Dunántúl, 1933. június (23. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-27 / 143. szám

f. oldal.d m­^ntat: ^r'3&a04Sf.'j®B jf ofd, !«3. fStilvs *F. ig tartott. Sajátos áldott és kitűnő lo­vasösztönünk csakhamar a gimkánák új­donságában is felfedezte a virtuozitást és a lovasmesteri különlegesség ízét, úgyhogy ezek a kedves indiai "vetélkedé­sek ma már nálunk is dédelgetett tör­vényes­­"gyermekei a magyar lovassport­­világnak. Nem egyebek, mint tréfás mérkőzések, amelyek nemcsak lovaglókéső­s­éget és gya­korlottságot tételeznek­­fel, hanem min­denféle testi ügyességet, hirtelen elhatá­rozást, gyors cselekvést és szemfülessé­­get kívánnak meg. Főképpen pedig meg­követelik a lovas lélekjelenlétét és a ló feltétlen fegyelmezett engedelmességét. Szóval a gimbánák éppenséggel nem le­­kicsinylendő, még kevésbé megvetendő lovasmesteri ügyeskedések. Ezeknek a játékoknak az ingere és a ts.áttanója a változatosságban és a gyors végrehajtásban csúcsosodik ki, alapfelté­telük, hogy bármily könnyűek vagy ne­hezek legyenek is, kizárólag a szereplő lovasok és a látványosságokra éhes né­zők szórakoztatására és mulatságára szolgáljanak.' Más szóval: valamely nagy­szabású sportünnepség keretében a lo­­vasműsornak ' :r­e: ~ ők a tumoros, derűs és a jókedvet keltő betétszámai. A féle művészies sporkabarett-előadások, melyek nagyszerűen és eredeti módon mind az előadókat, mind a hallgatókat egyaránt megnevettétik és mulattatják. Angliában, Franciaországban, Német­országban stb. a hercegkisasszonytól le­felé a polgári gimnazista leányig min­denki a gimbánában éli ki magát és nincs olyan lovasmóka, lovastréfa és lo­vashuncutság, melyben nem örömest ven­nének részt lóversenyeken és sportünne­pélyeken a hölgyek és urak, akár mint szereplők a ló hátán, akár mint nézők a tribün pa­dsoraiban. A Pécsi Lóverseny Egyesület két ilyen gimbánaszámot írt ki.­­ Ez az újítása élvezetes változatosságot teremt a különféle versenyek szokásos izgalmába. A kacagás, a vidámság és a mosoly melegével mintegy lehígítja a szenvedelme® sporthagulatot és a heves lovarküzdelmek komoly felhőit, a derült­ség napsugarával oszlatja szét. Első eset, hogy Pécsett ilyen mulatsá­gos lovasjátékokat és egyéb lovasmóká­­kat­ rendeznek. A nagyközönség érdeklő­dése, meg mulatságvágya — meg vagyok győződve — ezeket is figyelemre fogják méltatni. Mindenkire ráfér egy kis jó­kedv, Waldbauer Henrik. b.i .­,n, jiín. 26. — DevizaZárlat:­­Pari­ R 20.38, London . 17.59, Newyork 115.00., Brüsszel 72.40, Milánó 27.20, Mrdpd 43.40, Amszterdam 207.85, Ber­lin 123.00, Bros hiv. 73.16. schil. 56.00, Prá­ga ISMI, Varsó 58.05,, Belgrád 7.00,­­Bukarest 3.08 , A­­ többi üres. Kötött kamatozású papírok. 1933. évi p­énztárjegy 100. 1914. évi fővárosi v­k, 36. 1927. évi 32.75, 1916. évi pénztárjegy 0.20i hadikölcsön 6 százalékot I—V. 0.36. .Vl­r-VII. 0.29, 5.5 százalékos II—Vlf. 0.29. Budapesti terménytőzsde. A készáru­­piacon az irányzat­i váratlanul megélén­kült kereslet hatása alatt megszilárdult. Búza 10—20, rozs és tengeri 5 fillérrel javult Kissé gyengébb a zab, ára 5 fil­lérrel olcsóbbodott. A többi jegyzés ára változatlan maradt. A különféle termé­nyek piaca változatlan. A forgalom élénk. A Határidős piacon az irányzat szilárdabb, a forgalom csendes. Búza jún. k. 10.60— 72—66­­- 75—69—71 z. 10.73—75 lesz. 10.70. Rozs aug. k. 6.07—6.10 z. 6.09—10 Iftz. 6.10. okt. k. 6.50—70—66—­70 z. 6.70—71 lesz. 6.70. Tengeri júl. k. 7.67— 65—39—63 z. 7.63—65 lesz. 7.70, aug. k. 7.82-80—82—78 7. 7.77—80 lesz. 7.70, szept. 1.,, S.Q.1—8.00 7. — lesz. 8.00. FELELŐS SZERKESZTŐ: LINDER ERNŐ A DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R. T. KIADÁSA JÓS NYOMÁSA. " Özv- Aulai Isacné sz. Breuer Ilona néh­, Aulai György, Dr. Hegedűs Károlyné, sz. Antal Mária, Breuer Imréné sz. Antal Judith gyermekei, Breuer Imre, Dr. Hegedűs Károly vejei, Ágica, Zsuzsika, Marika unokái, úgy a maguk, mint a kiterjedt rokonság nevében porig sújtva fájdalommal jelentik, hogy a leghűségesebb élettárs, apa, após, nagyapa és rokon ANTAL JENŐ EML gazda Harkány gyógyfürdő bérlője, Baranyavármegye törv. hat. bizottságának tagja, a Magyar idegenforgalmi érde­keltségnek Szövetsége választmányi tagja stb. nagy türelemmel viselt hosszú szenvedés után, e hó 24-én 52. életévében elhunyt. Drága halottunkat e hó 26 án, hétfőn délután 5 órakor temettük Harkányban. Eltenni való, nagyszemű ropogós CSERESZNYE és egres megrendelhető telefon 18—30 szám alatt. Jóforgalmú egyedüli kocsma, bolt, mészárszék, vi­­déken családi okok miatt átadó. Bővebb bet: Mecsek­ u. 13. Eladók Tükrök, képek, nádszékek paddal és szerelő szerszámok.­­ Rákóczi­­út 42 szám alatt. Eladók Cluse garnitúra, bútorok, kókusz szőnyegek. Rákóczi út 42 sz. alatt. Nadrág és mellény szabókat felveszünk KOZMA SÁNDOR UTÓDA Széchenyi-tér 7 . .. . __„_ a ., Pécsi 43-as jótékony egye­sület” f. hó 29-én Péter és Pál nap­ján nagy tekeversennyel és tánccal egybekötött kerti ünnepélyt rendez, melyre a nagyérdemű közönséget és a tagokat is tisztelettel meghívja a veze­tőség. A tekeverseny kezdete délelőtt 10 órakor. Belépődíj nincs. Balatonaboglár gyöngye az Alice családi pensie megnyílt. Vízvezeték, árnyas park, elsőrendű étkezés előnyös árak. Főidényben 7 Pengőtől. Első­rendű társaság, saját strand, teljes kénye­lem. Telefon Balatonboglár 35. Levélcím Alice pensio, ruhát a­­ legmagasabb árban S S! Frankfurter Ármin Hal-tér sarok, Rákóczi-úti bejárat Tel. 2470 Men munkához értő 32 éves intelligens, egyedülálló asszony­alálkozik, egyedülálló, idősebb hölgyhöz, vagy fiatal házaspárhoz, vidékre. Címe : Deutsch Mihályné, — Pécs, Hársfa utca 10. szám. — GRAND HOTEL »IMPERIAL« NAGYSZÁLLODA BUDAPEST 1 perc a Keleti pályaudvartól Rendkívüli oltsd új idényárak. Teljes pensie: szoba, napi háromszori étlapsze­rinti étkezéssel, fűtéssel és borravalóval heti 5©.- P 1 ágyas szoba fűtéssel és borravalóval heti 30.- P 2 ágyas szoba fűtéssel­­ és borravalóval heti 45.- P Átutazóknak is rendkívül mérsékelt árak. Italo Balbo olasz légügyi miniszter és az olasz repülőraj csikágói útját előkészítő vezérkarral a nagy út tervein tanácskozik. A falon lévő ha­talmas festmény az olasz légiflotta nagysikerű délamerikai repülésének egyik részletét ábrázolja, a Dunántúl napilap Pécs és Baranya, Somogy és Balatonmen­­ti voraatjáratait mutáló közkedvelt ME­L­E­­DIE (ÉRVÉNYES 1933 MÁJUS 15-től) Megjelent és kapható a DUNÁNTÚL KIADÓHIVATALÁBAN,­­ Perczel­ Utca 42. szám, Áll A . (nem előfizetők részére) 40 fillér ! Arca bájos lesz, MEGTANÍTJUK FONYKÉPEZNI - EDEIg DROGÉRIÁBAN I­S ASIMHÁZ MELLETT ha ÉDEN CRÉM púder és szappannal ápolja. Főraktár : „ÉDEM‘s drogéria Király­ u. 18. szám. A tal­aréktosság bevásárló helye.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék