balladák'(Liszt,' Loewés. LIPCSE, 22.00: Verdi: „Trubadúr.“ , MILANO, 20.30: Operett. MÜNCHEN, 17.45: László Sándor zon­gorajátéka, jazzképek zongorán. 20.00: ,J'all Lau: Dollarkirálynő.­­ JUKIN, 20.30: Ostaki: Az új szerelmes I. operett. (Újdonság).­­ TOULOUSE, 21.00: Operarészletek. VARSÓ, 20.00: Népszerű hangverseny. ZÜRICH, 20.00: Strauss János-est. Hétfő, május 12. BUDAPEST. 9.15: A honvédzenekar hangversenye. 9.30: Hírek. 11.10: Vízjel­­­ző szolgálat. 12.00: Harangszó. 12.05: A rádió házikvartettjének hangversenye. 12.25: Hírek. 1.00: Vízállásjelentés. 2.30: Hírek. 3.00: Árfolyamhírek. 4.00: Asszo­nyok tanácsadója. 4.45: Hírek. 5.00: Tót­magyar nyelvoktatás. 5.30: Gramofon. 6.30: Német nyelvoktatás. 7.10: Bura Sándor és cigányzenekarának hangver­senye. 7.50: Rádió amatőrposta. 8.30: A középeurópai műsorcsere sorozatban a budapesti rádió adóállomás műsora­­inak közvetítése. Liszt: Faust-szim­fóni­­­kus hangú. Előadja az Operaház zene- Vjtara és férfi énekkara. A tenorszólót ■Székelyhidy Ferenc dr. énekli. Utána kb. 10.10: Hírek Majd: A Fejes-szalon­zenekar. BECS. 12.00: ' Silving-zenekar. 15.30: A Payr-zenekar játéka. 20.00: Alten Bella operaénekesnő négy 'Brahms- és négy Schumann dalt énekel. 20.30: Nem­zetközi hangverseny Budapestről Utána a Gaudinot-jazz játéka.. • BERLIN. ,20.00: Offenbach: A gerol­­síeini nagyhercegnö. BRIT NEMZETI MŰSOR. 18.40: Co­­relii egy hegedűdarabja Kersey Eda elő­adásában. BRESLAU. 20.00: Offenbach: A ge­­rolsteini nagyhercegnő. BUKAREST. 20.00: A Carmen-ének­­kar egyházi és világi dalokat ad elő. FRANKFURT. 20.00: Zeller: Ober­steiger operett. GENOVA. 21.00: Mandolinhangver­seny. » KÖLN. 20.00: Kis zenekar. MILANO. 20,30: Auber: Fra Diavolo ,c. operája. MÜNCHEN. 20.00: Gramofon. 21.10: Német balladák. NÁPOLY. 21.02: Nagy hangverseny. RÓMA. 17.30: Antonioni hegedűmű­vész, Castelli tenorista -és Massalska szoprán énekesnő hangversenye. TORINO. 20.30—24.00: Opera. TOULOUSE. 19.00: Orosz dalok. 20.00: Katonazene. ZÜRICH. 20.00: XVIII-ik századbeli zenedarabok. Kedd, május 13. BUDAPEST. 9.15: Hangverseny, v.üd: Hirek. 11.10: Vízjelzőszolgálat. 11.15: Az államrendőrség zenekarának hangverse­nye. 12.30: Harangszó. 12.25: Hirek. 1.00: Vízállásjelentés. 2.30: Hirek. 3.00: Árfo­lyamhirek. 3.30: A Tündérvásár mese­órája. 4.45: Hírek. 5.00: A Mándits sza­lonzenekar hangversenye. 6.00: Zilahy Lajos felolvasása. 6.30: Francia nyelvok­tatás. 7.00: Szikszai Horváth Lajos és cigányzenekarának hangversenye. 8.00: Eckhardt Tibor előadása: Amerikai utam. 8.20: A túlbuzgó fiatalember. Vi­dám történet 3 felvonásban. 10.00: Hí­rek. Majd: Gramofon hangverseny. 11.00: Somogyi Gyula francia nyelvű előadása. BÉCS. 12.00: Gramofon. 15.30: Bauer­­zenekar. 21.10: Pjatigorszkij Gregor hangversenye/ Utána a Silving—Geiszler zenekar játéka. BERN. 22.30: Mozart: Don Giovanni­ BERLIN. 19.05: Szórakoztató zene. BRIT NEMZETI MŰSOR. 21.05: Mo­zart: Változatok az Á-dúr szonáta fölölt (zenetörténeti előadás.) 21.45: Szimfo­nikus hangverseny. POZSONY. 17.20: Szólisták hangver­senye. Szórakoztató zene. GENOVA. 21.00: Giordano: Fedora c. operája. HAMBURG. 20.00: Schiller: Cipész­­hercegnő c. operettje. KATOWICE. 19.50: Moniuszko: Flis c. operája Posnanból. LEIPZIG. 16.30: Offenbach: Az átvál­tozott macska c. operettje. MILANO. 20.30—23.30: Vegyes hang­verseny. MÜNCHEN, 17.25: Kamarazene Nürn­­berbgől. 21.00: Szimfonikus est. NÁPOLY. 21.02: Opera. PRÁGA. 20.00: Gramofon-tánczene. 20.40: Hangverseny. ROMA. 21.02: Vegyes hangverseny, Corti hegedűművész közreműködésével. TOULOUSE. 19.30: Duók és triók. 20.25: Bécsi zene. 21.00: Vígoperarészle­­tek. Szakszofónszóló, katonazene. WARSZAWA. 19.50: Opera. ZÁGRÁB. 19,30: Operaközvetítés Ljubljanából. ZÜRICH. 20,00: Mozart: Don Gio­vanni. b ér PORSZBR8Z LRKflSQKCT. HELYISÉGEKET TEREMT FEHÉR SZiGiaUI MiHSStGBFN­­S GTÍRIJUI, EZ „BIBER-!“ Viszont eladóinknál mindenütt kapható •3lliku-jnfivari, kitrínyipari rt, Bpest, Jókai­ tér S •VVYVYVVVVVVYVVYVYVVVYVTVYVVYVVYVVVVVr ^YYYYTYYYVTTTYYYYYr?YVVTVYYYfYYVVYYYYTYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY * A kamaraszínház vendégjátékai. Az Országos Kamaraszínház bérlet­­gyűjtése a legnagyobb eredménnyel kecsegtet. Az előjegyzések nagy szá­mából látszik, milyen szeretettel várja Pécs műértő közönsége Alapi válogatott művekből összeállított műsorát, hogy kitűnő előadásait él­vezhesse. A társulat tavaly óta új tagokkal erősödött. Dramaturg igaz­gatója P­ü­n­k­ö­s­t­i Andor, a neves fővárosi esztétikus. Alapi mellett az ő neve is garancia arra, hogy a padsor válogatott és érdekes. Új tag­­jai az együttesnek Hubay Klára, Vámos Sári, Tóth Jolán, Sövény­­házy Mártha, Jákó Pál, Pető Zol­tán, Sugár Károly, akik a gárda régi tagjaival Mihályi Máriával, Gyarmathy Anikóval, Vass Idával, Polgár Margittal, Miskey Józseffel, Bánhidy Lászlóval, Déri Béláéval stb. teljesen új műsort mutatnak be a pécsi közönségnek. 1831 ISSE Alma, körte, szilva szőlő-Molyok ellen MERITOL, arzénporozószert P 1.90 ÓLOMARZENÁT L'ert?6?' P 4 20 klgr.-kénti árban utánvéttel szállít Nemzetközi Borkereskedelmi r. L Budapest, VIII., Kenyérmező­ utca 6. Kérjen díjtalan ismertetőt. Millió meg millió ember hord a világ minden részén év­­ről-évre PALMA-gumisarkot. Akik a korral haladnak, nem jár­nak már bőrsarkon. Az okosak és a haladás barátai mind rugal­mas PALMA-sarkon járnak. A PALMA-sarok Jótétemény minden gyalogjáró számára, hiszen tovább tart a legjobb bőrnél és mindenki, gazdag és szegény egyaránt olcsón meg­vásárolhatja. Önnek is meg kellene pró­bálnia, amit az egész világon az emberek milliói jónak és célra­vezetőnek találnak. Szereltesse fel cipészével még ma a Jó PALMA-sarkot­­ . Hálás lesz ezért a tanácsért ! PAIMA sftBöscj­ e@Bi fv­V­V­V­V /v­V­f­v­­ v » v­v­V­v ♦ és ■# V 1. dalosszövetség május 18-iki hangversenye a pécsi színházban Pécs, máj. 10. — Május 18-án, esti 8 órakor a Nemzeti Színház­ban tartja monstre­ hangversenyét, díszes külsőségek között az Or­szágos Magyar D­alosszövetség pécsi kerülete, 500 ember ajkáról csendül fel a magyar nóta szava, a szívekbe markoló magyar mu­zsika, amit tőlünk még Trianon sem tudott elrabolni. Mindegyik résztvevő dalosegyesület tudásá­nak színe-javát, nótakincseinek legszebbikét énekli, mert ezzel is dokumentálni kívánja azt az óriási haladást, azt a fáradhatatlan, ön­zetlenül lelkes munkát, minek eredményére ma már egész Euró­pa feltekint és­ minden nemzet el­ismeri maroknyi népünk nagy­szerű dalkultúráját. Az első kül­földet járt magyar dalosegyesület, a Pécsi Dalárda is nagy sikerrel tért vissza ausztriai és svájci út­járól,­az utóbbi­ években pedig a budapesti énekkarok szereznek mindinkább növekedő hírnevet a magyar dalnak és most e napok­ban a magyar daleegyen­letek rep­rezentánsa, a Budai Dalárda gya­rapítja babérainkat a nyugati met­ropolisokban. Minden ország elsőrangú nem­zeti ügye a dalosügy és talán most már nálunk is enyhülni kezd a társadalom közönye az ily törek­vésekkel szemben, hiszen azzal a pár fillér anyagi áldozattal szem­ben oly nagyszerű és élvezetes estét kapunk, mi csak kedves és maradandó emlék lesz mindenko­ron. 50.000-nél több katonája van ma már a Dalosszövetségnek és ezek mindegyike törhetetlen hittel, erős akarattal dolgozik a szent­té­ H 5 9. oldal. lért, Nagy Magyarországért! Tud­juk és látjuk a gyönyörű erkölcsi sikert és őszintén kívánjuk e mel­lett még az anyagi eredményt is. Bízzunk bennük, segítsük, hall­gassuk meg őket! )­( A pécsi filharmonikusok Gold­­mark-estje, melyet — mint jeleztük — május 19-én, hétfőn este fél 9 órakor rendeztek a Nemzeti­ Szín­házban, a jeles és világszerte el­ismert magyar zeneköltő százéves születési évfordulóját hivatott meg­ünnepelni. A nagy mester három közkedvelt és örökéletű műve kerül előadásra, melyek közül ezúttal fő­kép a hegedűverseny fog nagy ér­deklődést kiváltani, mivel ennek be­mutatására a filharmonikusok fel­­vinci Takách Alicet nyerték meg, ki épp ma este a varsói filharmonikusok vendége és játéka rádión is hall­ható. A Goldmark-est jegyei a szo­kottnál is mérsékeltebbek és a­­Vá­mos drogériában válthatók előre. )­(. A Gutenberg dalkör vezetősége közli a működő tagokkal, hogy a jövőben a dalórák napja mindenkor fél 8-től 9-ig, hétfőn és csütörtökön este lesz az Ágoston téri fiúiskolá­ban. Az első dalóra f. hó 12-én, hét­főn. Minden dalos pontos megjele­nését kérik.­­)-( A Pécsi Zenekedvelők Egyesü­lete május 12-én, hétfőn este fél 9 órakor zenekari összpróbát tart. A vezetőség kéri a működő tagok pontos részvételét. . )-( Diákhangverseny Dunaföld­­váron. A kalocsai tanítóképző ének és zenekara május 17-én, este 9 órakor nagyszabású hangversenyt rendez a dunaföldvári úri kaszinó­ban. )­( A dalosszövetség május 18-án, este 8 órakor, a Nemzeti Színházban tartandó hangversenyére a jegyek Alt és Böhm üzletében már kap­hatók. Saray Béla Krikkói­­ és uj borainak és bálicsi eladása. 1928. évi fehér liter T—Pe­rgő, Lánc-u­cs

Next