Dunántúli Napló, 1949. december (6. évfolyam, 279-304. szám)

1949-12-03 / 281. szám

f~H­étfe 1 Kossuth-eadió 7.20: Indulok. Harsgierrsezak­. 7.45: Rigiger zene. Hanglemezek. 11.30: Ravel­ .Spanyol rapszódia. 11.15: A szaniee. Ljudmil Sztojanov bolgár író elbeszélése. 12.15: A Határőrzőpanancanoteág zene­kara indulókat játszik. 13.00: Barna Pál együ­t­ese játszik. ISI30:­­Magyar nóták. Hanglemezeit 14.15: A Házi Együles játszik. Feny­­vesné Zsoldos Hilda érsekei, Kos­­nyál János oboázik. 15.30: A Rádió asszony rovata. 15.45: Az elmúlt hét eseménye. 16.00: Rá­dlkó Iskola. 15.33: Rádiókszeminárium. n. (Haladó): Kommunista éberség, pár­szerű ma­gatartás.. Előadás és konzultáció. 17.50: A Falurádió negyedórája. . 18.05: A Bartók Bála Szövetség dal­­negyedórája. 13.20: Tánczene. Hanglemezek. 13.00: Opere­ttrészletek. Az Offenbach zenekar játszi­k. Közreműködik Dar­vas Ibolya és­s Kövecsei Béla (ének) 21.00: 1. Liszt: II. Magyar rapszódie ,(vez. Stokowski). 2. Bartók Béla: Dl. verijmesvo (vez. Maurice Miles). — Hanglemezek. . 21.35: „A sílábi­i törvény". A Rádió ünnepi műsora a Szovjetunió alkot­mánya beiktat­ásának évfordulójára. Közreműködik a MEFESZ-kórt is. A bevezető előadást Ha Kenyere® Jú­lia elmondja Mádl-Szabó Gábor. 22.20: Magyar muzs­ka. Közreműködik Nemes Katalin és Insel* Katalin (zon­gora), Fejér Sándor (hegedű), a For­­rai kamarakantsz, Lőrinncz Pál (hárfa) és Margit­ay Sándor (harmónium). 23.25: A Rádiónem­­ekar játszik. Vezé­nyel Polgár Tibor. Közremírködi­k Peer Stupel (zongora). PETŐFI-R­ÁDIÓ 9.20: BateStrene. Hanglemezek. 10.15: Kruppa­ József énekel. Zemplé­ni Müller József zenekara játszi­k. 15.00: Rádió iskola. 13140: Várhelyi Antal­ orgonái, Pogány László éne­kel. 10.10: Atomerő a béke fegyvere. Ese­­ményjáték. 10.50: A cseh filh­armóni­ai zenekar tagjárból alakult fúvósötös műsora. 17.20: Lomonoszov, a nagy orosz fi­zikus. Esemény já­ték­. 17.40: Lőrinci Edi mélyhegedűn ját­szik • 18.10: A Tudomány Úttörői. — Lam­brecht Kálmán, s nagy geológus.— Esemény játék. 18.43: Bolgár népi muzsika. Közremű­ködik Török Erzsi és. Szabó Miklós (ének) és Gáspár Zsigmond zene­kara. 19.23: Orosz nyelvoktatás. 19.40: Falurádió. 21.00:­­Mi újság a sport v­ágban? 21.20: A Filtl •Anezeraefcor játszik, Brettmer János értekei. , 22.00: Mi '•erlépik a viággazdaságban? 22.15: Közvetítés Ka­towice-ból. A len­­gyel rádió műsora a magyar rádió itogatottnak. 1949 di‘iM»i?sl·cr 54®S ̋ 51‘«,ei5ti«‘r ll-ig Kedd KOSSUTH-RÁDIÓ 7130: Hanglemezek. 7.45: Szórakoztató zene. 11-30: Izraeli a valráso6 félóra. 12.15: A Vasas Központi Ének és Zene­ együres műsora. 13.00: A Könnyű Múzsa együttes ját­szik, Né­vai Ilonka zongorázik. 14.15: Pattogó ritmusok. 14.45: Mindszenti Ödön énekel. 15.30: Haydn: Négyes versenymű. 16.­40: Az elmúlt hét eseménye. 17.10: Könnyű muzsika. Tassy Tamás zongorázik, Aidám Vera hegedűi és Herrer Pál harm­ónik évük. 17.50: Termelési Híradó. 18.08: Mi van egy mondat mögött? E­semék­­yj­áték­. 18 20: Balildfiv: Tamara, azimfónikrva fell­entény. 19.00: A Rádió tánczenekarra játszik. 2MM: Pacsira. Rádiódráma Kosztolá­nyi Dezső regénye. Közreműködik Bura Sándor, és zenekara. Rendező: Cseres Miklós. Szerepeik: Gőzön Gyulai, Béri,­ Lili, Bulin Etna, Pon­­g­ácz Il­kre, Könnyei Bálint­, Lehotay Árpád, Pether Sándor. 22 20: A’ dali­r­odal­om mesterei. XXIII., Korunk dalai. Közreműködik Ko­­rreszdcsisy Hédi és Nyitry Pál (énett). 23.00: Liszt: Faust­iszimfónia. PETŐFI-RÁDIÓ 8-30­ . Hanglemezeik. 10.15: Cherubini: D-dúr szimfónia. 10,­15: Híd! Péter hegedűt, Révész futó­­­r.gerázsik. ' 15.00: R­ '.'.pitkola. 15.40: GyorsTtekrédia. 16.10: Vásárselyi Magda és Szegedi Ernő ké­tongorás műsora. 16.30: Komárom. Előadás. 17.10:A rzsilás ító fejlődése. Bakkai Err.5­lőadása. sáj rém boszorkány. 17.25: A gyorsai . Biernaczky Fái előadása. 17.55:DolgozókZeneid­­olala. 13.15:„Természeés Technika'’ új szá­ma ismertetése. 18.45: Har.geb­.czek. 10.00: A bé­oe saige'e. Rádiójáték: li­la J. Petrov. 20.00: Tek­eres, Sándor magyar népda­­lokat­ énekei, Rácz Zsi­gmond zene­kara játszik. 21.00: Mi újság a sportvilágban? 21.20: Sólymos Péter zongorázik Ban­da Ede gordonkázik. 22.00: Tánczene. Hanglemezek. S­z­e­r­di­a KOSSUTH-RÁDIÓ 7.20: Kórusok. Hanglemezek. 7.45: Szól a zene. Hanglemezek. 11 -30: Régi mesterek műveiből. 12.15: Szend­­ai László zenekara játszik. 13.00: A Scala zenekar játszik. Közre­működik: Szabó Márta (zongora) és Szőnyi Olga (ének). 14.15: Havdin: G-dur szimfónia. 14.45: Az ifjúság hangja. 16.00: Rádióiskola. 16.40: R­á­di­ó­sz­em­inárium­. II. (haladó): Kommunista éberség, pártszerű ma­gatartás. (Szeminárium). 17.10: Ney Tibor hegedül, Sándor Renée zongorázik. 17.50: A Falurádió negyedórája. 18.05: Ady az újságíró. 19.00: Basilides Mária énekel. 19.15: Rádiószeminárium. L (alapfo­kú). A Párt. II. rész (Előadás és konzultáció). 21.00: A rádiózen­ekar játszik. Vezé­nyel Lehel­ György 22.20: A­­Magyar Zeneművészek Sza­bad Szakszervezetének műsora. 23.20: Tánczene. Hanglemezek. PETŐFI-RÁDIÓ 8.30: Szórakoztató zen© Hangleme­zek. 9.00: Horváth László Iván együttese játszik. 1 9.40: Balettzene Delibes műveiből. 10.15: Schumann: Esz-dzír zongora ötös 11.15: Tánczene. Hanglemezek. 15.00: Rádióikdla. 15.40: Élő művészet. 16.10: Magyar nóták. s­anglemezek. 16.23: A földkerekség egyhatodán. 16.40: Zolnai Jenő Chopin-műveket zongorázik. 17.15: Kiváncsi mikrofon. 17.30: A rádió esti iskolája. 18.00: Pál Imre énekel. Zongorán kí­séri Kondor Lipót Orosz dalok. 18.45: A magyar munkásmozgalom története. X. Lenin és Sztálin a Magyar Tanácsköztársaságról. 19.00: Dvorzsák: I. szláv rapszódia. 19.15: Közvetítés Varsóból. A len­gyel rádió műsora a Magyar Rádió hallgatóinak. •. ..r 20.00: Falurádió. 20.20: Vidám múzsáiba. A Budapesti Zenekar játszik, Pogány László ve­zetésével. Közreműködik: Konkoly Gitta és Szűcs Gábor ének.­ 21.00: Mi újság a sportvilágban? 21.20: Közönség és zene. 22.00: Színes Szőttes. Csütörtök KOSSUTH-RÁDIÓ 7-20: Hanglemezek.1­7.45: Magyar nóták. Hanglemezek. 11.30: Zenekari muzsika. 12.15: A Honvéd központi zenekar játszik. 13.00: Könnyű muzsika. Hangleme­zek. 14.15: Gyermekrádió. 14.­15: Híradó a baráti népek orszá­gaiból. 13.30: A rádió asszony rovat­a. 16.00: Rádióiskola. 16.40: A Szovjetunió a szocializmus hazája. A szoc­ilista társadalom megvalósulása. VI. 17.10: Magyar táncok. Radics Béla Jenő zenekara játszik. 17.59: Termelési híradó. 18.05: Népnevelők­ műsora. 18.30: Winter: A keringő varázsai Hanglemez. 19.00: A Magyar Rádió műsora a Mechanikai Szövő dolgozóinak. Egykor elindul a tizenkét kőmű­ves ... Magyar népballadák. Su­lyok Imre feldolgozásai. Szövegét írta Romhányi József. Közreműkö­­dik­ Sándor Judit, Mesik György. „ Pénzjegynyomda férfikara és kama­razenekara. 21.00. Csütörtökön este ... "Közremű­ködik Iván Margit és Solti Károly (ének). Hajdú Péter (harmonika) Ke­­rényi György (trombita) és a Rádió Tánczenekara. 22.70: Esik a hó . Darok és versek. Közreműködik Spiegel Annie, Med­­nyánszky Ági és Újlaki László. Zongorán kísér Kardos István. A szöveget írta Peterd: Mieria. 23.00: Tánczene. Hanglemezek. PETŐFI-R­ADIO 8.30: Könnyű dall­amok. 9.00: Operarészletek. Hanglemezek. 10.15: Új lemezeinkből. 11.00: János­y Katén és Sztáray Már­ton énekel. 15.40: Kamarazene. 17.00—17.30, 19.78, 25.8, 30­74 méteres röivid hullámsávon. 19.00— 19.30* 25.8, 308 mé­teres rövid­es 1115 méteres holSzvű villámsá­­von. Ezenkívül minden vasárnap 13­00—14.00: a 19.78 és 25.8 mé­teres rövidhullámsávon hangver­seny a magyarországi rádióhallga- ■ t­­óknak. 1630: Bulgária szól Magyarország­hoz. 17.00: Fantasztikus szimfónia. Berlioz életregénye. Irta Halász Péter. Ren­dező Szécsi Ferenc. Közreműködik a Vasas, kórus. 18.00: Imperialista bérencek az­ arme­rikai szakszervezeti vezetők kö­zött. Karsai Etek előadása. 18.15: Szórakoztató muzsika. Hangle­­mezek. 19.09: Rádiószeminárium HI. Kommu­nista éberség, pártszerű magatartás. (Konzultáció). 19.30: Új lemezeink. 19.35: ,,A sellő.“ (Ruszalka). Dar­go­­mizs szidj ofperája, a moszkvai Nagyopera szólistáinak, kórusának és zenekarának előadásában. Vezé­nyel Nyebolijszin. — A moszkvai rádió műsórából. 21.09: Mi újság a sportvilágban? 22.50: Chopin-keringők. Hanglemezek. Péntek KOSSUTH-RÁDIÓ 7.20: Hangkerttezők.­­7.45: Magyar nő­­k. Hanglemezek.— 1. Csermák: Páotás (Magyar­ Imre és zenekara), 2. Moxivay: Valamikor néked vittem (László Imre), 3. Buday Dénes: Leszaladt egy hulló csillag (Palló Imre dr.), 4. a) Hej, Kati, Ka­ti, Kati, b) Jaj, de nagyon régen,volt, c) Udvarom, udvarom (Magyar­ Im­re és­ zenekara), 5. Szederkényi: I­i. megyek én az erdőbe (Vinczellár Já­nos), 6. Tasnády László: Virágzó májusok (Farkas László), 8. Farkas Imre: a) Esik eső, hegyen-völgyön, b) Györgyön innen (Borkos Béla és zenekara), 9. Horváth Lajos: Elég volt a szerelemből (Dőry József). 10. Pető: Nem azért, csak azért... 11. Hullámzó Balaton tetején — népdal (Berkes, Béla és zenekara). 11.30: Hanglemezek. 11.40: Az összelőnés órája, Wojciech Drygas lengyel író elbeszélése. 12.15: Pattogó ritmusok. Hanglemezek. 1. Rossini: A tolvaj szarka­s nyi­tány, 2. Erkel Ferenc: Hunyadi indu­ló (Rékai Nándor), 3. Rossini: indul ö a Mózes cimili operából, 4. Schubert: Magyar induló, 5. Gounod: Indul ö a Sába királynője c. operából, 6. K­ap­­ka induló " (Ganz villamossági gyár fúvószenekara, Horváth Ferenc), 7. Krailka: Variációk egy orosz népi témára (Oszipov), 8. Massecet: Sza­­bady hősi indulója (C. Windram), 9. Ivannikov: Kaszások indulója (Or’ov), , 10. Janácok: Tánc f.I­ rák). 11. Budás­­kin: Dunia (O'zippy) 17. Berlioz: Rá­­kózzi i'dij'ö (Stokowski). 13 09: A húr együ­v-­, létezik. Közre­­­működik Herendi Manci (fütty). ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: KOSSUTH-RÁDIÓ (549.5 m) 5.00: Hanglemezek. 5.29: Lapszemle. 5.30: Hanglemezek 6.00: Falurádió. 6.30: Hanglemezek. 7.00: Hírek. 7.20: Hanglemezek. 7.35: Műsorismertetés 7.45: Hanglemezek. 8.00: Lapszemle. 12.00: Déli harangszó. Hírek. 14.00: Hírek. 1. 15: Hírek szerint 16.00: Rádióiskola. 17.00: Hírek. 18.40: Hírek némelyi 20.00: Hírek. Hangos újság. 22.00: Hírek. 24.00: Hírek. PF.TÖFI-RÁDIÓ (288.40 m) 5.00: Hanglemezek. 5.30: MHK-negyedóra. 5.45: Termelési lapsz. 5.55: Hanglemezek. 6.05: Tíz perc háztartás. 6 45: Hanglemezek. 7 30: Hanglemezek. 8.00: Hanglemezek. 10.00: Hírek. 14 50: Hírek. 15 00: Rádióiskola. 18.30: Hírek szerbül. 21.00: Mi újság a sport­világban? 21.45: Hírek szlovénül. 23.09: Hírek szerbül. 23.45: Hírek szlovénül Mórokra ntnfilin nyelvű adásai 114.15.­ Oláh Kálmán zenakara társaik. 116.40: Marxista-leni rastia negyedóra. Időszerű slméleli kérd­ések­. Kassai Géza­ előadása,­­ 17.10: A rádió­­tánczenakera játszik. 117.50: A Falurádió negyedórája­­. 18.03: A magyar rádió válaszol a dol­gozók leveleire.­­ 19.00: Báthy Annna étadcel, Zongorám klisén. Hajdú Isttván: Magyar nép­dalok Kodály feldolgozásában és orosz népdalok-119.15: Rádiósz­em­inárium I. (alapkoka), A Párt. II. rész. (Szeminárium). 121.00: A moszkovai rádió műsorából. 1­22.20: Életre-halálbra. Han­gijáték Ale­­xej Totest éj Kenyér c. regényéből. 123.05: A rádiózenekar játszók. petőfi-rádio 8.30: Operarésztetek. 9.00: Szvit — balett — tánc. 10.15: Délelőtti hangverseny. 11.10: Óvódások műsora. Mesejátékc sole dallal, muzsikával. 15.00: Rádióis­kola. 15.40: Közsnyű mirzs­óa. A Sírúdió ze­nekart játszik.. Közreműködik Mer­­jay Erzsébet (ének) és Vécsey Er­nő (zongora). 13.49: Grieg.: Liliacus szvit. Hanglemez. 17.00: Dolgozók rom-iskolá­ja. 17.20: Könyvs­zemle. A Te­rmésze-tudo­m­­ányok kis könyvirár­ füzetei. (A világ keletkezése). Ismerteti Maris­ka Zoltán. 17.35: Ivan Pecsov énekel- Zongoráin kasztri D. Makarn. 13.10: Liszt Ferenc: M­azeppa, — szim­­foti­cus k­özlemény. 13 45: Massenet: Phaedra — nyitány. 18.55: Az ifjúság hang­ja. 19.40: Falurádió. 20.00: Szórakoztató ze­ne a moszkvai rádió műsorából. Hangfelvétel: 1. Dunajevsziká­j: Szalmi akalap — ope­­rett egyveleg (a moszkvai rádió ze­nekara, vez. Bernacdkij). 2. Ljepin: Kettős a Van a Volga mentén egy városka c. operettből (Kazan­ceva és Orfenov). 3. Mokrouszov: Tengeré­szek tánca a Szélrózsa c. operett­­ből (vez­: Krissnnk­arij). 4. Mit ju­tván: Dal a Zűrzavar a lányoknál c. operett­ből (Voccsajev). 5. Duna­­jevszkij: Orosz fantázia (a mosz­kvai rádió zeneka­ra, vez.: Krise­­vickij). 6. Ljepin: Dal a Van a Volga mentén egy városka c. ope­­retből (Kazamcova). 7. Sztrjelnyi­­k­ov: Kettős a Horopka c. opere­­t­­ből (Ljebegyeva és Kacsalov). 8. Kmusevszkij: Moldtvai rapszódia, (vez.: « sziező.) 21.00: Mi újság a «portvSágban? 22.15:­­Magya­r napi »nxurosfiú. Buday Mária é­s Fekete Pál énekel, Sárvá­ri János tárogatózák, Toki Horváth Gyiula zenekarra marzsikál. Ez­ a mű­sorunkat a« varsói rádió 5» kör.ve- ifd­. Tímár — Pianck Cafosy ReSus­m. Joó László; Szabó — Gonda György; Kertész — Farkas Gyula; Kovács — Sinkovits Imre; Fűzi — Tamás Benő; Főmérnök —­ Földé­­nyi László; Nagy, mérnök — Somló István; Horvai — Archer Oszkár; Kovácsné — Simonyi Mária. 11.45: Népi dallamok » azimfónikus zenében. Szabados­ Béla előadása. 19.25: Bajkó Éva zongorázik, Utassy Margit énekes Zongorán kisér Haj­dú István. 20.00: Szép cs ti mazízik­u A Rád 14 kamarazenekara játszik. 21.09: Mi újság a sportvilágban? 21.20: Mozart: Divertimento két kla­rinétra és fagotta. 22.00: Az ifjú gárda. Rádiódráma F*­­gyejev regényéből. Közreműködik Kovács Barna (gitár), Turchányi László (ének) és a Földényi-kórus. Személyek: Otyeg Kos­evő­j — Kál­lai Ferenc, Szerjozsa Tyurenin — Dékány László; Vatogya — Gálcsity János; Vatogy* éde anyja — Or­solya Erzsi; Vátya — Újvári Vik­­­téria; Ványa — Gosztonyi János; Lyuba —­ Ferrari Violetta; Ulya — Mikes Lilla; Sziachovics — Rozsos István; M­atvej, Kosztijevics, bá­nyász — Gárday Lajos; Iván Fedo­­rovics, a partizánok vezetője —­ Szakáts Miklós; Kátya, felesége — Demeter Hedvig; Vatyfev, bánya­mérnök — Görbe János. Szombat KOSSUTH-RADIO 7.20: Hanglemezek. 7.45: Szórakoztató zene. 11.20: Színen muzsika­ 12.15: A Könnyű Múzsa együttes ját­­szik. 13.00: Boros Jolán és Sikolya István énekel. Gödöllői Vidák Sándor ze­nekara muzsikál, kara muzsikál. 14.15: Beethoven: III. Leonora nyi­tány. Hanglemez. 14.30: Magyar Múz­a. 15.00: Zongoramuzmia. Új lemezeink. 15.30: Prokofjev műv­eiből 16.00: A Rádióiskola tarka műsora. 16.40: Tanuljunk énekszóra oroszul! 17.10: A rádiózenekar játszik. 17.50: Termelési híradó. 18.05: Falurádió. 19.00: Hanglemezek. 21.00: Vidám zenés hétvége. Közre­működik Szilvássy Margit és Nagy­­pál László (ének), a Pro Musíca énekegyüttes Balassa Tamás (zon­gora), és a Rádió tánczenekara. 22.20: Tánc éjfélig. Közreműködik Len Juz tánczenekara, Somló Sán­dor Melódia együttese és Rácz Béla zenekara. PETŐFI-P­ADIO 8.30: Zenekari művek.­­ 9.00:­ Ferenczy Zoltán énekel, Hor­váth­­János zenekara játszik­ 9.45:­ Görög gyermekek műsora. 10.15: Új lemezeinkből. 11.00: Oitlik Olga 6% Juhász Gyula énekel 15.00: Tarka muzsika. Közreműködik Lőrinczy Pál együttese, a Harkányi­­együttes és Tabányi Mihály (har­monika). 16­00: Közvetítés a Belvárosi Szín­házból: Hétköznapok hősei. Szín­mű három felvonásban. Irta M.Indr Éva. Rendező: Simon Zsu­zsa. 5/e­­mélyek: Dunai János — Görbe Jn­­•,os: Anna — Sulyok Mária: T.'l,tt­. •­ Nadai P.tr. János bácsi — Bin­h'di L.Vzíó! Worr.cr - Kömive, Sándor: Ph­.tér — Kozák Lászlói Vasárnap KOSSUTH-RÁDIÓ ! 8.30: Muzsikáló ajá­ldók-dobos. Est a nulszerszámot a hallgató kérése szerint állítottuk össze. 9.00: Berlioz születésének évfor­dulójára. 9.30: Református vágásos félóra­­s rtn­dióbál. 10.00: AuffärhM isten tisztelet köz­ve­ti­ 10.45: Kih­agyi negyedóra 11.00: Új timázdát szánt as eke. Fete­­talásos játék Solohhov negényében Rendező: Ispánki János. 11.20: A Honvédközportil zenekar ját­­szik, vezényel Pongrácz Géza, a Va­sas-kórus énekei 12.15: Zenél vasárnap délelőtt. Közre­­működik Palánkay Klára és Fehér Pál (ének). Varsányi László (zongo-­­ra) és a MÁV zenekar. 13.00: Rachaminov: II. szvit két zongo­rára. Hangfelvétel 13.30: Hangos újság. 14.15: Ünnepi hanglemezed 15.30: Magyar dalok. — Székicséryi Ilona és Rissay Pál énekei. Lakatos Sándor zenekara muzsikál. 17.30: Hangképek a Vasas—MTK és * Csepel—Ú Ú­­pest bajnoki labdarúgó­ mérkőzésről. 17.10: Sándor György vid­gorázsfe. 17.40: A Falu Hangja. 19.00: A rádió tánczenek­ara játszik. Hollós Ilona énekel. 20.20: Sporthangképek. 20.50: Totohírek. 20.55: Kisfaludy-est. — Rendező: ALex György. — LA leányőrző. — II. A rászedett uzsorás. 22.20: A rádiózemekar játszói. 23.30: Tánczoló. — Hanglemezek. PETŐFI-RADIO. 8.00: Nótaszóvrf. — Hemgemezek. 1­8.30: Falurádió. 9.00: Fejtörő séta Zenepolárujában. 10.00: Szórakoztató zene. 11.00: Bányász-műsor. A magyar rádió műsora bányászhallgatói részére. 11.30: Rossini: A sevillai borbély — nyitány. Hanglemez. 11.40: Ördögi ötlet. Gorkij szatírája.— Rendező: Körmöczi László dr. — Személyek. Bemondó — Rosti Mag­da. Író — Lehotay Árpád. Ördög — Ascher Oszkár. 12.00: Régi mestereik muzsikája. 13.00: A Néphadsereg híradója. 13.30: Herrur Pál tánc­zenekara játszik. 14.00: A Házi Együttes ját­szik. Közre­működik Madaras Gizella (fütty) és Feleki Rezső (ének). 15.00: Az öltöny. Samsid­w WygoAM lengyel író elbeszélése. 15.45: Vasárnapi krónika. 10.00: Gyermekrádió. 16.40: Tudományos fejtörő negyedóra. 17.00: Magyar Parnasszus. A magyar, rádió irg­talmi folyóirata. Sztálin a szovjet irodalomban és a szovjet filmekben. 17.40: Magyar művészek ünnneplik Sztálint. Garay György hegedű­, Pe­t­­ri Endre zongorázik. 18.10: Fótdy F. János tánczenek­ara játszik. 19.00: „Fortunio oria". Offenbach-Ca­­­micux-Halévy operettjét rádióra al­kalmazta és verseit fordította Inno­cent Vincze Ernő. A rádiózenekart vezényli Polgár Tibor. Személyek: Gőzön Gyula, Temesi Hédi, Újlaki László, Fekete Pál, Spiegel Annie, Dékány László, Győző László, Gyu­ricza Ottó, Somogyvári Pál. Közre­működik: Pogány Zsuzsa, Rafael Márta, Szabó Miklós, Déry Pál, Ke­nedy Rób­ert, Kü­key László, Somogy­­vári Iljos és a Pro Musica ének­­együttee. 21.10: Rádin­ankét. 21.30: Joh­annn Strauss keringők. 22.00: Barátok és ellenségek. Konczlan­­tín Szimonov versei. A tanú­mányt írta Potoczky Júlia. — Közrömlí­­'k­őtli'Ic: Kemény László, Lc­ntay Ár­pád, Rosti Magda, Tímár Józ­sef ,és Várkonyi Zoltán.

Next