Dunántúli Napló, 1966. október (23. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-28 / 255. szám

19»«. OKTÓBER 28. i h­u­lló ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: KOSSUTH RADIO: 4.25: Rá­kóczi-induló. — 4M: Hirak. M6* járás jelentés. — 4.32—7.58: Hajnaltól reggelig: Zenés műsor. — Közben: 4.45: Falurádió. — 5.00: Hírek. Idő­járás jelentés. 510: Reggeli Krónika. — 6.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — Kb. 6.30: Hírek. Időjárás jelentés. — 7.00: Reggeli Krónika. II. — Kb. 7.30: Új könyvek. — 8.00: Hírek. Idő járás jelentés. — 8.05: Mű­sorismertetés. A budapesti mozik és a vidéki színházak mű­sora. — 10.00: Hírek. Hazai lapszemle. Idő járás jelentés. — 12.00: Déli harangszó. Hírek. Nemzetközi lapszemle. Idő­járás jelentés. — 13.00: A budapesti színházak műsora. — 15.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — 17.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 19.00: Esti Krónika. — 22.00: Hírek. Idő­jár­ás jelentés. — 22.20: Sporthírek. 24.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — 6.20: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ; 4.26—7.58: Azonos a Kossuth rádió műso­rával. — Közben: 6.20—6.30: Torna a 252 és a 344 m-es hullám­hosszon. — 9.54: Idegen nyelvű víz­jelzőszolgálat. — 13.47: Víz­állás jelentés. — 14.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — 16.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 18.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — 19.54: Jó éjszakát, gyerekek. — 20.00: Esti Krónika (a Kossuth rádió 19.00: órai adásának ismétlése). — 20.20: Sporthíradó. — 23.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 23.15: Műsorzárás. URH-RÁDIÓ: 13.45—18.00: Azonos a Petőfi rádió műsorával.­­— 18.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 23.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. — 23.15: Műsorzárás. . 5 RADIÓ- @8 OTZ MŰSOR 1966. október 31-től november 6-ig Október 31. KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Operett­részletek. 9.10: Csak tiszta forrásból. 9.25: A hét előadó­művésze: Elisabeth Schwa­ne­­kopf. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Verbunkosok, népdalok. 11.00: Iskolarádió. 11.30: Kamarazene. 11.57: Hallgatóink figyelmébe! 12.15: Tánczenei koktél 13.23: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.40: Zenekari muzsika. 14.40: A sziget. Regény folytatások­ban. 15.10: Rádióegyetem. Zenei tagozat. 16.00: A Gyermek­­rádió műsora. 16.40: Fúvós kisegyüttesek ját­szanak. 16.47: Bodnár György könyvszemléje. 17.15: Olasz dalparádé. 18.00: Huszas stúdió. 19.30: Simon István verseiből. 19.35: A Magyar Ál­lami Hangverseny­­zenekar hangverse­nye. Kó. 21.30: Híres prímások muzsikálnak. 22.20: A dzsessz ked­velőinek. A Quali­­ton-együttes játszik. 22.45: Eretnekek vizsgálata. 23.00: Új királya. Operarészletek. 23.40: Könnyűzene. PETŐFI RADIO 10.00: Nyári élmények Szegedről. 10.20: Dollizetti: Szerelmi bájital. 12.45: Gazdaszemmel hazánk mezőgazda­ságáról. 13.00: Könnyű dalla­mok. 13.47: A Petőfi rádió zenés délutánja. 14.08: Délutáni frissítő. 14.55: Fiatalokról — fiataloknak. 15.00: Reggel, délben, este Bécsben. 15.30: Legkedvesebb verseim. 15.45: Zsolnai Hédi énekel. 16.05: Varga András magyarnótákat énekel. 16.25: Fiatalokról — fiataloknak. 16.30: Hangverseny a stúdióban. 16.50: Publicisztika. 17.00: Ötórai tea. 18.10: Nikola Nikolov énekel. 18.30: A jugoszláv népek irodalmának története. 19.00: Filmmelódiák. 19.24: Szovjet népi együttesek műsorá­ból. 20.30: Gül Baba. Operettrészlet. 21.05: A bál. Rádiójáték. 21.40: Fél évszázad távolából. 2° 00: A hét előadó­­művésze: Elisabeth Schwarzkopf. •' 15: A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekel. November 1. KOSSUTH RADIO 8.20: Aranykakas. — szvit. 8.50: Hol történt? 9.00: A Gyermek­rádió műsora. 9.40: Filmzene. 10.10: Párizsi vakáció. 10.20: Egy föld­­munkás naplójából. 10.40: A­­ Pro Arte vonósnégyes játszik. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Tánczene Bukarestből. 12.15: Opera­részletek. 13.03: Édes anyanyelvünk­ 13.08: Nótacsokor. 13.50: Zenekari muzsika. 14.25: Az Ifjúsági Rádió műsora. 14.50: A Gyermek­rádió műsora. 15.15: Kórus­pódium. 15.25: Johnson fél­időben. 15.55: Török Erzsébet énekel. 16.19: Nézze meg, pénzt ad érte! 16.24: Rádióiskola. 17.16: Elisabeth Schwarzkopf Schu­­bert-dalokat énekel. 17.45: Tudományos­ság és gyakorlatias­ság. 18.00: Könnyűzenei híradó. 18.40: Harcokról daloltak. 19.30: A Szabó­család. 20.00: Októberben hallották először. 20.25: Mozart— Beethoven-ciklus. 21.30: Hézag és más furcsaságok. 22.25: Könnyűzene. 22.40: Meditációk. 22.50: Népi muzsika. 23.15: Káin fia és a nép barátja. 23.30: Kamarazene. őszi ajánlata a Pécsi Állami Áruháznak Női blúz (csipkés) 98,— Ft Női misszálszövet­­alj, 170,— Ft, Férfi crombi kabát 1450,— Ft. PETŐFI RADIO 10.00: Nyári élmények Szegedről. 10.20: Zeng az erdő. 10.45: Tévedések és koholmányok a geográfiában. 11.00: Lehoczky Éva és Mátray Ferenc énekel. 11.37: Elődök, hagyományok. 11.45: Nagy slágerek — nagy sikerek. 12.37: Házunk tája. 12.52: Zenekari muzsika. 14.08: Szórakoztató zene nyugdíjasok­nak. 14.50: Lélektől - lélekig. 15.00: A Lipcsei Rádió fúvószenekara játszik. 16.05: Zenekari muzsika. 10.30: Juhász Gyula verseiből. 16.35: Régi magyar dalok és táncok. 16.55: Ignaz Fried­mann zongorázik. 17.15: Aktuális műsor. 17.25: Délutáni frissítő. 18.10: Új felvételeink­ből. 18.30: Kozmosz. 18.55: Fültörő. 20.30: Népdalcsokor. 20.57: Irodalmi séta Babits Mihály esz­tergomi házában. 21.25: Jolantha. Részletek. 22.23: Diák és tan­könyv. 22.38: Elisabeth Schwarzkopf énekel. SZERDA ! November 2. KOSSUTH RADIO 8.20: Operarészletek. 9.00: Orvosi tanácsok. 9.05: West Side-i tör­ténet. 9.34: Tallózás külföl­di népszerű tudomá­nyos folyóiratokban. 10.10: Zenekari muzsika. 11.00: Iskolarádió. 11.30: A Szabó-család. 12.15: Tánczenei koktél. 13.03: Zongora­­muzsika. 13.55: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa énekel. 14.05: Tíz esztendő a tokod! Arany­kalász Tsz-ben. 14.45: Népdalok. 15.15: Leoncavallo: Bajazzók. Kétfelvo­­násos opera. 16.37: A sziget. Regény folytatások­ban. 17.15: Liszt művészeti pályája. 18.05: Munkapadnál dolgozószobában. 18.20: Negyven perc Párizsban ... 19.30: Magyzaméták. 19.55: Esti pihenő a muzsikával. 20.50: Mérlegelő társadalom. 21.05: Gondolat. 21.45: Elisabeth Schwarzkopf Puccini-áriákat énekel. 22.25: Zenekari muzsika. 23.00: Nemzetközi dzsesszverseny Bécsben. 23.44: A Szilágyi Erzsébet női kama­rakórus énekel. PETŐFI RADIO 10.00: Nyári élmé­nyek Szegedről. 10.20: Próza­irodalmunk eredmé­nyei az elmúlt tíz évben. 10.49: Fültörő. 11.48: Muzsikáló képeslapok. 12.18: Gazdaszemmel a nagyvilág mező­gazdaságáról. 12.33: Prokofjev: VII. ,,Ifjúsági” szimfónia. 13.07: Októberben hallották először. 13.32: Iskolarádió. 14.08: Fiatalokról — fiataloknak. 14.33: Mozart: Kis semmiségek. — balettzene. 14.55: Orvosi tanácsok. 15.00: Skót és angol népdalok. 15.15: Vihar egy kul­­túrházban. 15.25: Operett­­részletek. 15.45: Gerle Róbert hegedül. 16.05: Népi muzsika. 16.35: Új státusban a járműipar. 16.45: Payer András táncdalaiból. 16.55: Operarészletek. 17.25: Délutáni frissítő. 18.10: Iskolarádió. 19.10: Fúvószene. 19.26: Bellini operái­ból. 20.30: A Windsor­ víg nők, vígjáték. CSÜTÖRTÖK November 3. KOSSUTH RADIO 8.20: Szórakoztató zene nyugdíjasok­nak. 9.00: Időszerű nemzet­közi kérdések. 9.10: Operarészletek. 10.10: Oscar Strauss operettjeiből. 10.49: Kíváncsiság. Rádiójáték. 12.15: Zenekari muzsika. 13.03: Ahol az orvos a normál. 13.18: Tánczene. 14.05: Törvénykönyv. 14.20: Színes népi muzsika. 15.15: Délutáni hang­verseny. 16.37: A sziget. Regény folytatások­ban. 17.05: Kommunisták a kongresszusra készülőben. 17.25: Áloménekek. 18.00: Kézenfogva. Rádiójáték. 19.25: Mozart: Cosi fan tutte. Kétfelvonásos opera. 22.44: Népi muzsika. 23.15: Káin fia és a nép barátja. 23.30: Zentai Anna és Rátonyi Róbert énekel. PETŐFI RADIO 10.00: Nyári élmé­nyek Szegedről. 10.20: Az Ifjúsági Rádió műsora. 10.45: A Gyermek­rádió műsora. 11.05: Vezényel a szerző. 12.09: Könnyűzene. 12.57: Kamarazene. 14.08: Filmzene. 14.30: Vígoperákból. 14.52: Belpolitikai riport. 15.00: Csak fiatalok­nak. 15.45: Kis garas. Elbeszélés. 16.05: Népi muzsika. 16.30: Aktuális műsor. 16.40: Táncdalok. 16.50: Balettzene. 17.15: Fiatalokról — fiataloknak. 17.23: Délutáni frissítő. 18.10: Esztrád­­zenekarok műsorá­ból. 19.07: Új felvételeink­ből. 19.25: Kosztolányi Dezső: Hajnali ré­szegség c. verséről. 20.25: Verbunkosok, népdalok. 21.00: Magyar Parnasszus. 21.50: Lelki alkat és agykémia. 22.00: Tánczene. 22.20: Kantáta­hangverseny. PÉNTEK November 4. KOSSUTH RADIO 8.20: Cigánydalok, csárdások. 8.50: Egy földmunkás naplójából. 9.10: Ajándékfelvé­teleinkből. 10.10: Mormogó az óvodában. 10.30: Édes anya­nyelvünk. 10.35: Operettrészletek. 11.00: Iskolarádió. 11.30: Sándor Judit énekei. 12.15: Tánczenei koktél. 13.08: Operarészletek. 14.00: Könnyű dalla­mok. 14.20: Kóruspódium. 14.30: A Gyermek­­rádió műsora. 15.15: Üzenetek. 15.35: Zenekari muzsika. 16.27: A dolgozó ember felfedezése. 17.15: Joan Sutherland énekel. 17.45: 10 év távolából. 18.00: Új Zenei Újság. 18.40: Operettdalok. 19.30: Urbán Katalin énekel. 20.00: Ugyanaz — mással. 20.28: Made ■ in Hungary. 21.09- Magány. Rádió­játék. 22.25: Mendelssohn. in: „Skót” szimfó­nia. 23.00: Nemzetközi jazz-verseny Bécsben. 23.41: Ritkán hallott operákból. Újdonságok a Pécsi Állami Áruházban Osztrák melltartó 120,— Ft Osztrák harisnya­tartó 100,— Ft Női mester alj (rakott) 390,— Ft. PETŐFI RADIO 10.00: Nyári élmények: Szegedről. 10.15: Játék, sejtelem, fenyők.. . 10.30: Fáklyavivők. 11.30: Válaszolunk hallgatóinknak. 11.45: Zenekari muzsika. 12.42: Pedagógus műsor. 12.57: Operettrészletek. 14.08: Karel Gott negyedórája. 14.23: Wanda Landowska csemba­ló­zik. 14.40: Könnyű fúvós­muzsika. 14.55: Turisták öt perce. 15.00: Magyarnóták. 15.25: Aktuális műsor. 15.50: Spanyol szimfónia. 16.05: Esztrádzene. 16.25: Galina Vizs­­nyevszkaja énekel. 16.50: November csodája. 17.00: Ötórai tea. 18.05: Magunk között... 19.00: Dallal — tánccal a világ körül. 19.30: Dalok a párt­ról. 19.40: Van új a Nap alatt. 20.30: Hangverseny a stúdióban. 2105: Láttuk, hallottuk . .. 21.25: A Medacsi­ino zenekar játszik. 22.00: Elisabeth Schwarzkopf énekel. 22.26: Miljutyin-ope­­rettekből. SZOMBAT November 5. KOSSUTH RADIO 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Dél-amerikai ritmusok. 9.00: Orvosok a mikrofon előtt. 9.05: Két Weber nyitány. 9.25: Népi muzsika. 10.10: Szimfonikus hangverseny. 12.15: Operettrészlet. 13.03: Átkozott a fehér ember. Regény­­részlet.­­13.23: Szalay László magyar nótákat énekel. 13.45: Néhány perc tudomány. 14.05: Mi történt a héten a nagy­világban? 14.20: Erna Berger énekel. 15.15: Csak fiatalok­nak. 16.00: Kommunisták kongresszusra készülőben. 16.20: Hétvége... 18.00: Fehér Lajos ünnepi beszéde. 18.20: Október vetése. . . 19.25: Népi muzsika. 19.50: Szimfonikus táncok. 20.17: „Hej Madrid, Madrid” zenés komédia. 22.30: Táncoljunk. PETŐFI RADIO 10.00: A hét könnyű­es tánczenei műsoraiból. 11.50: Szép magyar vers. 12.00: Kamarazene. 13.00: Vámos Ágnes énekel. 13.22: Hanglemez­eK. 13.27: Zenaida Pally énekel. 14.08: Az Ifjúsági Rádió műsora. 14.38: Operettrészletek. 15.18: A forradalom muzsikusa. 16.10: Kiváncsiak Klubja. 17.00: Elisabeth Schwarzkopf énekel. 17.28: A jazz kedvelői­nek. 18.10: A Berlini Fil­harmonikusok hangversenye. 19.02: Vers. 20.25: A nagy utazás tanúja. 21.09: Iván Petrov ária és dalestje. 22.39: Francia és román népdalok. VASÁRNAP November 6. KOSSUTH RADIO 8.15: Könnyűzene. 8.55: Édes anya­nyelvűnk. 9.00: Nyúl a cilinder­ben. Mesejáték. 10.00: Vasárnap délelőtt... 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Jegyzet. 13.00: Művészlemezek. 13.40: Rádiólexikon. 14.10: A Stúdió is játszik. 14.30: Mérkőzések percről percre. 15.20: Mozart dalok. 15.44: Kulturális figyelő. 18.04: Népi muzsika. 16.27: Frank Sinatra énekel. 17.05: Charles Münch­ hel Buda­pesten. 18.05: A Szovjetunió nagykövetének beszéde. 18.20: Zenekari muzsika. 19.10: Slágerről — slágerre. 19.50: Kortársaim. 20.50: Mihály András: Együtt és egyedül. Kétfelvonásos opera. 23.15: Tánczene. PETŐFI RADIO 7.30: A református egyház félórája. 8.00: A Gyermekrádió műsora. 8.30: Gazdaszemmel a nagyvilág mező­­gazdaságáról. 6.45: Operakalauz. 9.45: Magyar tájak. 10.15: Tánczene. 11.12: Író a függöny mögött. 11.22: Közvetítés Luganóból. 12.32: Ambrus Tidor jegyzete. 13.30: Mérkőzések percről percre. 14.20- Operettrészletek. 15.05: Találja ki, hol járunk? 15.25: Táskarádió. 16.25: Kamarazene. 16.57: Népdalok, népi táncok. 17.14: Oroszlán­­körmök ... 17.52: Könnyűzene. 18.27: Már este van. 19.00: Zenekari muzsika. 20.10: Suppé-est. 20.50: A legyező. Rádiójáték. 21.20: Mindenki kedvére. TELEVÍZIÓ November 1., kedd 8.05: Iskola-tv. 17.20: Anyagbörze. Ipari riportműsor. 17.35: A Magyar Hirdető műsora. 17.45: Hírek. 17.50: 100 kérdés — 100 felelet. 18.40: Zenélő órák. 19.15: A hét könyve­. 19.20: Esti mese 19.30: TV-híradó. 19.50: Scott kapitány. Magyarul beszélő angol film. 21.35: Köszöntő. Zenés irodalmi összeállítás. 22.35: TV-híradó _ 2. kiadás. November 9, szerda 17.10: Hírek. 17.20: A mi őrsönk.„ 17.50: Teleimpex. 18.20: Kristályok a valóságban. 18.50: Esti mese. 19.00: TV-híradó. 19.20: Ítélet Nürn­­bergben. Magyarul beszélő amerikai film. I—n. (16 éven felülieknek). 22.20: TV-kiadó — 2. kiadás. November 3., csütörtök 3.10: Iskola-tv. 10.15: Scott kapitány. Magyarul beszélő angol film. 13.40: Iskola-tv. 17.00: Hírek. 17.05: Hétmércedes kamera. 17.20: Harminckilences dandár. Magyar film. (10 éven felülieknek). 13.55: Hazai tükör. 19.05: Telesport. 19.30: TV-híradó. 19.50: Esti mese. 20.00: Halló fiúk! Halló lányok ! 21.00: A világ térképe elől. 21.20: Harangozó Gyula, por­tréfilm. 21.55: TV-hiradó — 2. kiadás. November 4. péntek 8.05: Iskola-tv. 9.30: Miért halt meg Philip Martin? Magyarul beszélő angol bűnügyi film. I—n—m­. rész. (14 éven felülieknek). 12.00: Telesport. 13.35: Iskola-tv. November 5., szombat 16.10: Hírek. 16.15: Ki minek mestere? 16.45: A feltaláló. Kisfilm. 17.00: Táncparkett. 17.30: Ki minek mestere? 13.30: A TV jelenti. 19.15: Kszti mese. 19.30: TV-hiradó. 19.50: Fehér Lajos elvtárs ünnepi beszéde. 20.10: Zenés utazás. Filmösszeállítás. 20.50: „Képzőbűvé­szet”. Rodolfó b­ű­vészi­skolá­ja JL 21.00: Pardon... Tabi László szerzői estj­e. 22.40: TV-kiadó — 2. kiadás. November 1., vasárnap 9.08: Iskola-tv. 9.40: A keleti népek múzeumából. 10.10: Moszkva— Budapest. Szovjet és magyar gyerekek hangversenye. 10.55: Sakk­anfolyaró gyerekeknek. 11.I3: Foxi Max] kalandjai. Magyarul beszélő amerikai rajzfilmsorozat. 13.13: A Magyar Hirdető műsora. 13.25: Tatabánya—Bp Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzés. A szünetben: „Kép­­zőbűvészet”, Rodol­fó bűvésziskolája. 15.20: Dr. Gusztáv. Magyar rajzfilm. 15.25: Viperák. Kisfilm 15.50: Orgonamuzsika. 16.00: Vízivárosi nyár. TV-film. I rész. 17.00: Az ember fel­fedezése (XI.). Dr. Benedek István előadása. 17.35: Költészet. 17.55: Útlevél nélkül. Kisfilm a Barátság olajvezetékről. 18.20: A Szépművészeti Múzeum Párizsban bemutatott kiállítá­sa. 18.40: Nótaszó. 19.15: Esti mese. 19.30: TV-hiradó. 19.50: A Nagy Októberi Forradalom 49. év­fordulóján. 20.10: Dokumentum­film egy munkás­család ünnepnapjá­ról. 20.40: Búcsú a kikötő­ben. TV-játék. 21.45: Sporthírek. 21.55: Grace Brumbry énekel. Népszerű operarészletek. 22.25: TV-híradó — 2. feladás. 22.40: Jó éjszakát, felnőttek! Gusztáv és a főnök. Magyar rajzfilm. (A Magyar Rádió­s Televízió a műsorvá­toztatás jogit fenn­tartja.) KÉSZ ÁGYNEMŰT­­_4 S­ÁROUQN Korrierti gépsorok a sütőiparbam Rövidesen üzembe helyezik a szabolcsi pékséget A Pécsi Sütőipari Vállalat gépesítéséről, a gépesítés eredményeiről olvashatunk elgondolkoztató cikkeket a „Sütőipar” legújabb számá­ban Csabafi András pécsi mérnök tollából. A cikk az elmúlt hat év tapasztalatai alapján képet ad a Pécsi Sü­tőipari Vállalat fejlődéséről. Hat évvel ezelőtt 23 kor­szerűtlen üzemben, mintegy hét és fél millió forint érté­kű gép és berendezés segít­ségével termelték meg a napi kenyérszükségletet. Ta­valy viszont mindössze hét üzemben több mint tízmillió forint értékű berendezéssel végezte munkáját a vállalat. Az elmúlt hat évben több mint 4 millió forintot költöt­tek gépek vásárlására, s majdnem hétmillió forintot az üzemek korszerűsítésére. 1961 óta üzemel az első kor­szerű sütőkemence és az első kenyértészta-feldolgozó gép­sor. Tavaly pedig már há­rom gépsorral rendelkeztek. Automatikus zsemlegömbö­lyítő gép, négy FNK típusú kemence, nyolc lisztcentrifu­ga és tíz szállítószalag alkot­ta a vállalat korszerű gé­peinek gerincét. Idén a gé­pek száma tovább gyarapo­dik a szabolcsi sütőüzem üzembe helyezésével, amire előreláthatóan november első napjaiban kerül sor. A cikkben érdekes képet kapunk a vállalat létszámá­nak és termelékenységének alakulásáról is. Hat év alatt 18 fővel csökkent a vállalat létszáma. Ezen belül a sütő­ipari szakmunkásoké 12 fő­vel. Ezzel szemben a karban­tartók létszáma 5 fővel gya­rapodott. A termelékenység kenyér­nél éves szinten 171 mázsá­val, süteménynél pedig 20 ezer darabbal nőtt. Tehát a gépesítés enyhíteni tudja az egyre inkább jelentkező szak­munkáshiányt, a szakmun­káshiány meg parancsolóan megköveteli a gépesítést — állapítja meg cikkében Csa­bafi András. A szerző a to­vábbiakban rámutat arra, hogy a sütőipari szakmunká­sok egynegyede a következő tíz évben nyugdíjba megy. A szakmunkás-utánpótlás vi­szont nem több, mint évente átlag egy fő. E megállapítás nagyon el­gondolkoztató. Városunkban évente problémát jelent az iskolákból kikerülő fiatalok foglalkoztatása. A sütőipar gépesítése ma már a legne­hezebb fizikai munkák meg­szüntetését s a szakmunká­sok magasabb kvalifikáltsá­gát is jelenti. Ebben a szak­mában tanulónak lenni csep­pet sem érdemtelenebb, mint a lakatos vagy bármely más szakmában. Ha azt nézzük, hogy a vállalat tavalyi 228 fős létszámának közel egy­negyede tíz éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, könnyen megállapítható, hogy ezen a területen igenis van helyük a fiataloknak. Csabafi András cikkében foglalkozik a vállalat termé­keinek minőségével is. E té­ren jó eredményeket ért el a vállalat az elmúlt években. Több üzemében kifogástalan kenyeret készítenek, s az or­szág üzemei között minőség tekintetében az elsők között vannak. Kétségtelen, hogy ebben szerepet játszik a szál­lítás korszerűsítése is, hiszen a rekeszes szállítás lehetővé teszi, hogy a kenyerek sér­tetlenül jussanak el a fo­gyasztóhoz. Áramszünet lesz október 30-ig minden héten hétfőn, kedden, szerdán 7—16 óráig és szombaton 7—13 óráig a Jegenyés u„ Viola u., Tölgyes u., Móra F. u., Bimbó u., Orgona u„ Egressy u., Nyárfa u„ Gárdonyi G. u„ Szilva u. által határolt te­rületen. — Okt. 28-án 7—16 óráig a Mártírok u., Temesvár u., Dár­da u., Nagyszeben u.. Kandó K. u„ Szilágyi D. t­., Tompa M. U„ Vas Gereben u., Ungvár u., Meg-* gyen út, Kassa u., Alkony u.. Nagyvárad u„ Tulipán u.. Űrha­jós u„ Szív u. által határolt terü­leten. — Október 11-től november 30-ig Pa­tacs-Cserkút trafókörzet­ben szakaszos áramszünetet tar­tunk naponta 7 órától 17 óráig kis feszültségű hálózatépítés miatt. (x)

Next